Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ Đại Học Quy Nhơn

❖Nghiên cứu vớt về áp dụng và phân phát triển công nghệ vật liệu mới, thiết bị liệu thân mật và gần gũi với môi trường

❖Ứng dụng tin học trong kiến tạo kết cấu công trình ...

*
*

NCS. ThS. è cổ Thanh Tuấn

Giảng viên

Email: tranthanhtuan

Vous lisez ce: Khoa kỹ thuật công nghệ đại học quy nhơn

hotmail.com.vn

Các học phần giảng dạy:

❖ Đại học:

- chuyên môn thi công

- tổ chức thi công

- Đồ án nghệ thuật thi công

- Đồ án tổ chức triển khai thi công

❖ Sau đại học:

Hướng nghiên cứu:

❖ Site response

❖ Risk assessment of structure (hazard seismic analysis, fragility analysis)

❖ Soil-structure interaction

*
*

ThS. Vàng Hiếu Quang

Giảng viên

Email: quangquick7
gmail.com

Các học phần giảng dạy:

❖ Đại học:

- kỹ thuật thi công

- tổ chức thi công

- cai quản dự án xây dựng

❖ Sau đại học:

Hướng nghiên cứu:

❖ thích hợp đồng trong xây dựng

❖ giá thành do chậm chạp tiến độ thi công

*

ThS. Lê Thị Mai Trang

Giảng viên

Email: ltmtrang
ftt.edu.vn; lethimaitrang56
gmail.com

Các học phần giảng dạy:

❖ Đại học:

- Cơ học kết cấu

- Kết cấu thép

- tài chính xây dựng

- làm chủ dự án xây dựng

❖ Sau đại học:

Hướng nghiên cứu:

❖ Construction productivity

❖ BIM for construction management

❖ Sustainable construction

*
*

ThS. è cổ Bá Cảnh

Giảng viên

Email: tbcanh
ftt.edu.vn

Các học tập phần giảng dạy:

❖ Đại học:

- Kết cấu bê tông cốt thép

- thử nghiệm công trình

- Nhà những tầng

- vật liệu xây dựng

❖ Sau đại học:

Hướng nghiên cứu:

❖ Động lực học tập kết cấu công trình

❖ vật liệu mới áp dụng trong xây dựng

❖ vật liệu Composite

*
*

ThS. Hoàng Công Duy

Giảng viên

Email: hoangduyftt
gmail.com; hcduy
ftt.edu.vn

Các học tập phần giảng dạy:

❖ Đại học:

- sức bền thứ liệu

- Kết cấu thép

- Đồ án kết cấu thép

- Ứng dụng tin học trong xây dựng

❖Sau đại học:

Hướng nghiên cứu:

❖Động lực học kết cấu

❖Điều khiển kết cấu

❖Giải pháp kết cấu bên cao tầng

*
*

ThS. Nguyễn Thị Khánh Ngân

Giảng viên

Email: ntkngan
ftt.edu.vn

Điện thoại: 01683 358 320

Các học tập phần giảng dạy:

❖Đại học:

- Cơ học tập đất

- Nền móng

- dự án công trình trên nền đất yếu

- nghiên cứu cơ học tập đất

❖Sau đại học:

Hướng nghiên cứu:

❖Xử lý nền đất yếu

❖Các phương án móng mang đến nhà cao tầng

*
*

ThS. Nguyễn Thị Thảo Nguyên

Giảng viên

Email: nttnguyen
ftt.edu.vn

Điện thoại: 01683 359 146

Các học tập phần giảng dạy:

❖ Đại học:

- Vẽ chuyên môn xây dựng

- thực hành vẽ kỹ thuật xây dựng

- tài chính xây dựng

- làm chủ dự án

- tổ chức thi công

❖ Sau đại học:

Hướng nghiên cứu:

❖ Phương án kiến tạo rút ngắn thời gian và giảm bỏ ra phí

❖ cách thức thực hiện xây dựng và thi công đồng thời

*
*

ThS. Nguyễn Ngọc Thắng

Giảng viên

ftt.edu.vn

Điện thoại: 0168 224 6329

Các học tập phần giảng dạy:

❖ Đại học:

- Kỹ thuật xây cất 1, 2

- Đồ án KTTC, TCTC

- sản phẩm công nghệ xây dựng

- cấp cho thoát nước

❖ Sau đại học:

HướnHướng nghiên cứu:

❖ Numerical methods

❖ Failure mechanics, structural dynamics

❖ Composite materials

*
*

NCS. ThS. Ngô Tăng Tuân

Giảng viên

Email: nttuan
ftt.edu.vn

Các học tập phần giảng dạy:

❖ Đại học:

- Kết cấu thép 1, 2

- mức độ bền vật tư 1,2

- Đồ án kết cấu thép

- Thực tập địa hóa học công trình

❖ Sau đại học:

Hướng nghiên cứu:

❖ Structural response to impact loads

❖ Steel structures

❖ Strengthening reinforced structures with FRP

❖ Application of computer - based models in civil engineering

*
*

ThS. Hoàng Công Vũ

Giảng viên

Email: hcvu
ftt.edu.vn, hoangcongvu
llywelyn.net

Các học tập phần giảng dạy:

❖ Đại học:

- Nền móng

- Đồ án Nền móng

- dự án công trình trên nền khu đất yếu

- Địa chất công trình

- Thực tập Địa chất công trình

- Trắc địa

- thực hành thực tế Trắc địa

❖ Sau đại học:

Hướng nghiên cứu:

❖ Numerical methods

❖ Failure mechanics

❖ Structural dynamics

*
*

ThS. Đoàn Kiều Văn Tâm

Giảng viên

Email: dkvtam
ftt.edu.vn

Các học phần giảng dạy:

❖ Đại học:

- Kết cấu bê tông cốt thép

- nghiên cứu công trình

- Kết cấu bê tông ứng suất trước

❖ Sau đại học:

Hướng nghiên cứu:

❖ Nonlinear FEM

❖ Dynamics of structures

❖ Composite precast structure

*
*
KS. Nguyễn Thanh Tùng

Quản lý chống thí nghiệm

Email: nttungllywelyn.net
gmail.com

Điện thoại: +7(952)6234326

Công việc:

- quản lý các chống thí nghiệm cỗ môn Xây Dựng

- Trợ giúp những giảng viên trong công tác hướng dẫn thí nghiệm

- kết hợp xây dựng những bài giảng tương quan đến công tác thí nghiệm

Hướng nghiên cứu

❖ Bases and underground structures

❖ Soil testing

❖ Structural tests and inspections


Từ khóa:

Voir plus: Những Bài Tập Thể Dục Giảm Cân Nhanh Hiệu Quả Nhất, Top 4 Bài Tập Thể Dục Giảm Cân Hiệu Quả

phản hồi
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Họ và tên (*)
Tên đăng nhập không được trống.
title (*)
Nhập vào tiêu đề.
email (*)
email không hòa hợp lệ
Nội dung (*)
Nhập vào nội dung.
Mã chứng thực
*

KoLxQi
giữ hộ
hủy

Voir plus: ❤ Thư Viện Bài Giảng Giáo Án Điện Tử Môn Khoa Học Lớp 4 Môn Khoa Học Cả Năm

Lịch thao tác hôm nay

dt.NgayGioBD : dt.NoiDung