Phòng Đào Tạo Trường Đại Học Y Dược Huế

*
Đào tạo thành sau đh
*
Khoa học tập công nghệ
*
Hợp tác quốc tế
*
Bệnh viện ngôi trường ĐHYD
*
Đoàn bạn trẻ Cộng sản HCM
*
Công đoàn
*
Dự án huấn luyện và giảng dạy theo phía phòng tránh không đúng sót y học (TAME)

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Trưởng Phòng: PGS.TS. Nguyễn ngôi trường An

Phó Trưởng Phòng: ThS. Ngô Văn Đồng

Trưởng phòng Đào tạo ra Đại học tập qua các thời kỳ:

- BS. Nguyễn Văn từ (trước 1975)

- BS. Lê Văn Bách (1975-1977)

- GS.TS. Phạm tự khắc Lâm (1977-1978)

- BS. Lê Ngọc Anh (1978-1986)

- PGS.TS. Lê Viết Khoa (1986-1988)

- BS. Văn học Tấn (1988-1993)

- PGS.TS. Phạm Văn Lình (1993-1997)

- PGS.TS. Nguyễn Hữu Kỳ (1997-2004)

- PGS.TS. Hoàng Khánh (2004-2007)

- PGS.TS. Hoàng Văn Ngoạn (2007-2012)

- PGS.TS. Nguyễn ngôi trường An (từ 2012 - nay)

1. Đặc điểm, thực trạng

- Tên solo vị: phòng Đào chế tạo Đại học

- Địa điểm trụ sở chính: ngôi trường Đại học Y Dược, số 06 đường Ngô Quyền, tp Huế, tỉnh quá Thiên Huế.

Bạn đang xem: Phòng đào tạo trường đại học y dược huế

- quy trình thành lập: Đơn vị được thành lập ngay từ thời điểm năm 1957, khi thành lập được hotline là chống Giáo vụ, kế tiếp đổi tên thành chống Giáo vụ - công tác làm việc sinh viên, chống Đào tạo ra Đại học tập – công tác làm việc Sinh viên, từ thời điểm năm học 2014-2015 được bóc tách ra và thay tên thành phòng Đào tạo ra Đại học.

- tóm tắt cơ cấu, tổ chức: hiện giờ Phòng bao gồm 17 cán bộ công chức (trong đó có 15 cán cỗ biên chế của Phòng, 02 cán bộ biên chế của bộ môn kiêm nhiệm công tác tại Phòng). Gồm 01 PGS.TS, 01 Tiến sĩ, 06 Thạc sĩ, 09 Đại học). Những cán cỗ trong phòng hầu hết là thâm nhập giảng dạy một nửa và làm công tác thống trị 50%.

Xem thêm:

2. Quy trình phát triển

phòng Đào chế tạo ra Đại học quá trình trước năm 1998 chỉ thống trị công tác đào tạo và giảng dạy của ngành Y đa khoa. Từ năm 1998 đến nay, phòng Đào tạo ra Đại học trực tiếp làm chủ công tác đào tạo các ngành và chăm ngành trong team ngành kỹ thuật sức khoẻ với quy mô đào tạo hiện thời khoảng 10.200 sinh viên. Cán cỗ biên chế của nhà hầu không còn thuộc mã ngạch giảng viên (vừa tham tối ưu tác quản lý, vừa tham gia công tác giảng dạy). Đội ngũ cán bộ của đơn vị được quy hoạch theo hướng phát triển nhiều mẫu mã hóa các mô hình đào tạo, đã huấn luyện và giảng dạy được phần lớn các cán cỗ có trình độ chuyên môn từ thạc sỹ trở lên, chuyên viên chuyên trách đến từng siêng ngành. Đội ngũ cán bộ phụ trách tốt tác dụng nhiệm vụ ở trong nhà trường giao phó.

3. Chức năng nhiệm vụ

Tham mưu mang đến Hiệu trưởng về công tác mở các ngành mới, sản xuất chương trình đào tạo, desgin đề cương cụ thể cho những ngành, quản lý chương trình, kế hoạch đào tạo và huấn luyện theo năm học cùng theo học tập chế tín chỉ, triển khai công tác giảng dạy đại học theo niên chế đơn vị học trình với theo học chế tín chỉ.

4. Các vẻ ngoài khen thưởng đã làm được ghi nhận

4.1. Danh hiệu thi đua

- từ thời điểm năm 2006-2014: Tập thể đạt danh hiệu lao động xuất sắc

- Năm học tập 2006-2007: tất cả 08 đồng chí thu đua cung cấp cơ sở

- Năm học tập 2007-2008: gồm 08 đồng chí thu đua cung cấp cơ sở, gồm 01 chiến sỹ thu đua cấp cho Bộ

- Năm học tập 2008-2009: tất cả 08 đồng chí thu đua cung cấp cơ sở

- Năm học tập 2009-2010: bao gồm 11 đồng chí thu đua cấp cơ sở

- Năm học tập 2010-2011: bao gồm 08 đồng chí thu đua cấp cơ sở, tất cả 01 chiến sỹ thu đua cấp cho Bộ

- Năm học tập 2011-2012: gồm 10 chiến sĩ thu đua cấp cơ sở

- Năm học tập 2012-2013: tất cả 13 chiến sỹ thu đua cung cấp cơ sở

- Năm học tập 2013-2014: bao gồm 14 đồng chí thu đua cấp cơ sở

4.2. Bề ngoài khen thưởng

- Năm học 2004-2005: bè cánh được khuyến mãi Bằng khen của Bộ giáo dục và Đào tạo

- Năm học 2009-2010: đồng minh được tặng Bằng khen của Thủ tướng chủ yếu phủ

- Năm học tập 2006-2007: bao gồm 01 cá nhân được tặng ngay thưởng bởi khen của Thủ tướng chủ yếu phủ

- Năm học 2007-2008: bao gồm 01 cá thể được tặng thưởng bởi khen của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo, tất cả 01 cá thể được tặng kèm thưởng bởi khen của Thủ tướng thiết yếu phủ

- Năm học tập 2008-2009: có 01 cá nhân được tặng Huân chương lao rượu cồn hạng Ba

- Năm học 2009-2010: gồm 01 cá thể được bộ quà tặng kèm theo bằng khen của Thủ tướng bao gồm phủ

- Năm học 2010-2011: bao gồm 01 cá nhân được tặng thưởng bởi khen của Bộ giáo dục và Đào tạo, tất cả 01 cá nhân được tặng thưởng bằng khen của bộ Y tế

- Năm học 2011-2012: gồm 01 cá nhân được bộ quà tặng kèm theo Huân chương lao cồn hạng Ba

- Năm học tập 2012-2013: tất cả 01 cá thể được bộ quà tặng kèm theo thưởng bởi khen của Bộ giáo dục và Đào tạo, tất cả 01 cá nhân được tặng kèm thưởng bằng khen của bộ Y tế

- Năm học tập 2013-2014: gồm 01 cá nhân được bộ quà tặng kèm theo thưởng bởi khen của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo, có 03 cá nhân được tặng kèm thưởng bằng khen của bộ Y tế