Khoản 1 điều 26 luật bảo hiểm xã hội

GIỚI THIỆU TIN TỨC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
*

*

*

*


*
Mức tận hưởng chế độ bé đau được quy định như vậy nào?
Câu trả lời:

* Điều 28 phương tiện BHXH phép tắc về mức tận hưởng chế độ bé đau như sau:

1. Người lao rượu cồn hưởng chế độ tí hon đau theo phương pháp tại khoản 1 cùng điểm a khoản 2 Điều 26, Điều 27 của phương tiện này thì mức hưởng tính theo tháng bởi 75% mức chi phí lương đóng góp BHXH của tháng tức tốc kề trước lúc nghỉ việc.

Vous lisez ce: Khoản 1 điều 26 luật bảo hiểm xã hội

Trường hợp NLĐ mới bắt đầu làm vấn đề hoặc NLĐ trước này đã có thời hạn đóng BHXH, tiếp nối bị cách biệt thời gian làm việc mà cần nghỉ bài toán hưởng chế độ gầy đau ngay lập tức trong tháng đầu tiên trở lại làm việc thì nút hưởng bởi 75% mức tiền lương đóng BHXH của mon đó.

2. NLĐ hưởng trọn tiếp chế độ nhỏ đau luật pháp tại điểm b khoản 2 Điều 26 của biện pháp này thì mức tận hưởng được nguyên tắc như sau:

a) bằng 65% mức chi phí lương đóng BHXH của tháng ngay tức khắc kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng BHXH từ đủ 30 năm trở lên;

b) bằng 55% mức tiền lương đóng góp BHXH của tháng ngay tức thì kề trước khi nghỉ vấn đề nếu vẫn đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm;

c) Bằng một nửa mức chi phí lương đóng BHXH của tháng tức tốc kề trước lúc nghỉ việc nếu đã đóng BHXH bên dưới 15 năm.

3. NLĐ tận hưởng chế độ ốm đau theo phép tắc tại khoản 3 Điều 26 của quy định này thì mức hưởng bởi 100% mức chi phí lương đóng góp BHXH của tháng tức tốc kề trước khi nghỉ việc.

4. Mức hưởng trọn trợ cấp nhỏ đau một ngày được tính bằng nấc trợ cấp nhỏ xíu đau theo tháng phân tách cho 24 ngày.

Voir plus: Hình Ảnh Xách Vali Lên Và Đi Phù Hợp Cho Các Tín Đồ Đam Mê Du Lịch Bụi

1. Mức hưởng chế độ ốm đau theo hiện tượng tại khoản 1 Điều 26 và Điều 27 của công cụ BHXH được tính như sau:

Mức hưởng trọn chế độ nhỏ xíu đau

=

Tiền lương mon đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước lúc nghỉ việc

x 75 (%) x

Số ngày nghỉ việc được tận hưởng chế độ bé đau

24 ngày

- Số ngày nghỉ vấn đề được hưởng trọn chế độ tí hon đau được tính theo ngày thao tác làm việc không nhắc ngày ngủ lễ, ngủ Tết, ngày ngủ hằng tuần.

2. Mức hưởng chế độ nhỏ xíu đau đối với người lao đụng nghỉ vấn đề do mắc bệnh thuộc hạng mục bệnh đề nghị chữa trị lâu năm ngày theo hiện tượng tại khoản 2 Điều 26 của lao lý BHXH được xem như sau:

Mức hưởng chế độ nhỏ xíu đau so với bệnh buộc phải chữa trị lâu năm ngày

=

Tiền lương đóng góp BHXH của tháng ngay tức thì kề trước khi nghỉ việc

x

Tỷ lệ tận hưởng chế độ gầy đau (%)

x

Số tháng nghỉ câu hỏi hưởng chế độ nhỏ xíu đau

Trong đó:

a) tỷ lệ hưởng chế độ ốm đau được tính bằng 75% đối với thời gian hưởng chế độ nhỏ xíu đau của fan lao cồn trong 180 ngày đầu. Sau thời điểm hưởng hết thời hạn 180 ngày mà lại vẫn tiếp tục điều trị thì tỷ lệ hưởng chế độ ốm đau cho thời gian tiếp theo được xem như sau:

- bằng 65% trường hợp NLĐ đang đóng BHXH từ đủ 30 năm trở lên;

- bởi 55% giả dụ NLĐ đã đóng BHXH từ đầy đủ 15 năm cho dưới 30 năm;

- Bằng một nửa nếu NLĐ vẫn đóng BHXH dưới 15 năm.

b) mon nghỉ vấn đề hưởng chế độ gầy đau được xem từ ngày ban đầu nghỉ việc hưởng chế độ gầy đau của tháng kia đến cách nay đã lâu liền kề của mon sau ngay tức thì kề. Ngôi trường hợp bao gồm ngày lẻ không trọn tháng thì cách tính mức hưởng trọn chế độ bé đau mang lại những thời buổi này như sau:

Mức tận hưởng chế độ tí hon đau so với bệnh nên chữa trị nhiều năm ngày

=

Tiền lương đóng bảo đảm xã hội của tháng ngay tắp lự kề trước khi nghỉ việc

x

Tỷ lệ hưởng trọn chế độ tí hon đau (%)

x

Số ngày nghỉ vấn đề hưởng chế độ bé đau

24 ngày

Trong đó:

- phần trăm hưởng chế độ gầy đau theo quy định tại điểm a khoản này.

- Số ngày nghỉ vấn đề hưởng chế độ bé đau tính cả ngày nghỉ lễ, ngủ Tết, ngày nghỉ sản phẩm tuần.

Voir plus: Tuyển Tập Những Ca Khúc Hay Nhất Của Phương Mỹ Chi Phan 2, Những Bài Hát Hay Nhất Của Phương Mỹ Chi

3. Trường vừa lòng NLĐ bị nhỏ đau, tai nạn ngoài ý muốn mà chưa phải tai nạn lao động hoặc nghỉ vấn đề hưởng chế độ khi con nhỏ đau ngay hồi tháng đầu nằm trong diện tham gia BHXH cần mà thời gian nghỉ việc từ 14 ngày thao tác trở lên hồi tháng thì mức hưởng trọn chế độ ốm đau được xem trên chi phí lương mon làm địa thế căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của chủ yếu tháng đó.