Thông tin tuyển sinh trường đại học cần thơ

Trường Đại học buộc phải Thơ đã chủ yếu thức công bố thông tin tuyển sinh năm 2022 với tổng 7.560 tiêu chí tuyển sinh mang lại hệ đại học chính quy và những chương trình đào tạo chất lượng cao.

Vous lisez ce: Thông tin tuyển sinh trường đại học cần thơ

GIỚI THIỆU CHUNG

ctu.edu.vn

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022

1, những ngành tuyển sinh

Các ngành huấn luyện và giảng dạy trường Đại học đề nghị Thơ tuyển sinh vào năm 2022 như sau:

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ
Mã ngành: 7140202Chỉ tiêu: 80Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, C01, D01, D03
Mã ngành: 7140204Chỉ tiêu: 60Tổ thích hợp xét tuyển: C00, C19, D14, D15
Mã ngành: 7140206Chỉ tiêu: 60Tổ phù hợp xét tuyển: T00, T01, T06
Mã ngành: 7140209Chỉ tiêu: 80Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, B08, D07
Mã ngành: 7140210Chỉ tiêu: 60Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7140211Chỉ tiêu: 60Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, A02, D29
Mã ngành: 7140212Chỉ tiêu: 60Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D24
Mã ngành: 7140213Chỉ tiêu: 60Tổ đúng theo xét tuyển: B00, B08
Mã ngành: 7140217Chỉ tiêu: 80Tổ thích hợp xét tuyển: C00, D14, D15
Mã ngành: 7140218Chỉ tiêu: 60Tổ vừa lòng xét tuyển: C00, D14, D64
Mã ngành: 7140219Chỉ tiêu: 60Tổ vừa lòng xét tuyển: C00, C04, D15, D44
Mã ngành: 7140231Chỉ tiêu: 80Tổ thích hợp xét tuyển: D01, D14, D15
Mã ngành: 7140233Chỉ tiêu: 60Tổ vừa lòng xét tuyển: D01, D03, D14, D64
Mã ngành: 7510401Chỉ tiêu: 100Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, B00, D07
Ngành Kỹ thuật trang bị liệuMã ngành: 7520309Chỉ tiêu: 40Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, B00, D07
Mã ngành: 7510601Chỉ tiêu: 80Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01
Mã ngành: 7510605Chỉ tiêu: 80Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01
Mã ngành: 7520103Các chăm ngành:Chuyên ngành Cơ khí chế tạo máyChuyên ngành Cơ khí ô tôChỉ tiêu: 120Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7520114Chỉ tiêu: 70Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7520216Chỉ tiêu: 70Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7520207Chỉ tiêu: 70Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7520201Chỉ tiêu: 70Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D07
Ngành Kỹ thuật cấp cho thoát nướcMã ngành: 7580213Chỉ tiêu: 60Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, B08, D07
Mã ngành: 7580201Chỉ tiêu: 140Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01
Ngành kỹ thuật xây dựng dự án công trình thủyMã ngành: 7580202Chỉ tiêu: 60Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7580205Chỉ tiêu: 60Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7480202Chỉ tiêu: 40Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7320104Chỉ tiêu: 100Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01
