NHỮNG BÀI TOÁN HAY LỚP 3

Bài 1: Tính diện tính miếng bìa hình vuông, biết hình vuông vắn đó bao gồm chu vi là 3dm 2cm.

Vous lisez ce: Những bài toán hay lớp 3

Đáp án:

Đồi: 3dm 2cm = 32cm

Cạnh miếng bìa hình vuông là: 32 : 4 = 8 (cm) 

Diện tích miếng bìa là: 8 x 8 = 16 (cm2)

Bài 2: Trong một xưởng may công nghiệp, cứ 15m vải vóc thì may được 5 bộ quần áo cùng một cỡ. Hỏi có 350m vải vóc thì may được từng nào bộ quần áo với cùng kích thước đó và còn quá mấy m vải?

Đáp án:

1 bộ áo quần cần số mét vải vóc là: 15 : 5 = 3 (m)

350m may được: 350 : 3 = 116 cỗ và quá 2m

Bài 3: Túi đầu tiên đựng 18kg gạo, vội vàng 3 lần túi thứ hai. Hỏi nên lấy nghỉ ngơi túi trang bị hai bao nhiêu kg gạo đổ thanh lịch túi đồ vật hai để số gạo ở nhị túi bởi nhau?

Đáp án:

Túi lắp thêm hai đựng số gạo là: 18 : 3 = 6 (kg)

Cả nhị túi đựng số gạo là: 18 + 6 = 24 (túi)

Để số gạo 2 túi đều bằng nhau thì mỗi túi tất cả số gạo là: 24 : 2 = 12 (kg)

Số gạo phải lấy ra ở túi đầu tiên là: 18 – 12 = 6 (kg)

Bài 4: Trong hình vẽ có ……góc vuông và……góc ko vuông?

*

Đáp án: 2 góc vuông, 4 góc ko vuông

Bài 5: Tính chu vi hình tứ giác ABCD, biết cạnh AB = 16cm, BC = 20cm, cạnh CD bằng nửa tổng AB với BC. Cạnh AD gấp đôi hiệu của AB cùng BC.

Đáp án:

Cạnh CD là: (16 + 20) : 2 = 18 (cm)

Cạnh AD là: (20 – 16) x 2 = 8 (cm)

Chu vi tứ giác ABCD là: 16 + 20 + 18 + 8 = 62 (cm)

Bài 6: Lớp 3A tất cả 40 học sinh được phân thành 4 tổ, từng tổ lại chia đều thành 2 nhóm. Hỏi từng nhóm tất cả bao nhiêu học tập sinh?

Đáp án:

Mỗi tổ tất cả số học sinh là: 40 : 4 = 10 (hs)

Mỗi nhóm gồm số học viên là: 10 : 2 = 5 (hs)

Bài 7: Khoanh tròn lời giải đúng

a.Số ngay thức thì sau của số 39759

A. 39758

B. 39760

C. 39768

D.39769

Đáp án: B. 39760

b.Tìm số tròn nghìn trung tâm số 9068 và 11982 là:

A.10000 cùng 12000

B. 10000 và 11000

C. 11000 với 9000

D. 12000 và 11000

Đáp án: B. 10000 cùng 11000

c. (98725 – 87561) x 3 = …..

A. 32493

B. 39432

C. 33492

D. 34293

Đáp án: C. 33492

d. 12356 + 62154 : 9 = …..

Voir plus: Tây Âu Gồm Những Nước Nào Bạn Đã Biết? Bài 10: Các Nước Tây Âu

A. 29262

B. 39262

C. 19262

D. 18262

Đáp án: C. 19262

e. 3km 12m =…..

A. 312

B. 3012

C. 36

D.15

Đáp án: B. 3012

f. 4 giờ đồng hồ 9 phút = ….. Phút

A. 249 phút

B. 36 phút

C. 396 phút

D. 13 phút

Đáp án: A. 249 phút

Bài 8: một nhóm thuỷ lợi đào được 132m mương vào 6 ngày. Hỏi đội kia đào được bao nhiêu m mương vào 7 ngày?

Đáp án:

1 ngày đội thuỷ lợi đào được số mét mương là: 132 : 6 = 22 (m)

7 ngày đội thuỷ lợi đào được số mét mương là: 22 x 7 = 154 (m)

Bài 9: Tìm x

a) X + 7839 = 16784

b) 5 x X = 12475

c) X : 12457 = 9

Đáp án:

a/ X = 8945 b/ 2495 c/ 112113

Bài 10: Mẹ lấy 100000 đồng đi chợ, bà mẹ mua mang đến Mai một đôi giầy hết 36500 đồng và download một áo thun hết 26500 đồng. Số tiền còn sót lại mẹ dùng để làm mua thức ăn. Hỏi chị em đã dùng từng nào tiền để mua thức ăn?

