TRÌNH BÀY HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH KHÓ KHĂN

Đơn xin chứng thực hoàn cảnh khó khăn 2022 là biểu mẫu xác thực hoàn cảnh mái ấm gia đình hoặc bản thân sẽ trong tình trạng khó khăn mà llywelyn.net xin được nhờ cất hộ đến chúng ta tham khảo cùng nghiên cứu giành cho các đối tượng người sử dụng học sinh, sinh viên trong vấn đề xin miễn bớt học phí, bổ sung cập nhật hồ sơ xin học tập bổng, vay vốn... Mời các bạn cùng xem và thiết lập về mẫu đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn tại đây.

Vous lisez ce: Trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn


1. Mẫu đơn xin xác thực hoàn cảnh khó khăn số 1


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc

------***------

ĐƠN XIN XÁC NHẬNHOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

Kính gửi: ủy ban nhân dân xã, (phường):..................................................

1. Tôi tên là:....................................... Sinh ngày:..........................................

2. Quê quán:.................................................................................................

3. Địa chỉ (tạm trú):………………………………………………………………

4. Nghề nghiệp: ...........................................................................................

Xin được xác nhận gia đình tôi hiện tại đang có yếu tố hoàn cảnh như sau:.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

5. Gia đình thuộc diện:

Chính sách ☐, Vùng sâu ☐, Hộ nghèo ☐

Cha:................................................ Tuổi, hiện nay ở tại:......................

Nghề nghiệp: ................................................................................

Mẹ:.................................................. Tuổi, hiện ở tại:......................

Nghề nghiệp:..................................................................................

Khác (cha bà bầu ly thân, ly hôn…):.....................................................

(Nếu đã mất thì ghi năm và nguyên nhân mất, nếu dịch thì ghi rõ căn bệnh gì, tất cả nằm viện không, bệnh viện nào? nếu là yêu đương binh thì ghi rõ hạn yêu thương binh )

6. Mái ấm gia đình có……anh bà mẹ (kể cả tôi). Người lớn nhất….............….tuổi, Người bé dại nhất...........……tuổi.Số bạn còn vẫn đi học: cung cấp 1:….......……, cấp cho 2:…..….....…, cung cấp 3:…………, Đại học……………

7. Công ty tôi có ......…m2 khu đất trồng (nuôi)….. …....…………………………..

8. Mái ấm gia đình có bán buôn nhỏ (nghề nghiệp khác)….……………...

9. Thu nhập bình quân của gia đình……………………….đồng/tháng

10. Bạn dạng thân tôi: Thu nhập…………………….đồng/tháng (nếu có)

11. Lý do xin xác nhận: (VD: bổ sung cập nhật hồ sơ xin học bổng, vay vốn….)

…, ngày…tháng……năm 20....

Người làm cho đơnXác nhấn của cơ quan ban ngành địa phương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH KHÓ KHĂN

Kính gửi: Ủy ban dân chúng xã ……………………………………………

Tôi tên: ……………………………………………….., sinh vào năm ………

Đăng cam kết hộ khẩu thường xuyên trú tại: ………………………………………….

……………………………………………………………………………..

Là ………….................. Của em, sinh ngày …../…../……, hiện đang học lớp ….., năm học tập 20…….-20…… trên trường..................

Gia đình tôi (nêu ví dụ hoàn cảnh)

Nay tôi làm đối chọi này kính gởi đến ubnd xã ……………………………. Chú ý và xác thực hoàn cảnh mái ấm gia đình tôi ở trong diện khó khăn khăn.

Lý vị xin xác nhận: Để làm địa thế căn cứ xét lựa chọn trao học tập bổng với các cơ chế khác của trường cho

Rất mong ủy ban nhân dân xã chú ý và xác thực cho gia đình tôi.

Tôi trung thực cảm ơn.

......., ngày ….. Mon …… năm 20…..

XÁC NHẬN CỦA ubnd XÃNGƯỜI LÀM ĐƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

—–—–—–—–—–—–—–—–

.., ngày… tháng… năm…(1)

ĐƠN XIN XÁC NHẬN HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

(Về yếu tố hoàn cảnh khó khăn của …(2) nhằm xin sút án)

Kính gửi: Ủy ban quần chúng xã…(3)

Căn cứ Bộ phép tắc Hình sự năm năm ngoái (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tôi thương hiệu là:….............. Sinh ngày:….................

Căn cước công dân/ minh chứng nhân dân số: …............................

Ngày cấp: ..............… nơi cấp: Công an tỉnh giấc …

Hộ khẩu thường xuyên trú: …....................................

Chỗ ở hiện tại: …..................................

Là … của … đang bị khởi tố/truy tố về hành vi … tại toàn án nhân dân tối cao nhân dân quận/huyện …

Tôi xin trình bày sự việc như sau: (4)

…..........................................

Xét đến đó là lần trước tiên tôi/em/cháu phạm tội, không dừng lại ở đó trong quá trình điều tra, tôi/em/cháu cũng ăn năn hối cải cùng thành khẩn khai báo. Vị đó, xét thấy hành động của A là hoàn toàn có thể được khoan hồng và giảm nhẹ nhiệm vụ hình sự theo hình thức pháp luật. Vì vậy tôi/em/cháu làm đơn này xin Quý cơ quan xác thực về hoàn cảnh của … (2) để triển khai cơ sở xin giảm nhẹ hình phạt đến tôi/em/cháu.