Mã ngành: 7480101Chỉ tiêu: 60Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7480106Chỉ tiêu: 60Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7480102Chỉ tiêu: 60Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7480103Chỉ tiêu: 60Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7480104Chỉ tiêu: 60Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7480201Chỉ tiêu: 60Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7340301Chỉ tiêu: 60Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, C02, D01
Mã ngành: 7340302Chỉ tiêu: 60Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, C02, D01
Mã ngành: 7340201Chỉ tiêu: 60Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, C02, D01
Mã ngành: 7340101Chỉ tiêu: 80Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, C02, D01
Mã ngành: 7810103Chỉ tiêu: 80Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, C02, D01
Mã ngành: 7340115Chỉ tiêu: 60Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, C02, D01
Mã ngành: 7340121Chỉ tiêu: 80Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, C02, D01
Mã ngành: 7340120Chỉ tiêu: 80Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, C02, D01
Mã ngành: 7310101Chỉ tiêu: 80Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, C02, D01
Mã ngành: 76201115Chỉ tiêu: 140Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, C02, D01
Mã ngành: 7850102Chỉ tiêu: 80Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, C02, D01
Mã ngành: 7380101Các siêng ngành:Chuyên ngành công cụ hành chínhChuyên ngành hiện tượng thương mạiChuyên ngành hình thức tư phápChỉ tiêu: 200Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, C00, D01, D03
Mã ngành: 7540101Chỉ tiêu: 170Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, B00, D07
Ngành công nghệ chế trở thành thủy sảnMã ngành: 7540105Chỉ tiêu: 140Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, B00, D07
Ngành technology sau thu hoạchMã ngành: 7540104Chỉ tiêu: 40Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, B00, D07
Mã ngành: 7620105Chỉ tiêu: 140Tổ hợp xét tuyển: A00, A02, B00, B08
Mã ngành: 7640101Chỉ tiêu: 120Tổ phù hợp xét tuyển: B00, A02, D07, B08
Mã ngành: 7620110Các siêng ngành:Chuyên ngành khoa học cây trồngChuyên ngành Nông nghiệp technology caoChỉ tiêu: 140Tổ hợp xét tuyển: A02, B00, B08, D07
Mã ngành: 7620109Chỉ tiêu: 100Tổ hòa hợp xét tuyển: B00, B08, D07
Mã ngành: 7620112Chỉ tiêu: 160Tổ thích hợp xét tuyển: B00, B08, D07
Mã ngành: 7440301Chỉ tiêu: 80Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A02, B00, D07
Mã ngành: 7850101Chỉ tiêu: 120Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, B00, D07
Mã ngành: 7520320Chỉ tiêu: 60Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, B00, D07
Mã ngành: 7850103Chỉ tiêu: 120Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, B00, D07
Ngành công nghệ rau hoa quả và cảnh quanMã ngành: 7620113Chỉ tiêu: 80Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, B08, D07
Ngành kỹ thuật đất (chuyên ngành quản lý đất và technology phân bón)Mã ngành: 7620103Chỉ tiêu: 60Tổ phù hợp xét tuyển: A00, B00, B08, D07
Mã ngành: 7620301Chỉ tiêu: 220Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, B00, B08, D07