Đáp án:

Số chi phí mẹ dùng để mua giầy và áo là: 36500 + 26500 = 63000 (đồng)

Số tiền người mẹ dùng đề cài đặt thức ăn uống là: 100000 – 63000 = 37000 (đồng)

Bài 11: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước hiệu quả đúng:

A. 4083 : 4 = 102 (dư 3)

B. 4083 : 4 = 120 (dư 3)

C. 4083 : 4 = 1020 (dư 3)

D. 4083 : 4 = 12 (dư 3)

Đáp án: C. 4083 : 4 = 1020 (dư 3)

Bài 12: Tích của số lớn nhất có 4 chữ số cùng số nhỏ xíu nhất có 2 chữ số là:

A. 99990 

B. 89991

C. 9999

D. 8

Đáp án: A. 99990

Bài 13: Có 45kg cỗ mì đựng đều trong 9 bao. Hỏi 75kg bột mì đựng rất nhiều trong mấy bao như thế?

Đáp án:

Mỗi bao đựng số klg bột là: 45 : 9 = 5 (kg)

75kg đựng được số bao là: 75 : 5 = 15 (bao)

Bài 14: Tìm số x biết “thương của 62680 cùng x” thì bằng 8

A. X = 7835


B. X = 7845

C. X = 7836

D. X = 7735

Đáp án: A. X = 7835

Bài 15: 

1. Tính chu vi một hình chữ nhật, biết chiều lâu năm là 4m 30cm với chiều rộng lớn là 80cm?

2Tính diện tích của một miếng bìa hình chữ nhật, biết chiều nhiều năm là 8dm cùng chiều rộng lớn là 9cm?

Đáp án:

a/ Đổi 4m 30cm = 430cm

Chu vi hình chữ nhật là: (430 + 80) : 2 = 255 (cm)

b/ Đổi 8dm = 80cm

Diện tích mảnh bìa là: 80 x 9 = 720 (cm2)

Bài 16: Một trại nuôi gài bao gồm 792 con gà nhốt hồ hết vào 9 ngăn chuồng. Bạn ta chào bán đi số bé gà bằng số gà nhốt trong 2 chống chuồng. Hỏi tín đồ ta đã bán đi từng nào con gà?

Đáp án:

Mỗi chống chuồng nhốt số con kê là: 792 : 9 = 88 (con)

Số con gà đã buôn bán là: 88 x 2 = 176 (con)

Bài 17: Tính quý giá biểu thức:

1. 124 x (24 – 4 x 6)

2. 50 + 50 x 2

3. 500 – 500 : 2

Đáp án:

1. 124 x (24 – 4 x 6) = 124 x (24 – 24) = 124 x 0 = 0

2. 50 + 50 x 2 = 50 x (1 + 2) = 50 x 3 = 150

3. 500 – 500 : 2 = 500 – 250 = 250

Bài 18: Tìm X:

1. 126 x X = 126

2. X : 9 = 2 (dư 4)

3. X x 6 = 3048 : 2

Đáp án:

1. X = 1

2. X = 9 x 2 + 4 = 22

3. X = 254

Bài 19: Một shop có 132kg đường, đã bán ¼ số kg đường đó và 9kg. Hỏi shop còn lại bao nhiêu kg đường?

Đáp án:

Số đường cửa hàng đã phân phối là: 132 : 4 + 9 = 42 (kg)

Cửa hàng còn lại số con đường là: 132 – 42 = 90 (kg)

Bài 20: Tính diện tính của miếng bìa hình vuông, biết hình vuông vắn đó có chu vi là 3dm 6cm?

Đáp án:

Đổi 3cm 6cm = 36cm

Cạnh miếng bìa là: 36 : 4 = 9 (cm)

Diện tích miếng bìa là: 9 x 9 = 81 (cm)

Bài 21: có 8 bao gạo đựng tất cả 448kg gạo. Hỏi bao gồm 5 bao gạo như vậy nặng từng nào kg?

Đáp án: 

Mỗi bao đựng số gạo là: 448 : 8 = 56 (kg)

5 bao đựng số gạo là: 56 x 5 = 280 (kg)

Bài 22: Một siêu thị có 6 thùng nước mắm tương đồng chưa tổng cộng 54 lít. Shop đã cung cấp hết 36 lít. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu thùng nước mắm.

