NHỮNG BẢN GUITAR LÃNG MẠN

Một giữa những mục đích quang minh chính đại và cao tay nhất của con trai khi đi học llywelyn.net đó là… cua gái… Đùa tí thôi, thực chất đa phần chúng ta khi mang đến với cây bọn llywelyn.net đều khởi đầu từ niềm ham mê âm nhạc, hoặc bạn bè rủ, hoặc solo thuần chỉ là mẫu duyên… Nhưng nếu như bạn đã chơi đàn llywelyn.net cho một chuyên môn nhất định và rất có thể tự đàn tự hát được rồi, thì câu hỏi được tỏ tình với bạn nữ (hoặc chúng ta trai, hehe) bằng cây lũ llywelyn.net thì… sướng hơn tỏ tình bình thường chứ nhỉ