Ngành bệnh học thủy sảnMã ngành: 7620302Chỉ tiêu: 100Tổ thích hợp xét tuyển: A00, B00, B08, D07
Ngành quản lý thủy sảnMã ngành: 7620305Chỉ tiêu: 100Tổ phù hợp xét tuyển: A00, B00, B08, D07
Mã ngành: 7460201Chỉ tiêu: 100Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, A02, B00
Mã ngành: 7460112Chỉ tiêu: 80Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, B00
Mã ngành: 7520401Chỉ tiêu: 40Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, A02, C01
Mã ngành: 7440112Chỉ tiêu: 80Tổ thích hợp xét tuyển: A00, B00, C02, D07
Mã ngành: 7720203Chỉ tiêu: 80Tổ đúng theo xét tuyển: A00, B00, C02, D07
Mã ngành: 7420101Chỉ tiêu: 40Tổ hòa hợp xét tuyển: A02, B00, B03, B08
Mã ngành: 7420203Chỉ tiêu: 40Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, B00, B08
Mã ngành: 7420201Chỉ tiêu: 120Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, B08, D07
Mã ngành: 7229030Chỉ tiêu: 80Tổ hợp xét tuyển: C00, D01, D14, D15
Mã ngành: 7310630Chỉ tiêu: 80Tổ hợp xét tuyển: C00, D01, D14, D15
Mã ngành: 7220201Các chăm ngành:Chuyên ngành ngôn ngữ AnhChuyên ngành phiên dịch – Biên dịch giờ AnhChỉ tiêu: 100Tổ hợp xét tuyển: D01, D14, D15
Mã ngành: 7220203Chỉ tiêu: 40Tổ hợp xét tuyển: D01, D03, D14, D64
Mã ngành: 7320201Chỉ tiêu: 60Tổ phù hợp xét tuyển: A01, D01, D03, D29
Mã ngành: 7229001Chỉ tiêu: 40Tổ hợp xét tuyển: C00, C19, D14, D15
Mã ngành: 7310201Chỉ tiêu: 40Tổ vừa lòng xét tuyển: C00, C19, D14, D15
Mã ngành: 7310301Chỉ tiêu: 80Tổ hợp xét tuyển: A00, C00, C19, D01
CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN (CTTT), CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO (CLC)
Ngành technology sinh học (Chương trình tiên tiến)Mã ngành: 7420201TChỉ tiêu: 80Tổ phù hợp xét tuyển: A01, B08, D07
Ngành Nuôi trông thủy sản (Chương trình tiên tiến)Mã ngành: 7620301TChỉ tiêu: 80Tổ đúng theo xét tuyển: A01, B08, D07
Ngành technology kỹ thuật hóa học (Chất lượng cao)Mã ngành: 7510401CChỉ tiêu: 80Tổ đúng theo xét tuyển: A01, B08, D07
Ngành công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao)Mã ngành: 7540101CChỉ tiêu: 80Tổ thích hợp xét tuyển: A01, B08, D07
Ngành Kỹ thuật tạo ra (Chất lượng cao)Mã ngành: 7580201CChỉ tiêu: 80Tổ hợp xét tuyển: A01, D01, D07
Ngành Kỹ thuật năng lượng điện (Chất lượng cao)Mã ngành: 7520201CChỉ tiêu: 80Tổ hòa hợp xét tuyển: A01, D01, D07
Ngành công nghệ thông tin (Chất lượng cao)Mã ngành: 7480201CChỉ tiêu: 80Tổ đúng theo xét tuyển: A01, D01, D07
Ngành Kỹ thuật ứng dụng (CLC)Mã ngành: 7480103CChỉ tiêu: 80Tổ hợp xét tuyển: A01, D01, D07
Ngành quản trị marketing (CLC)Mã ngành: 7340101CChỉ tiêu: 120Tổ đúng theo xét tuyển: A01, D01, D07
Ngành quản lí trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành (CLC)Mã ngành: 7810103CChỉ tiêu: 80Tổ phù hợp xét tuyển: A01, D01, D07
Ngành Tài thiết yếu – ngân hàng (Chất lượng cao)Mã ngành: 7340201CChỉ tiêu: 120Tổ phù hợp xét tuyển: A01, D01, D07
Ngành sale quốc tế (Chất lượng cao)Mã ngành: 7340120CChỉ tiêu: 120Tổ đúng theo xét tuyển: A01, D01, D07
Ngành ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao)Mã ngành: 7220201CChỉ tiêu: 120Tổ thích hợp xét tuyển: D01, D14, D15

