Vụ Trang Thiết Bị Và Công Trình Y Tế

(Thanh tra)- thương lượng với phóng viên Báo Thanh tra, ông Nguyễn Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Trang máy và công trình xây dựng y tế (TTB&CTYT), bộ Y tế, đến biết, đơn vị chức năng đã thực hiện nghiêm những kiến nghị của Thanh tra cơ quan chỉ đạo của chính phủ tại kết luận thanh tra về công tác cai quản Nhà nước về trang sản phẩm và công trình xây dựng y tế tại bộ Y tế quy trình tiến độ 2011 - 2014. Những nội dung này vẫn được report lãnh đạo bộ qua Thanh tra cỗ Y tế để tổng hợp report Thanh tra chính phủ.

Bạn đang xem: Vụ trang thiết bị và công trình y tế


*

Tại Kết luận thanh tra 2889/KL-TTCP, Đoàn Thanh tra đang chỉ ra các sai phạm tương tự như tồn trên tại các đơn vị trực thuộc bộ Y tế vào công tác cai quản về trang thiết bị y tế (TTBYT), mặt khác yêu cầu cỗ Y tế chỉ đạo các đơn vị chức năng xử lý và khắc phục đầy đủ sai phạm.

Đối với Vụ TTB&CTYT, Thanh tra chính phủ nước nhà yêu cầu bộ Y tế chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm trong việc chưa kịp thời tham mưu xây dựng trình Bộ trưởng phòng ban hành các văn bạn dạng quy phi pháp luật trả lời về sản xuất, kinh doanh và những dịch vụ kỹ thuật TTBYT phù hợp với tình hình thực tế để sửa chữa thay thế các văn bạn dạng cũ; danh mục tiêu chuẩn TTBYT cần thiết cho bệnh viện đa khoa con đường tỉnh, huyện, phòng mạch đa khoa quần thể vực tương xứng với yêu cầu điều khiếu nại thực tế; xuất bản và trình cấp gồm thẩm quyền chào làng tiêu chuẩn Việt nam về TTBYT.

Ngoài ra, Vụ TTB&CTYT không tham mưu bộ trưởng ban hành các văn phiên bản định hướng chi tiêu TTBYT cho những tuyến y tế, những trung trọng tâm y tế chăm sâu, những chuyên khoa đầu ngành và kế hoạch giảng dạy cán bộ chuyên sâu về TTBYT, chưa đề xuất Bộ Y tế phát hành quy định chức danh nghề nghiệp và công việc cho lực lượng công chức viên chức làm công tác TTBYT.

Xem thêm:

Kết quả triển khai thực hiện sau thanh tra đến thấy, đơn vị đã tráng lệ kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc còn chưa kịp thời tham mưu, xây dựng, trình bộ trưởng liên nghành Bộ Y tế ban hành một số văn bản quy bất hợp pháp luật về quản lý TTB&CTYT. Đồng thời chuyển vào trong dự thảo nghị định để thành lập khung pháp lý ví dụ cho nghành nghề TTBYT. Khi dự thảo được ban hành, Vụ TTB&CTYT sẽ kết hợp cùng với những đơn vị có liên quan để xây dựng những văn bản hướng dẫn rõ ràng theo đúng các nguyên tắc làm chủ về TTBYT được thống duy nhất trong nghị định.

Về nội dung kiểm điểm, xử lý nhiệm vụ cá nhân trong việc không tham vấn cho bộ trưởng liên nghành Bộ Y tế chấn chỉnh công tác làm chủ đối với gói thầu EPC với tham mưu cho bộ trưởng liên nghành Bộ Y tế ban hành quyết định phê chuyên chú lại dự án công trình xây dựng trạm xử lý nước thải chưa phù hợp (làm tăng giá trị số chi phí lên 119,736 triệu đồng), được Vụ TTB&CTYT lý giải: Trong giai đoạn 2011- năm trước (đến thời khắc thanh tra), cỗ Y tế chỉ tiến hành 2 gói thầu EPC trên toàn bộ các dự án của các đơn vị trực thuộc.

Đây là 2 dự án trọng điểm của ngành: dự án Trung tâm Ung bướu và Tim mạch trẻ nhỏ tại bệnh viện Bạch Mai và dự án Cải tạo, mở rộng, nâng cấp Bệnh viện Nhi trung ương giai đoan II. Bộ Y tế đã suy nghĩ kỹ lưỡng bài toán triển khai các gói thầu này trong quy trình thẩm định cùng khi phê duyệt đảm bảo tuân thủ chỉ thị số 734/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ. Đây là 2 dự án có quy mô lớn, tính chất phức tạp nên việc áp dụng gói thầu EP là cần thiết. Hơn nữa, vấn đề đấu thầu EPC đối với 2 dự án này là đấu thầu trong nước và không hạn chế các nhà thầu. Tiêu chí kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu bên trên 90% số điểm. Trong thực tiễn, các công trình đều đáp ứng được yêu thương cầu.

Đối với chỉ huy việc xem xét xử lý đối với các không nên phạm của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nhập khẩu TTBYT theo thẩm quyền, Vụ TTB&CTYT đang mời và làm việc với những doanh nghiệp sản xuất, marketing nhập khẩu TTBYT gồm sai phạm yêu thương cầu báo cáo giải trình, bổ sung và trả thiện các thông tin tài liệu, hồ nước sơ không đủ do Đoàn Thanh tra chính phủ đã tiến hành thanh tra trực tiếp, phát hiện nay ghi nhận. Đến nay, các doanh nghiệp vẫn có báo cáo giải trình bổ sung và tương khắc phục gần như tồn trên theo quy định.