Những Từ Tiếng Anh Bắt Đầu Bằng Chữ T

Đối với những người dân mới ban đầu học giờ Anh, bài toán phải ghi nhớ đều từ vựng thật không còn đơn giản. Cùng khám phá những từ vựng giờ đồng hồ Anh bước đầu bằng chữ T thịnh hành nhất bây giờ để áp dụng trong giao tiếp ngay nhé!


*

Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ T gồm 14 chữ cái

Bên cạnh vấn đề ghi nhớ tiếng Anh theo công ty đề, ghi nhớ từ theo con số chữ loại cũng giảm bớt việc viết không đúng chữ lúc học. Một mẹo để ghi lưu giữ tiếng Anh xuất sắc hơn là links chuỗi từ đã được học thành một đoạn văn, mẩu truyện nào đó cân xứng theo trả cảnh. Tự vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ T gồm 14 chữ cái cùng nghĩa tiếng Việt được biểu đạt trong bảng sau đây:


Từ vựng

Nghĩa giờ Việt

teleconference

hội nghị từ xa

transportation

vận chuyển

transformation

sự biến hóa đổi

transcendental

siêu việt

traditionalism

chủ nghĩa truyền thống

telangiectasia

giãn tĩnh mạch máu xa

transmissivity

sự truyền

territorialism

chủ nghĩa lãnh thổ

teletypewriter

máy tấn công chữ

traditionalize

truyền thống hóa

*


Từ vựng tiếng Anh bước đầu bằng chữ T gồm 13 chữ cái

Trong giờ Anh, đầy đủ từ vựng được bước đầu bằng chữ T tất cả 13 chữ cái các bạn sẽ bắt gặp mặt những từ thường dùng như bảng sau đây:


Từ vựng

Nghĩa tiếng Việt

technological

công nghệ

transcription

phiên mã (sinh học)

transnational

xuyên quốc gia

telemarketing

tiếp thị qua điện thoại

transatlantic

xuyên Đại Tây Dương

transgression

sự vi phạm

thermoplastic

nhựa sức nóng dẻo

transgendered

chuyển giới

triangulation

tam giác

thermonuclear

nhiệt hạch

thoroughgoing

kỹ lưỡng


Từ vựng tiếng Anh bước đầu bằng chữ T có 12 chữ cái

Với phần nhiều từ vựng giờ đồng hồ Anh ban đầu bằng chữ T bao gồm 12 chữ cái, một số từ thông dụng thịnh hành hay dùng trong tiếp xúc có vào bảng bên dưới đây:


Từ vựng

Nghĩa tiếng Việt

transmission

quá trình lây truyền

thanksgiving

tạ ơn

transparency

minh bạch

troubleshoot

khắc phục sự cố

tranquillity

yên bình

thoroughfare

lộ trình

transduction

chuyển nạp

technicality

tính kỹ thuật

thunderstorm

giông

transfection

chuyển giao

thermocouple

cặp nhiệt độ điện

thermography

nhiệt kế


*

Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ T gồm 11 chữ cái

Trong bảng sau vẫn là phần đông từ vựng giờ đồng hồ Anh 11 chữ cái ban đầu bằng chữ T thường xuyên được áp dụng trong giao tiếp:


Từ vựng

Nghĩa tiếng Việt

traditional

truyền thống

transaction

giao dịch

temperature

nhiệt độ

theoretical

lý thuyết

translation

dịch

therapeutic

trị liệu

terminology

thuật ngữ

transparent

trong suốt

termination

chấm dứt

translucent

mờ

transdermal

thẩm thấu qua da

transfusion

truyền máu

transformer

máy trở thành áp

treacherous

bội bạc

troublesome

khó khăn

transmitter

hệ thống điều khiển

temperament

tính cách

terrestrial

trên cạn

territorial

lãnh thổ

theological

thần học


Từ vựng giờ Anh bước đầu bằng chữ T tất cả 10 chữ cái

Những từ vựng tiếng Anh được ban đầu bằng T và bao gồm 10 vần âm sử dụng phổ biến chúng ta có thể tham khảo bảng bên dưới đây:


Từ vựng

Nghĩa tiếng Việt

technology

công nghệ

throughout

khắp

themselves

chúng tôi

tremendous

to lớn

transition

chuyển tiếp

television

TV

threatened

bị doạ dọa

tournament

giải đấu

thereafter

sau đó

temptation

sự cám dỗ

thoughtful

chu đáo

Fte Theatrical

thuộc sảnh khấu

throughput

thông lượng

turnaround

quay lại

transplant

cấy

transcript

bảng điểm

technician

kỹ thuật viên

transistor

bóng chào bán dẫn

translator

người dịch

turbulence

nhiễu loạn

triumphant

đắc thắng

tomography

chụp cắt lớp

triangular

hình tam giác

topography

địa hình


*

Từ vựng tiếng Anh ban đầu bằng chữ T 9 vần âm thông dụng

Những từ giờ Anh bao hàm 9 chữ cái bước đầu bằng T được thể hiện chi tiết qua bảng bên dưới đây:


Từ vựng

Nghĩa giờ Việt

therefore

vì thế

technical

kỹ thuật

treatment

sự đối xử

transport

vận chuyển

tradition

truyền thống

telephone

điện thoại

temporary

tạm thời

technique

kỹ thuật

territory

lãnh thổ

terrorist

khủng bố

trademark

nhãn hiệu

transform

biến đổi

testament

di chúc

treasurer

thủ quỹ

threshold

ngưỡng


Từ vựng giờ đồng hồ Anh bắt đầu bằng chữ T 8 vần âm thông dụng

Những từ giờ đồng hồ Anh có 8 chữ cái bắt đầu bằng chữ T được áp dụng rất nhiều, quan trọng trong tiếp xúc hàng ngày bạn có thể dễ dàng bắt gặp, ví dụ như bảng sau:


Từ vựng

Nghĩa tiếng Việt

together

cùng nhau

training

đào tạo

thinking

suy nghĩ

transfer

chuyển khoản

thousand

nghìn

teaching

giảng bài

terminal

thiết bị đầu cuối

treasury

kho bạc

tomorrow

ngày mai

taxation

thuế

tropical

nhiệt đới

talisman

bùa hộ mệnh

typology

phân loại học

tailored

phù hợp

traveled

đi du lịch

thorough

kỹ lưỡng

thirteen

mười ba

tracking

theo dõi

tendency

khuynh hướng

turnover

doanh số

terrible

kinh khủng


Từ vựng giờ Anh ban đầu bằng chữ T 7 chữ cái thông dụng

Hãy tham khảo bảng tự vựng gồm 7 chữ cái bắt đầu bằng chữ T cùng ghi lưu giữ để tạo thêm số từ bỏ vựng vốn gồm nhé!


Từ vựng

Nghĩa giờ Việt

through

xuyên qua

thought

nghĩ

towards

hướng tới

traffic

giao thông

trouble

rắc rối

teacher

giáo viên

tonight

tối nay

typical

điển hình

turning

quay

totally

tổng cộng

telling

nói

thereby

bằng phương pháp ấy

telecom

viễn thông

triumph

chiến thắng

tourist

khách du lịch

transit

quá cảnh

tobacco

thuốc lá

tactics

chiến thuật

tribute

cống vật

tourism

du lịch

tragedy

bi kịch

tension

căng thẳng

theatre

rạp hát

therapy

trị liệu


Từ vựng tiếng Anh 6 chữ cái bước đầu bằng T

Những trường đoản cú vựng gồm 6 chữ cái bước đầu bằng chữ T chúng ta có thể tham khảo trong bảng sau:


Từ vựng

Nghĩa tiếng Việt

Từ vựng

Nghĩa giờ đồng hồ Việt

though

tuy nhiên

timing

thời gian

taking

đang lấy

talent

năng lực

trying

cố gắng

taught

đã dạy

travel

du lịch

tissue

twenty

hai mươi

ticket

target

mục tiêu

tenant

người mướn nhà

theory

học thuyết

tennis

quần vợt

twelve

mười hai

timely

hợp thời

thirty

ba mươi

tender

đấu thầu

toward

về phía

treaty

hiệp ước

threat

mối nạt dọa

thanks

cảm ơn


*

Từ vựng tiếng Anh 5 chữ cái bắt đầu bằng T

Với 5 chữ cái trong một từ, hầu như từ vựng giờ đồng hồ Anh bắt đầu bằng chữ T chúng ta có thể tham khảo bên dưới đây:


Từ vựng

Nghĩa tiếng Việt

Từ vựng

Nghĩa tiếng Việt

their

của chúng

title

tiêu đề

today

hôm nay

teach

dạy

three

số ba

theme

chủ đề

total

toàn bộ

treat

đãi

taken

lấy

truth

sự thật

trade

buôn bán

tower

tòa tháp

times

lần

trend

khuynh hướng

table

cái bàn

train

xe lửa

trust

lòng tin

track

theo dõi

thing

điều

taste

nếm thử


Những từ vựng tiếng Anh tất cả 4 vần âm và bắt đầu bằng chữ T

Bạn có thể tham khảo từ vựng bước đầu bằng T và có 4 vần âm theo bảng sau:


Từ vựng

Nghĩa giờ Việt

Từ vựng

Nghĩa giờ đồng hồ Việt

they

bọn họ

told

kể lại

time

thời gian

term

kỳ hạn

them

chúng

took

lấy

team

đội

turn

xoay

take

lấy

then

sau đó

than

hơn

type

kiểu

true

sự thật

thus

do đó

test

kiểm tra

tell

nói

talk

nói chuyện

town

thị trấn

text

bản văn


*

Động từ giờ đồng hồ Anh bắt đầu bằng chữ "T"

Danh sách những động từ giờ đồng hồ Anh cơ bản bắt đầu bằng chữ “T” bạn phải biết.

Bạn đang xem: Những từ tiếng anh bắt đầu bằng chữ t


Từ giờ Anh

Phiên âm

Nghĩa

teach

/ti:tʃ/ (v)

dạy

tend

/tend/(v)

trông nom

test

/test/ (v)

bài kiểm tra

touch

/tʌtʃ/ (v)

sờ, mó

transform

/træns’fɔ:m/ (v)

thay đổi

treat

/tri:t/ (v)

đối xử

tune

/tun/ (v)

điệu, giai điệu

turn

/tə:n/ (v)

quay, xoay

translate

/træns´leit/ (v)

dịch, biên dịch


*

Tính từ giờ đồng hồ Anh bắt đầu bằng chữ "T"

Những tính từ nào trong giờ Anh bắt đầu bằng ký kết tự “T”?


Từ giờ đồng hồ Anh

Phiên âm

Nghĩa

transparent

/træns´pærənt/ (adj)

trong suốt

tropical

/´trɔpikəl/ (adj)

nhiệt đới

twin

/twɪn/ (adj)

sinh đôi

true

/tru:/ (adj)

đúng, thật

traditional

/trə´diʃənəl/

theo truyền thống

tough

/tʌf/ (adj)

chắc, bền, dai

tiring

/´taiəriη/ (adj)

sự mệt nhọc mỏi

threatening

/´θretəniη/ (adj)

sự ăn hiếp dọa

thorough

/’θʌrə/ (adj)

cẩn thận, kỹ lưỡng

thirsty

/´θə:sti/ (adj)

khát, cảm thấy khát

terrible

/’terəbl/ (adj)

khủng khiếp, tởm sợ


*

Trạng từ tiếng Anh bước đầu bằng chữ "T"

llywelyn.net tổng hợp giúp cho bạn một số trạng từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ ‘T” trong bảng sau:


Từ tiếng Anh

Phiên âm

Nghĩa

temporarily

/’tempзrзlti/ (adv)

tạm thời

terribly

/’terəbli/ (adv)

tồi tệ, không chịu đựng nổi

therefore

/’ðeəfɔ:(r)/ (adv)

bởi vậy

thoroughly

/’θʌrəli/ (adv)

kỹ lưỡng

through

/θru:/ (adv

qua, xuyên qua

tight

/tait/ (adv)

kín, chặt, chật

tomorrow

/tə’mɔrou/ (adv)

vào ngày mai

totally

/toutli/ (adv)

hoàn toàn

truly

/’tru:li/ (adv)

đúng sự thật

twice

/twaɪs/ (adv)

hai lần


*

Danh rảnh tiếng Anh ban đầu bằng chữ "T"

Danh sách các từ vựng giờ Anh bước đầu vô thuộc quen thuộc ban đầu bằng chữ “T” cho chính mình tự tin giao tiếp.


Từ tiếng Anh

Phiên âm

Nghĩa

trip

/trip/ (n)

cuộc dạo chơi

translation

/træns’leiʃn/ (n)

sự dịch thuật

traffic

/’træfik/ (n)

sự đi lại

tradition

/trə´diʃən/ (n)

truyền thống

travel

/’trævl/ (n)

đi lại, đi du lịch

trouble

/’trʌbl/ (n)

điều lo lắng, điều muộn phiền

tube

/tju:b/ (n)

ống, tuýp

tree

/tri:/ (n)

cây

tiger

/"taigə/ (n)

con hổ

tomato

(n)

cà chua

turkey

/ˈtɜːki/ (n)

gà tây


*

Tên con vật bằng giờ đồng hồ Anh ban đầu bằng chữ "T"

Cùng llywelyn.net học tập thêm một số từ vựng về đụng vật bước đầu bằng chữ “T” chúng ta nhé!


Từ giờ Anh

Phiên âm

Nghĩa

Tadpole

/’tædpoʊl/ (n)

Nòng nọc

Toad

/toʊd/ (n)

Con cóc

Trout

/traʊt/ (n)

Cá hương

Turkey

/ˈtɜːki/

Gà tây


*

Tên đồ vật bằng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ "T"

Dưới đó là một số từ bỏ vựng về những vật dụng không còn xa lạ trong gia đình bước đầu bằng chữ “T”:


Từ giờ Anh

Phiên âm

Nghĩa

table

/"teibl/ (n)

cái bàn.

Xem thêm: Có Những Lần Anh Dối Em

taxi

/’tæksi/ (n)

xe tắc xi

thread

/θred/ (n)

chỉ, gai chỉ, sợi dây

scissors

/ˈsizəz/ (n)

cái kéo

tank

/tæŋk/ (n)

thùng, két, bể

toothpaste

/ˈtuːθ.peɪst/

kem tiến công răng

tablespoon

/teIblspu:n/ (n)

thìa canh


*

Bạn bao gồm thể đọc thêm kho từ bỏ vựng tiếng Anh to đùng từ phầm mềm llywelyn.net Junior với những phương pháp học vô cùng dễ nhớ và khoa học.

Qua những tin tức mà llywelyn.net vừa chia sẻ ở trên, bạn đã sở hữu thêm những kiến thức về từ vựng tiếng Anh bước đầu bằng chữ T chưa? Theo dõi shop chúng tôi để update nhiều bài viết về tự vựng giờ đồng hồ Anh có ích nhé.


*

*

*

*

Với kinh nghiệm 3 năm viết bài đa nghành nghề và thực hành nuôi dạy con thông qua ứng dụng llywelyn.net hàng ngày. Tôi mong mỏi muốn share những kiến thức dạy trẻ tốt nhất cho những phụ huynh vẫn đọc nội dung bài viết của mình


Trụ sở chính: Tầng 2, Tòa bên FS, TTTM TNR Gold Season, số 47 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Người đại diện pháp luật: Ông Đào Xuân Hoàng - đơn vị sáng lập & Giám đốc điều hành