2, cách thức xét tuyển

Trường Đại học bắt buộc Thơ tuyển sinh đh chính quy năm 2022 theo các phương thức xét tuyển chọn sau:

Phương thức 1: Xét tuyển chọn thẳng cùng ưu tiên xét tuyểnPhương thức 2: Xét kết quả thi giỏi nghiệp thpt năm 2022Phương thức 3: Xét học bạ THPTPhương thức 4: Xét học bạ thpt vào những ngành Sư phạmPhương thức 5: Tuyển lựa chọn vào chương trình tiên tiến và chất lượng caoPhương thức 6: Xét tuyển thẳng vào học bồi dưỡng kiến thức thủ tục 1: Xét tuyển thẳng cùng ưu tiên xét tuyển

Thực hiện theo quy định của cục GD&ĐT cùng trường Đại học cần Thơ. Xem chi tiết về thủ tục này trên đây.

Thời gian đăng ký xét tuyển thẳng theo quy định của bộ GD&ĐT.

thủ tục 2: Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021

Hình thức xét tuyển:

Xét tuyển dựa vào tổng điểm thi của 3 môn thuộc tổng hợp xét tuyển theo ngành đăng ký.Ngành giáo dục và đào tạo thể chất: ngoại trừ 2 môn thi văn hóa truyền thống thuộc tổ hợp, thí sinh phải đk thi năng khiếu TDTT (Do trường Đại học đề nghị Thơ tổ chức)

Lưu ý:

Không sử dụng điểm bảo lưu giữ thi thpt năm 2021 về trướcKhông sử dụng điểm miễn thi môn nước ngoài ngữ với không nhân thông số môn thiKhông xét học tập lực và hạnh kiểm trung học phổ thông (kể cả các ngành sư phạm)

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh: 60% tổng chỉ tiêu

Các ngành áp dụng: cục bộ các ngành

Ngưỡng bảo đảm an toàn chất lượng đầu vào:

Theo nguyên tắc của ngôi trường Đại học buộc phải Thơ sau khi có hiệu quả thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2022 (và không có môn nào 1 điều trở xuống theo thang điểm 10)Với ngành giáo dục và đào tạo thể chất: Điểm môn năng khiếu sở trường TDTT buộc phải >= 5.0 theo thang điểm 10

Cách tính điểm xét tuyển: ĐXT = Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển + Điểm ưu tiên (nếu có) (ĐXT làm cho tròn đến hai chữ số thập phân, không nhân hệ số môn thi)

Lệ phí đăng ký dự thi: 25.000 đồng/nguyện vọng

Hồ sơ và thời gian đăng cam kết xét tuyển: Theo quy định của cục GD&ĐT (dự kiến tháng 4/2022). Thí sinh đăng ký với hồ nước sơ tham gia dự thi kì thi xuất sắc nghiẹp thpt năm 2022 tại những trường thpt hoặc vị trí nhận hồ sơ do các Sở giáo dục đào tạo và Đào chế tạo quy định.

phương thức 3: Xét học bạ THPT

Hình thức xét học bạ: Xét điểm TB môn 5 học kì (trừ HK2 lớp 12) của 3 môn theo tổng hợp xét tuyển ứng cùng với ngành đăng ký.

Cách tính điểm xét học tập bạ:

ĐXT = (Điểm M1 + Điểm mét vuông + Điểm M3) + Điểm ưu tiên (nếu có)

Trong đó:

Điểm M1, M2, M3 là vấn đề mỗi môn 1, môn 2 và môn 3 thuộc tổng hợp xét tuyểnĐiểm M1, M2, M3 được xem theo bí quyết chung sau:.

Điểm M = (Điểm TB môn HK1 lớp 10 + Điểm TB môn HK2 lớp 10 + Điểm TB môn HK1 lớp 11 + Điểm TB môn HK2 lớp 11 + Điểm TB môn HK1 lớp 12)/5

Các ngành đào tạo: Tất cả những ngành trừ nhóm ngành giảng dạy giáo viên.

Điều kiện đăng ký xét tuyển:

Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển chọn ứng cùng với ngành đăng ký đạt 19.0 trở lên trên (không cùng điểm ưu tiên):

Tổng điểm 3 môn = Điểm M1 + Điểm mét vuông + Điểm M3 >= 19.5

Các bước đk hồ sơ xét tuyển:

Bước 2: Sau khi đặt hàng online và chắc chắn không còn chỉnh sửa, thí sinh gửi hồ sơ về ngôi trường bao gồm:

+) Phiếu đăng ký xét tuyển (được in từ khối hệ thống sau khi đk trực tuyến)