Voir plus: Trung Tâm Dạy Thêm Văn Hóa Lê Hồng Phong, Hồ Chí Minh, C Tân Hồng Phong

Kính hy vọng quý ban ngành tạo phần đông kiện giúp đỡ, tôi xin tình thực cảm ơn!

Người làm cho đơn
(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - Hạnh phúc-----------------------------------

ĐƠN XIN XÁC NHẬN HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

Kính gửi: ủy ban nhân dân xã, (phường):...........................

1. Tôi tên là:…………………….........…….Sinh ngày:......................................

2. Quê quán:......................................................................................................

3. Địa chỉ (tạm trú): ............................................................................................

............................................................................................................................

4. Hiện nay là sv lớp:….............Khoa …..........…., trường ............................

5. Mã số sinh viên:...............................................................................................

6. Điểm trung bình học tập kỳ………...........................,………...........……..điểm.

Xin được chứng thực gia đình tôi hiện giờ đang có yếu tố hoàn cảnh như sau:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

7. Mái ấm gia đình thuộc diện:

- chính sách: ............

- Vùng sâu: ............

- Hộ nghèo: ............

Cha:…………..............................…tuổi, hiện tại ở tại:........................................................

Nghề nghiệp: ...............................................................................................................

Mẹ:………..............................…....tuổi, hiện tại ở tại:........................................................

Nghề nghiệp:...............................................................................................................

Khác (Cha bà bầu ly thân,ly dị…):.......................................................................................

(Nếu đã không còn thì ghi năm và vì sao mất, nếu căn bệnh thì ghi rõ căn bệnh gì, gồm nằm viện không, bệnh viện nào? nếu như là yêu đương binh thì ghi rõ hạng yêu thương binh)

8. Mái ấm gia đình có……anh mẹ (kể cả tôi).

Người mập nhất……….tuổi,

Người nhỏ tuổi nhất…………tuổi.

Số fan còn sẽ đi học: cung cấp 1:…......…, cấp cho 2:….....…, cấp cho 3:…………, Đại học…..…

9. Công ty tôi có ......…m2 khu đất trồng (nuôi)….. …....………………………….............................

10. Gia đình có.............Buôn bán nhỏ dại (nghề nghiệp khác)….……………...........................

11. Thu nhập trung bình của gia đình……………………….đồng/tháng

12. Phiên bản thân tôi: Thu nhập…………………….đồng/tháng (nếu có)

13. Lý do xin xác nhận: (VD: bổ sung hồ sơ xin học bổng, vay mượn vốn….).............................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Nay tôi làm solo này kính trình lên quý cấp cho trên xác nhận hoàn cảnh trở ngại của mái ấm gia đình tôi là thiệt sự trở ngại và phần đông điều tôi khai trên đấy là đúng sự thật.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

......,ngày...tháng...năm 20....
Xác nhấn của tổ chức chính quyền địa phươngNgười làm đơn

5. Biện pháp viết đối kháng xin xác nhận hoàn cảnh nặng nề khăn

Cách viết đơn xác thực hoàn cảnh khó khăn cũng không có gì phức tạp, chúng ta cũng có thể tham khảo trước mẫu đối chọi xin xác nhận hoàn cảnh trở ngại để cố gắng được những nội dung thiết yếu cần trình bày trong mẫu đơn này. Đây là biểu mẫu mã hành chính vì thế những nội dung được trình diễn rất không thiếu thốn nhưng cũng tương đối ngắn gọn và khoa học, bao hàm các thông tin cá thể rất dễ trình bày.

Voir plus: Ban Chấp Hành Đảng Bộ Thành Phố Hà Nội, Ban Chấp Hành Đảng Bộ Tp

Trong nội dung 1-1 xin chứng thực hoàn cảnh khó khăn thì có một vài nội dung chính như:

Thông tin về học sinh, sinh viên đang có hoàn cảnh khó khăn: chúng ta tên, tháng ngày năm sinh, quê cửa hàng và add thường trú, tạm bợ trú hiện nay nay. Học viên nay là học tập sinh, sv lớp nào, khoa nào, mã số học tập sinh, sinh viên, điểm trung bình học tập kì trước là bao nhiêu.Lý vì làm đơn: học sinh rất có thể trình bày ngắn gọn yếu tố hoàn cảnh khó khăn của mái ấm gia đình mình nhằm nhà trường rất có thể nắm được.Gia đình học tập sinh, sinh viên nằm trong diện nào: Là gia đình chính sách, hay gia đình vùng sâu vùng xa giỏi thuộc hộ nghèo.Các thông tin về những thành viên trong gia đình: tin tức về tía mẹ, các bạn em, quá trình của gia đình, thu nhập cá nhân của gia đình…Lý bởi xin xác thực để có tác dụng gì: Xin cung cấp học giá tiền hay để vay vốn, có tác dụng hồ sơ xin học bổng…

Mời bạn đọc cùng xem thêm tại mục giáo dục đào tạo vào mục biểu mẫu nhé.