Tôi không cô đơn

Tôi không đơn độc vì anh gian anh dối Quen mang lại tôi vay nhiều cay đắng bấy lâu Tay đagn vào tay xưa tôi đây hay Lời ái ân vơi đầy chỉ cần cơn gió heo mây.Tôi không đơn độc vì tôi giỏi tôi biết Anh yêu cho vui bằng ngôn từ trên môi đề xuất anh xa tôi, phải ai thông thường đôiBài toán anh ngừng rồi, phương trình số vượt là tôi.Cô đối kháng mà chi, cô đơn làm gì Khi người yêu bỏ ra đi không lời thăm hỏi phân trình đơn độc mà chi, đơn độc được gì khi tình tôi chẳng ra gì Thêm nhỏ xíu héo tuổi Xuân thì.Tôi không cô đơn, mà đơn độc chi nữa Trăm phong thơ anh còn muôn dấu con tem Nay lấy thơ anh cho trăng khuya xem Rồi đốt lên ven thềm nghe mình không còn cô đơn.

Bạn đang xem: Tôi không cô đơn


Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Chia Sẻ Đề Thi Thử Tiếng Anh Thpt Quốc Gia 2016 Môn Tiếng Anh

Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.