+) bản sao học bạ hoặc phiên bản gốc giấy xác nhận kết quả học tập tập thpt (có đầy đủ 5 học tập kì yêu cầu xét)

+) Thí sinh giỏi nghiệp THPT từ thời điểm năm 2021 quay trở lại trước cần nộp bản sao bằng giỏi nghiệp trung học phổ thông hoặc bản gốc giấy hội chứng nhận xuất sắc nghiệp trung học phổ thông tạm thời

+) Lệ phí đăng ký xét tuyển: 30.000 đồng/nguyện vọng

Bước 3: nhờ cất hộ hồ sơ về ngôi trường Đại học phải Thơ theo 1 trong các vẻ ngoài sau:

+) hiệ tượng 2: Sử dụng thương mại & dịch vụ gửi làm hồ sơ xét tuyển của Bưu năng lượng điện Việt Nam.

thủ tục 4: Xét học tập bạ thpt vào ngành sư phạm

Chỉ tiêu: 40%

Các ngành xét tuyển: những ngành giảng dạy giáo viên

Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển dựa vào điểm TB môn 6 học tập kỳ của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển. Điểm từng môn nhằm tính điểm xét tuyển được xem bằng TB cộng của điểm TB môn trong 6 học tập kỳ, làm cho tròn cho 2 chữ số thập phân.

Tính điểm môn xét học tập bạ với điểm xét tuyển:

Điểm môn = (Điểm TB môn HK1 lớp 10 + Điểm TB môn HK2 lớp 10 + Điểm TB môn HK1 lớp 11 + Điểm TB môn HK2 lớp 11 + Điểm TB môn HK1 lớp 12 + Điểm TB môn HK2 lớp 12)/6

Điểm xét học tập bạ = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên

Riêng ngành Giáo dục thể chất, sỹ tử phải tham gia dự thi môn năng khiếu sở trường TDTT do Trường ĐHCT tổ chức thi để mang điểm (thời gian thi thông tin sau).

Voir plus: Trung Tâm Kiểm Chuẩn Xét Nghiệm Tp.Hcm Tuyen Dung, Trung Tâm Kiểm Chuẩn Xét Nghiệm Tp

Điều kiện xét tuyển:

Các ngành sư phạm khác: học tập lực lớp 12 nhiều loại GiỏiNgành giáo dục thể chất: học lực năm lớp 12 các loại Khá trở lên. 02 trường thích hợp sau chỉ yêu mong học lực lớp 12 các loại TB trở lên:

+ thí sinh là VĐV cấp cho 1, kiện tướng, chuyển động viên đã từng có lần đoạt huy chương tại Hội khỏe mạnh Phù Đổng, những giải trẻ quốc gia và quốc tế hoặc giải vô địch quốc gia và quốc tế.

+ có điểm thi môn năng khiếu TDTT (do trường ĐHCT tổ chức thi) tự 9,0 trở lên trên (theo thang điểm 10).

Hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm:

Phiếu ĐKXT theo mẫu (đăng cam kết trực tuyến và in ra từ hệ thống)01 bản sao học tập bạ hoặc bản gốc giấy chứng thực kết quả học tập tậpBằng xuất sắc nghiệp trung học phổ thông (với sỹ tử đã giỏi nghiệp trung học phổ thông trước đó)Thí sinh học tập lực trung bình đăng ký vào ngành giáo dục đào tạo thể chất: nếu là vận chuyển viên cấp cho 1, kiện tướng, vận chuyển viên đã từng có lần đoạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ nước nhà và nước ngoài hoặc giải vô địch tổ quốc và nước ngoài thì nộp thêm bản photo giấy ghi nhận có liên quan đến các kết quả trên.

Lệ tầm giá xét tuyển: 30.000 đồng/nguyện vọng.

