Một Mảnh Vườn Hình Chữ Nhật Có Chiều Dài

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một mhình họa vườn hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 45m, chiều rộng lớn bởi 2/5 chiều dài. Bác Năm dành riêng 30% diện tích mảnh vườn cửa nhằm trồng trọt. Tính diện tích còn sót lại của mhình ảnh vườn


*

Một mảnh vườn hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 45m, chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Bác năm dành 30% diện tích S mhình ảnh vườn cửa nhằm trồng trọt. Tính diện tích S còn lại của mhình ảnh vườn

Ai nkhô nóng mik tích mang đến nha


*

Chiều rộng mhình ảnh sân vườn hình chữ nhật là :

45 x(frac25)= 18 ( m )

Diện tíchmảnh sân vườn hình chữ nhật là :

45 x 18 = 810 ( m2 )

Diện tích sót lại của mhình họa vườn chỉ chiếm số % là :

100% - 30% = 70 %

Diện tích còn lại của mhình họa sân vườn là :

810 : 100 x 70 = 567 ( mét vuông )

Đáp số : 567 m2


Chiều rộng khu vườn hình chữ nhật là:

45 . 2/5= 18 (m)

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là:

45 . 18 =810 (m2)

Diện tích mhình ảnh vườn cửa dùng làm tdragon trọt là:

810 . 80 :100 = 648(m2)

Diện tích còn lại của mhình họa sân vườn là:

810 - 648 = 162 (m2)

Đ/S: 162 m2

Học tốt


Một mảnh vườn cửa hình chữ nhật gồm chiều rộng bằng 2/5 chiều lâu năm. Biết chiều nhiều năm là 85m. a. Tính diện tích cùng chu vi mhình họa sân vườn. b. Người ta sử dụng 80% diện tích mảnh vườn nhằm trồng trọt. Hỏi diện tích S còn sót lại của mhình họa sân vườn là bao nhiêu mét vuông?


Chiều rộng lớn mảnh vườn là :

85 x 2/5 = 34 ( m )

a, Chu vi mhình ảnh sân vườn là :

(34 + 85) x 2 = 238 ( m )

Diện tích mhình ảnh vườn cửa là :

34 x 85 = 2890 ( m2)

b, Diện tích nhằm trồng trọt là :

2890 x 80 : 100 = 2312 ( m2)

Diện tích còn sót lại của mhình họa vườn cửa là :

2890 - 2312 = 578 ( m2)

Đáp số : .....

Bạn đang xem: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài


một mhình ảnh vườn hình chữ nhật bao gồm chiều rộng lớn bằng 2/5 chiều lâu năm.biết chiều nhiều năm là 65m

a tính diện tích mhình họa vườn

b người ta sử dụng 75%diện tích S mhình ảnh sân vườn nhằm trồng trọt. hỏi diện tích còn lại của mảnh sân vườn là từng nào mét vuông


a) Chiều rộng lớn của mảnh sân vườn là: 65 x 2/5 = 26 ( m )

Diện tích của mhình họa sân vườn kia là: 65 x 26 = 1690(left(m^2 ight))

b) Diện tích mhình ảnh sân vườn nhằm tdragon trọt là: 1690 x 75% = 1267,5(left(m^2 ight))

Diện tích còn sót lại của mảnh sân vườn là : 1690 - 1267,5 = 422,5(left(m^2 ight))

Đáp số : a) 1690(m^2)

b) 422,5(m^2)


Một mảnh vườn hình chữ nhật gồm chiều rộng lớn bằng 3/4 chiều lâu năm. Biết chiều dài là 80m . Người ta dùng 85% diện tích mảnh sân vườn để tLong trọt .Phần còn sót lại của mhình ảnh sân vườn để đào ao thả cá. Tính diện tích ao?


Chiều rộng mảnh vườn cửa hcn là:

80 x(frac34)= 60 (m)

Diện tích mảnh sân vườn hcn là:

80 x 60 = 4800 (m vuông)

Coi diện tích mhình ảnh vườn hcn là 100%

=> Diện tích đào ao tương xứng cùng với số phần trămlà:

100 - 85 = 15 (%)

Diện tích đào ao là:

4800 x 15 : 100 = 720 (m vuông)

Đáp số:..


chiều rộng lớn của mảnh vườn là

80:4*3=60 m

diện tích S mhình ảnh vườn là

60*80=4800 m2

diện tích S mhình họa vườn tdragon trọt là

4800:100*85=4080 m2

diện tích S mhình họa vườn cửa có tác dụng ao là

4800-4080=7đôi mươi m2

đs 720 m2


Một mhình họa vườn cửa hình chữ nhật tất cả chiều rộng bởi 2/5 chiều dài, biết chiều nhiều năm là 85 m

a)Tính diện tích S và chu vi mảnh vườn?

b)Người ta cần sử dụng 80% diện tích mhình họa vườn cửa để trồng trọt. Hỏi diện tích S còn sót lại của mảnh vườn cửa là bao nhiêu m

Mhình ảnh vườn cửa hình chữ nhật của chưng Tư tất cả chiều lâu năm 28m, chiều rộng 25m. Bác Tư dành 30% diện tích mhình họa vườn cửa để tLong hoa, phần còn sót lại chưng Tư trồng rau xanh. Em hãy tính diện tích S đất tLong rau củ.

Xem thêm:


giải

Diện tích mảnh sân vườn của bác bỏ Tư là:

28x25=700(m2)

Diện tích trồng hoa là:

700:100x30=210(m2)

Diện tích trồng rau là:

700-210=490(m2)

vậy diện tích trồng rau là 490m2


Một mảnh sân vườn hình chữ nhật có chiều nhiều năm là 60 m, chiều rộng lớn bằng 2/3D lâu năm.

a) Tính diện tích mảnh vườn

b) Người ta lấy 3/5 diện tích S mhình ảnh vườn cửa nhằm trồng cây. Tính diện tích S phần còn sót lại của mhình họa vườn.


a) Chiều rộng lớn mhình ảnh vườn là:

60 . 2/3 = 40 (m)

Diện tích mảnh vườn là:

60 . 40= 2400 ( m 2 )

b) Diện tích vườn sót lại là:

2400 - ( 2400 . 3/5 ) = 960 m 2


Một mhình ảnh sân vườn hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm là 60 m, chiều rộng bởi 2/3 chiều nhiều năm.

a) Tính diện tích S mhình họa vườn

b) Người ta rước 3/5 diện tích S mhình ảnh vườn cửa để tdragon cây. Tính diện tích S phần còn lại của mhình ảnh vườn


một mảnh vườn hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm là 45m.Chiều rộng bằng 2/5 chiều dài

a) tính diện tích mhình họa vườn?

b) người ta sử dụng 80% diện tích S mhình ảnh vườn cửa nhằm tLong trọt.Tính diện tích S mhình họa vườn cửa để tLong trọt


Giải

a)

Chiều rộng lớn mảnh sân vườn là

45 x 2/5 = 18(m)

Diện tích mảnh vườn là

45 x 18 = 810(m2)

b)

Diện tích mhình họa vườn cửa để tLong trọt

810 x 80 : 100 = 648(m2)

Đáp số:

a) 810m2

b) 648m2


Diện tích mảnh đất nền hình chữ nhật đó là:15 · 13 = 195 cm2Diện tích mảnh đất làm cho đơn vị là:195 · 28% = 54,6 cm2

học tập tốt