Hạch toán hàng nhập khẩu theo thông tư 133

Kế toán tại các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng ngày sẽ phải triển khai các cây viết toán ghi nhận hoạt động để duy trì thông tin kế toán đảm bảo an toàn các chuyển động hỗ trợ cai quản trị như lập báo cáo, tham mưu. Một trong số bút toán mà họ thực hiện liên tiếp nhất đó là hạch toán mặt hàng nhập khẩu. 


1.

Xem thêm: Hình Ảnh Lớp Học Tiểu Học - Hình Ảnh Trang Trí Lớp Học Cực Đẹp

Vấn đề tỷ giá bán hàng nhập khẩu

Không giống hệt như các bút toán hạch toán mua sắm chọn lựa thông thường, khi tiến hành bút toán hạch toán hàng nhập khẩu, kế toán viên phải đặc biệt chăm chú đến những vấn đề tỷ giá chỉ được sử dụng

Áp dụng trường đoản cú điều 51 thông tư 200/2014/TT-BTC, tỷ giá hàng nhập vào sẽ áp dụng theo nguyên tắc:

Khi tạo ra khoản đề nghị trả người buôn bán từ chuyển động nhập khẩu (bên có tài năng khoản 331), kế toán thực hiện tỷ giá giao dịch thực tế tại thời khắc phát sinh (là tỷ giá thành của ngân hàng dịch vụ thương mại nơi thường xuyên có giao dịch). Khi thanh toán cho người bán (bên Nợ thông tin tài khoản 331), kế toán tài chính ghi theo tỷ giá bán ghi sổ thực tế đích danh mang đến từng đối tượng người sử dụng chủ nợ (Trường hợp nhà nợ có khá nhiều giao dịch thì tỷ giá thực tiễn đích danh được khẳng định trên cơ sở trung bình gia quyền di động các giao dịch của nhà nợ đó).

*

2.3 công ty thanh toán tất cả tiền hàng nhập khẩu đến NCC sau thời điểm nhận hàng

Khi thừa nhận hàng, kế toán tài chính viên ghi nhận:

Nợ TK 152, 153, 156, 211 – Trị giá chỉ lô hàng vận dụng theo tỷ giá giao dịch thanh toán thực tế

Có 331 

Khi thanh toán cho NCC, kế toán tài chính ghi nhận:

Nợ TK 331 – lấy theo tỷ giá ghi sổ khi dìm hàng

Nợ TK 635 – nếu xuất hiện thêm chênh lệch lỗ tỷ giá chỉ (giữa tỷ giá khi thừa nhận hàng với tỷ giá chỉ thanh toán)

Có TK 112 – lấy theo tỷ giá bán ngoại tệ của NH nơi tiến hành giao dịch thanh toán

Có TK 515 – nếu lộ diện chênh lệch lãi tỷ giá chỉ (giữa tỷ giá khi thừa nhận hàng với tỷ giá chỉ thanh toán)

Ví dụ 3: Công ty A nhập vào lô sản phẩm trị giá 10,000 USD, thanh toán giao dịch tiền hàng cho NCC sau khoản thời gian nhận hàng: 

Ngày 26/03, hàng về mang lại cảng, tỷ giá bán giao dịch thực tế hôm kia là: 21.500, kế toán viên ghi nhận:

Nợ TK 156 10.000 x 21.500 

Có TK 331 10.000 x 21.500

Ngày 12/04, công ty A thanh toán toàn thể tiền hàng mang lại NCC, tỷ giá bán ra của NH mà doanh nghiệp mở tài khoản thanh toán giao dịch hôm sẽ là 21.000:

Nợ TK 331 10.000 x 21.500 = 215.000.000

Có TK 112 10.000 x 21.000 = 210.000.000

Có TK 515 5.000.000

3. Hạch toán những loại thuế so với hàng nhập khẩu

Khi mua sắm và chọn lựa hóa nhập khẩu thì các doanh nghiệp bắt buộc làm tờ khai hải quan bên cạnh đó đóng những loại thuế vào túi tiền Nhà nước (Thuế Nhập khẩu, thuế Tiêu thụ sệt biệt, thuế quý hiếm gia tăng). 

Kế toán lưu ý: 

Các các loại thuế hàng nhập khẩu sẽ được cơ sở Hải quan lại tính địa thế căn cứ vào tờ khai Hải quan yêu cầu doanh nghiệp chỉ việc dựa vào tờ khai nhằm hạch toán tiền thuế.Các khoản thuế phạt sinh được xem vào giá trị của mặt hàng nhập khẩuDoanh nghiệp khai thuế theo phương pháp khấu trừ hoàn toàn có thể được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào; dn khai thuế theo phương pháp trực tiếp thì thuế GTGT đầu vào được tính vào giá trị hàng nhập khẩuDựa bên trên tờ khai hải quan, kế toán tài chính định khoản:

Nợ TK 152, 153,156, 211 

Có TK 3332 – Thuế tiêu thụ quan trọng (nếu có) 

Có TK 3333 – Thuế xuất nhập khẩu

Có TK 333… (thuế khác giả dụ có)

Nếu thuế GTGT được khấu trừ, kế toán tài chính ghi

Nợ TK 133

Có TK 33312 – Thuế GTGT mặt hàng nhập khẩu

Nếu thuế GTGT ko được khấu trừ hoặc doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo cách thức trực tiếp, kế toán tài chính ghi:

Nợ TK 152, 153,156, 211 

Có TK 33312 – Thuế GTGT sản phẩm nhập khẩu

Khi nộp thuế, kế toán ghi:

Nợ TK 33312, TK 3332, TK 3333, TK 33381

Có TK 111, TK 112

Hạch toán tại những doanh nghiệp xuất nhập khẩu kha khá khó khăn nên việc cần cho sự cung cấp của các phần mềm technology là điều dễ hiểu. Hiện tại nay, bên trên thị trường có khá nhiều phần mềm công nghệ, vào đó nổi bật có ứng dụng kế toán online llywelyn.net llywelyn.net thỏa mãn nhu cầu tối các nghiệp vụ xuất nhập khẩu:

Kính mời Quý Doanh nghiệp, cả nhà kế toán doanh nghiệp đk trải nghiệm miễn giá thành 15 ngày phiên bản demo phần mềm kế toán online llywelyn.net llywelyn.net.