Đăng cam kết trực con đường tại: http://xettuyen.ctu.edu.vn/

cách thức 5: Xét tuyển chọn vào chương trình tiên tiến và unique cao

Nguyên tắc xét tuyển: Tuyển lựa chọn thí sinh trúng tuyển với nhập học tập vào Đại học đề xuất Thơ năm 2022 có nhu cầu chuyển sang học tập ngành trực thuộc chương trình tiên tiến và phát triển hoặc chương trình chất lượng cao.

Đối tượng xét tuyển: thí sinh trúng tuyển đh chính quy ngẫu nhiên ngành làm sao theo phương thức 1, 2, 3

Điều khiếu nại xét tuyển: gồm điểm 3 môn tương ứng với tổ hợp xét tuyển chọn theo ngành.

Hồ sơ đăng ký: sẽ tiến hành hướng dẫn ví dụ khi làm thủ tục nhập học.

cách làm 6: Xét tuyển thẳng vào học tu dưỡng kiến thức

Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển thẳng vào học bổ sung cập nhật kiến thức 1 thời gian trước khi học tập chương trình đh chính quy.

Voir plus:

Ngành xét tuyển: tất cả các ngành trừ đội ngành sư phạm

Đối tượng xét tuyển: học viên các thị xã nghèo, biên giới, hải hòn đảo và người dân tộc bản địa thiểu số không nhiều người, ví dụ như sau:

Thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người: Cống, Mảng, Pu Péo, đắm say La, Cờ Lao, cha Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ.Thí sinh bao gồm hộ khẩu thường xuyên trú từ bỏ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp trung học phổ thông tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc bản địa nội trú tính theo hộ khẩu hay trú), tính đến ngày nộp làm hồ sơ ĐKXT theo vẻ ngoài tại nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền chắc đối cùng với 61 huyện nghèo và đưa ra quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07 tháng 03 năm 2018 của Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ về vấn đề phê để ý danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020; thí sinh trăng tròn huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khoanh vùng Tây phái mạnh Bộ;

Điều kiện ĐKXT:

Tốt nghiệp thpt năm 2022Thuộc 1 trong các những đối tượng người dùng nói trên

Quy định đào tạo:

Sau khi nhập học, thí sinh cần học chương trình bổ sung cập nhật kiến thức 1 năm (các môn học tập bồi dưỡng: Toán, Văn, giờ đồng hồ Anh, Tin học)Phải đạt hiệu quả theo nguyên tắc của Hiệu trưởng trường ĐHCT bắt đầu được vào học chính thức chương trình đh chính quy năm học 2022-2023 đúng với ngành bởi thí sinh đăng ký.

Hồ sơ đk xét tuyển: Nộp hồ sơ tại Sở giáo dục đào tạo và Đào chế tạo theo quy định của bộ GD&ĐT

HỌC PHÍ

Học chi phí trường Đại học đề nghị Thơ năm 2022 dự con kiến như sau:

Nhóm ngành Sư phạm: 13.200.000 đồng/năm học (sinh viên Sư phạm được bên nước cung ứng 100% ngân sách học phí và sinh hoạt phí)Nhóm ngành kinh doanh và cai quản lý: 13.200.000 đồng/năm học.Nhóm các ngành kỹ thuật sự sống, kỹ thuật tự nhiên: 14.200.000 đồng/năm học.Nhóm các ngành Toán cùng thống kê, máy tính và công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, tiếp tế và chế biến, kiến trúc và xây dựng, nông lâm nghiệp với thủy sản, thú y: 15.200.000 đồng/năm họcNhóm các ngành Nhân văn, công nghệ xã hội với hành vi, báo chí truyền thông và thông tin, dịch vụ xã hội, du lịch, khách sạn, thể dục thể thao thể thao, thương mại dịch vụ vận tải, môi trường thiên nhiên và bảo vệ môi trường: 12.600.000 đồng/năm học