Voir plus: Những Lời Cuối Cùng Của Steve Jobs, Khiến Cả Thế Giới Phải Giật Mình

Đáp án:

Mỗi thùng chưa số nước mắm nam ngư là: 54 : 6 = 9 (lít)

Cửa sản phẩm đã chào bán hết số thùng nước mắm là: 36 : 9 = 4 (thùng)

Cửa hàng còn sót lại số thùng nước mắm là: 6 – 4 = 2 (thùng)

Bài 23: thuở đầu có 5 bổ tải chở tổng cộng 210 bao đường vào kho, tiếp nối có thêm 3 xe nửa chở mặt đường vào kho. Hỏi có tất cả bao nhiêu bao con đường được chở vào kho? (Biết các xe thiết lập chở số bao đường bằng nhau)

Đáp án:

Mỗi xe chở số bao mặt đường là: 210 : 5 = 45 (bao)

3 xe cộ chở được số bao là: 3 x 45 = 135 (bao)

Số bao con đường được chở vào kho là: 210 + 135 = 345 (bao)

Bài 24: Hùng có 56 nghìn đồng sở hữu được 8 quyển truyện, Dũng có thấp hơn Hùng 21 nghìn đồng. Hỏi Dũng cài đặt được bao nhiêu quyển truyện tranh?

Đáp án:

1 quyển truyện có giá là: 56: 8 = 7 (nghìn đồng)

Dũng có số tiền là: 56 – 21 = 35 (nghìn đồng)

Dũng mua được số quyển truyện tranh là: 35: 7 = 5 (quyển)

Đáp án: 5 quyển truyện tranh

Bài 25: gồm một tổ học viên tham gia trồng rừng, tín đồ ta giao cứ 5 học viên thì trồng 25 cây, nhưng thực tiễn mỗi học sinh lại trồng nhiều hơn thế nữa nhiệm vụ được giao 2 cây đề nghị tổng số cây cỏ được là 238 cây. Hỏi tổ học viên đó bao gồm bao nhiêu em?

Đáp án:

Theo nhiệm vụ mỗi em trông số kilomet là:

25 : 5 = 5 (cây)

Thực tế từng em trồng số lượng km là:

5 + 2 = 7 (cây)

Tổ học viên đó gồm số em là:

238 : 7 = 34 (em)

Đáp số: 34 em

Bài 26: Hai thùng tất cả 58 lít dầu, nếu chế tạo thùng độc nhất vô nhị 5 lít thì thùng thứ nhất có số dầu kém thùng trang bị hai 2 lần. Hỏi từng thùng gồm bao nhiêu lít dầu?

Đáp án:

Nếu tiếp tế thùng độc nhất 5 lít thì tổng thể dầu bao gồm trong 2 thùng là:

58 + 5 = 63 (lít)

Coi số dầu trong thùng đầu tiên lúc sau là 1 phần số dầu thùng thiết bị hai là 2 phần.

Tổng số phần cân nhau là: 1+ 2 = 3 (phần)

Số dầu thùng vật dụng hai là: 63 : 3 x 2 = 42 (lít)

Số dầu làm việc thùng trước tiên là: 58 – 42 = 16 (lít)

Bài 27: Để sẵn sàng cho một hội nghìn người ta kê 9 sản phẩm ghế đầy đủ chỗ đến 81 người ngồi. Trên thực tiễn có mang lại 108 người đến dự họp. Hỏi đề nghị kê thêm mấy mặt hàng ghế nữa new đủ chỗ?

Đáp án:

Mỗi mặt hàng ghế bao gồm số khu vực là: 81 : 9 = 9 (chỗ)

Số sản phẩm ghế yêu cầu kê thêm là: (108 – 81) : 9 = 3 (hàng)

Bài 28: 7 bao xi-măng nặng 350kg. Mỗi vỏ bao nặng trĩu 200g. 5 bao xi măng như vậy có khối lượng xi măng là bao nhiêu kilogam?

Đáp án:

Đổi 350kg = 350000g

Mỗi bao xi măng có cân nặng xi măng là: 350000 : 7 – 200 = 49800 (g)

5 bao xi măng như thế chưa trọng lượng xi măng là: 49800 x 5 = 249000 (g) = 249kg

Bài 29: Một vườn cửa cây ăn quả gồm 5 mặt hàng cây hồng xiêm, mỗi hàng 12 cây và gồm 9 hàng cây táo, mỗi mặt hàng 18 cây. Hỏi vườn cây ăn quả đó có tất cả bao nhiêu cây?

Đáp án:

Số cây hồng xiêm trong sân vườn là: 5 x 12 = 60 cây

Số cây táo bị cắn dở là: 9 x 18 = 162 cây

Vườn cây ăn uống quả có tất cả số cây là: 60 + 162 = 222 cây

Bài 30: Ngày đầu tiên bán được 2358kg gạo, ngày thứ hai bán được gấp 3 lần ngày đồ vật nhất. Cả hai ngày bán tốt số gạo là bao nhiêu?