GIẢI BÀI TOÁN MỘT MẢNH ĐẤT HÌNH CHỮ NHẬT

*

*

Một mảnh đất nền hình chữ nhật có diện tích s là 17400m2.Chiều nhiều năm của mảnh đất là 145m.

Bạn đang xem: Giải bài toán một mảnh đất hình chữ nhật

a) Tính chiều rộng của mảnh đất.

b) Tính chu vi của miếng đất.


Hướng dẫn giải:

a) Chiều rộng lớn của mảnh đất nền là:

17400 : 145 = 120 (m)

b) Chu vi mảnh đất là :

(145 + 120) x 2 = 530 (m)

Đáp số : a) 120m

b) 530m.


Viết chữ số phù hợp thay mang đến dấu * để:

a) 2315* phân tách hết cho 2.

b) 435* phân tách hết cho 5 cùng 2.

c) 31* phân chia hết cho 5.

Xem thêm:


Trong các số : 60 ; 24 ; 135 ; 5423 ; 67 450 ; 670 ; 401 302.

a) các số chia hết mang đến 2 là : ………………

b) những số không phân tách hết đến 2 là: ……………


Đúng ghi Đ, sai ghi S.

a) Số 576 231 phân tách hết đến 2

b) Số 631 112 không chia hết cho 2

c) Số 34 010 phân chia hết cho tất cả 2 với 5


Viết các số phù hợp vào ô trống:

*


Biểu vật dụng dưới đây cho biết số quyển truyện nhưng bốn các bạn An, Bình, Phúc, Đức ủng hộ cho thư viện bên trường trong học kì I năm học tập 2018 – 2019.

*

Xem biểu trang bị rồi viết tiếp vào khu vực chấm :

a) An ủng hộ thư viện …… quyển truyện, Đức ủng hộ tủ sách …… quyển truyện.

b) Bình cỗ vũ thư viện nhiều hơn nữa Phúc …… quyển truyện

c) các bạn …… cỗ vũ thư viện các quyển truyện nhất.

d) Cả bốn các bạn ủng hộ tủ sách được …… quyển truyện.


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, llywelyn.net HỖ TRỢ DỊCH COVID
*

*

*