ĐIỂM CHUẨN/ĐIỂM TRÚNG TUYỂN 2021

Xem chi tiết hơn tại: Điểm chuẩn chỉnh trường Đại học nên Thơ

Tên ngànhĐiểm chuẩn
201920202021
Giáo dục tiểu học21.2522.2524.5
Giáo dục Công dân22.52125.0
Giáo dục Thể chất18.2517.524.25
Sư phạm Toán học22.52425.5
Sư phạm Tin học18.2518.523.0
Sư phạm thứ lý21.7518.524.5
Sư phạm Hóa học22.2522.2525.75
Sư phạm Sinh học20.7518.523.75
Sư phạm Ngữ văn22.522.526.0
Sư phạm định kỳ sử22.751925.0
Sư phạm Địa lý22.522.2524.75
Sư phạm giờ đồng hồ Anh23.523.7526.5
Sư phạm giờ Pháp18.518.521.75
Ngôn ngữ Anh22.2524.526.5
Ngôn ngữ Pháp1718.526.5
Triết học19.252224.25
Văn học19.752224.75
Kinh tế20.7524.525.5
Chính trị học21.252425.5
Xã hội học21.252425.75
Việt nam học22.2524.525.5
Thông tin – thư viện16.518.522.75
Quản trị ghê doanh2225.2525.75
Marketing21.52526.25
Kinh doanh quốc tế22.2525.7526.5
Kinh doanh yêu đương mại2124.7525.75
Tài thiết yếu – Ngân hàng2124.7525.75
Kế toán21.252525.5
Kiểm toán20.252425.25
Luật21.7524.525.5
Sinh học141519.0
Công nghệ sinh học172124.5
Sinh học ứng dụng141519.0
Hóa học15.251523.25
Khoa học tập môi trường141519.25
Toán ứng dụng141522.75
Khoa học sản phẩm tính162125.0
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu1516.524.0
Kỹ thuật phần mềm17.522.525.25
Hệ thống thông tin151924.25
Kỹ thuật lắp thêm tính1516.523.75
Công nghệ thông tin19.7524.2525.75
Công nghệ chuyên môn hóa học151924.0
Quản lý công nghiệp1822.524.75
Kỹ thuật cơ khí18.7523.2524.5
Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử16.2521.524.25
Kỹ thuật điện162023.75
Kỹ thuật điện tử – viễn thông1516.523.0
Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa1621.524.25
Kỹ thuật thứ liệu141524.0
Kỹ thuật môi trường141524.75
Vật lý kỹ thuật141524.5
Công nghệ thực phẩm19.523.524.25
Công nghệ sau thu hoạch141523.75
Công nghệ chế biến thủy sản161723.0
Kỹ thuật xây dựng162124.25
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng thủy141523.5
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông141518.0
Kỹ thuật tài nguyên nước1422.25
Khoa học đất141515.5
Chăn nuôi141521.0
Nông học151519.5
Khoa học cây trồng141519.25
Bảo vệ thực vật151621.75
Công nghệ rau trái cây và cảnh quan141515.0
Kinh tế nông nghiệp17.522.524.5
Phát triển nông thôn14
Nuôi trồng thủy sản151622.25
Bệnh học tập thủy sản141520.25
Quản lý thủy sản141521.5
Thú y19.522.2524.5
Hóa dược2125.25
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành2124.2525.0
Quản lý tài nguyên với môi trường151823.0
Kinh tế khoáng sản thiên nhiên17.2521.524.0
Quản lý khu đất đai151823.0
Chương trình quality cao
Ngôn ngữ Anh19.7520.525.0
Kinh doanh quốc tế19.252325.0
Tài chủ yếu – Ngân hàng152124.5
Công nghệ thông tin172024.0
Công nghệ kỹ thuật hóa học151616.75
Kỹ thuật xây dựng151520.75
Kỹ thuật điện151519.5
Công nghệ thực phẩm1515.2520.75
Chương trình tiên tiến
Công nghệ sinh học161619.5
Nuôi trồng thủy sản151515.0