Sách giáo khoa hóa học 11 nâng cao pdf

Sách Giáo Khoa hóa học Lớp 11 được bộ giáo dục và Đào Tạo soạn và phạt hành.Bạn đang xem: Sách giáo khoa hóa học 11 nâng cao pdf

Sách tất cả chín chương vừa đủ công thức, lý thuyết, phương trình hóa học, chăm đề hóa học …Mục lục Sách Giáo Khoa hóa học Lớp 11 :CHƯƠNG 1: SỰ ĐIỆN LIBài 1.

Bạn đang xem: Sách giáo khoa hóa học 11 nâng cao pdf

Sự năng lượng điện liBài 2. Axit, bazơ và muốiBài 3. Sự điện li của nước. PH. Chất chỉ thị Axit – bazơBài 4. Phản bội ứng hiệp thương ion vào dung dịch các chất điện liBài 5. Luyện tập: Axit, bazơ cùng muối. Phản bội ứng dàn xếp ion vào dung dịch những chất năng lượng điện liBài 6. Bài thực hành 1: Tính axit-bazơ. Bội nghịch ứng trao đổi ion vào dung dịch những chất năng lượng điện liĐề đánh giá 15 phút – Chương I – chất hóa học 11Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Chương I – hóa học 11CHƯƠNG 2: NITƠ – PHOTPHOBài 7. NitơBài 8. Amoniac và muối amoniBài 9. Axit nitric và muối nitratBài 10. PhotphoBài 11. Axit photphoric cùng muối photphatBài 12. Phân bón hóa họcBài 13. Luyện tập: tính chất của Nitơ, photpho và những hợp chất của chúngBài 14. Bài thực hành thực tế 2: đặc thù của một số hợp chất nitơ, photphoĐề kiểm tra 15 phút – Chương II – hóa học 11Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) – Chương II – hóa học 11CHƯƠNG 3: CACBON – SILICBài 15. CacbonBài 16. Hợp hóa học của cacbonBài 17. Silic và hợp chất của silicBài 18. Công nghiệp silicatBài 19. Luyện tập: đặc điểm của cacbon, silic và các hợp chất của chúngĐề bình chọn 15 phút – Chương III – hóa học 11Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) – Chương III – chất hóa học 11CHƯƠNG 4: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠBài 20. Mở đầu về hoá học hữu cơBài 21. Phương pháp phân tử hợp chất hữu cơBài 22. Cấu tạo phân tử hợp hóa học hữu cơBài 23.

Xem thêm:

Làm phản ứng hữu cơBài 24. Luyện tập: Hợp hóa học hữu cơ, phương pháp phân tử và công thức cấu tạoĐề soát sổ 15 phút – Chương IV – chất hóa học 11Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) – Chương IV – chất hóa học 11ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) – HÓA 11CHƯƠNG 5: HIDROCACBON NOBài 25. AnkanBài 26. XicloankanBài 27. Rèn luyện ankan và xicloankanBài 28. Bài thực hành số 3 : đối chiếu định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metanĐề kiểm tra 15 phút – Chương V – hóa học 11Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) – Chương V – chất hóa học 11CHƯƠNG 6: HIDROCACBON KHÔNG NOBài 29. AnkenBài 30. AnkađienBài 31. Luyện tập: Anken cùng AnkadienBài 32. AnkinBài 33. Luyện tập: AnkinBài 34. Bài thực hành 4 : Điều chế và đặc thù của etilen cùng axetilenĐề kiểm soát 15 phút – Chương VI – chất hóa học 11Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) – Chương VI – chất hóa học 11CHƯƠNG 7: HIĐROCACBON THƠM, NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN. HỆ THỐNG HÓA VỀ HIĐROCACBONBài 35. Benzen cùng đồng đẳng. Một trong những hiđrocacbon thơm khácBài 36. Luyện tập: Hiđrocacbon thơmBài 37. Mối cung cấp Hiđrocacbon thiên nhiênBài 38. Khối hệ thống hóa về hiđrocacbonĐề kiểm tra 15 phút – Chương VII – hóa học 11Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương VII – hóa học 11CHƯƠNG 8: DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL – PHENOLBài 39. Dẫn xuất halogen của hiđrocacbonBài 40. AncolBài 41. PhenolBài 42. Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol cùng phenolBài 43. Bài thực hành 5: đặc thù của etanol, glixerol và phenolĐề kiểm soát 15 phút – Chương VIII – chất hóa học 11Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Chương VIII – chất hóa học 11CHƯƠNG 9: ANĐEHIT – XETON – AXIT CACBOXYLICBài 44. Anđehit – xetonBài 45. Axit cacboxylicBài 46. Luyện tập: Anđehit – xeton – axit cacboxylicBài 47. Bài thực hành thực tế 6: đặc thù của anđehit với axit cacboxylicĐề kiểm soát 15 phút – Chương IX – hóa học 11Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) – Chương IX – chất hóa học 11