Giải Bài Tập Vật Lý Lớp 9 Bài 6

a) Tính năng lượng điện trở tương tự Rtđcủa đoạn mạch AB khi R1mắc tiếp nối với R2. Rtđlớn hơn hay bé dại hơn mỗi điện đổi thay phần?

b) ví như mắc R1song tuy nhiên với R2thì năng lượng điện trở tương đường R"tđcủa đoạn mạch khi ấy là bao nhiêu? R"tđ lớn hơn hay bé dại hơn mỗi điện đổi thay phần?

c) Tính tỷ số 

*

Lời giải:

a) Rtđ của đoạn mạch AB khi R1mắc thông liền với R2 là: Rtđ = R1 + R2 = đôi mươi + đôi mươi = 40Ω.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý lớp 9 bài 6

Vậy Rtđ lớn hơn, mỗi điện đổi thay phần.

b) lúc R1 mắc tuy nhiên song với R2 thì:

*

Vậy R"tđ nhỏ hơn mỗi điện vươn lên là phần.

c) Tỉ số thân Rtđ và R"tđ là:

*

Câu 2 trang 16 SBT đồ dùng Lí 9 

Hai điện trở R1 và R2 được mắc theo hai cách vào nhì điểm M, N trong sơ vật dụng hình 6.1 SBT, trong những số đó hiệu điện nạm U = 6V. Trong giải pháp mắc đồ vật nhất, ampe kế chỉ 0,4A. Trong giải pháp mắc trang bị hai, ampe kế chỉ 1,8A

*

a) Đó là hai biện pháp mắc nào? Vẽ sơ thiết bị từng phương pháp mắc.

b) Tính năng lượng điện trở R1và R2

Lời giải:

a) Trong biện pháp mắc 1, điện trở tương đương là:

*

Trong cách mắc 2, điện trở tương đương là:

*

Ta phân biệt Rtđ1 > Rtđ2 nên biện pháp mắc một là cách mắc tất cả hai điện trở ghép nối tiếp, bí quyết 2 bao gồm hai điện trở ghép tuy nhiên song

Sơ đồ cách mắc 1: Hình 6.1a

Sơ đồ giải pháp mắc 2: Hình 6.1b

*
*

b) Ta có:

R1 mắc thông suốt với R2 nên: R1 + R2 = Rtđ1 = 15 Ω (1)

R1 mắc tuy vậy song cùng với R2 nên: 

*

Lấy (1) nhân cùng với (2) theo vế suy ra R1R2 = 50 Ω

→ 

*

Từ (1) với (3) suy ra R12 -15R1 + 50 = 0

Giải phương trình bậc nhì ta được:

R1 = 5 Ω, R2 = 10 Ω hoặc R1 = 10 Ω, R2 = 5 Ω

Câu 3 trang 16 SBT trang bị Lí 9 

Hai đèn điện giống nhau sáng thông thường khi hiệu điện thế đặt vào hai đầu từng đèn là 6V và dòng điện chạy qua mỗi đèn khi gồm cường độ là 0,5A (cường độ mẫu điện định mức)

Mắc tiếp nối hai bóng đèn này vào hiệu điện nuốm 6V. Tính cường độ loại điện chạy qua đèn lúc đó. Nhì đèn bao gồm sáng thông thường không? bởi vì sao? nhận định rằng điện trở của mỗi đèn điện trong trường hợp này còn có giá trị như những lúc sáng bình thường.

Tóm tắt:

U1 = U2 = 6V; Iđm1 = Iđm2 = 0,5A; U = 6V; R1 nối tiếp R2;

I1 = ?, I2 = ?, hai đèn sáng như thế nào?

Lời giải:

Điện trở của từng đèn là: R1 = R2 = U2 /Iđm2 = 6/0,5 = 12 Ω

Khi 2 đèn mắc tiếp nối thì: Rtd = R1 + R2 = 12 + 12 = 24 Ω

Cường độ chiếc điện qua từng đèn là: I1 = I2 = U/Rtd = 6/24 = 0,25A đm = 0,5A

Hai đèn sáng sủa yếu rộng mức thông thường vì cường độ dòng điện chạy qua đèn bé dại hơn giá trị định mức.

Câu 4 trang 16 SBT vật Lí 9 

Hai trơn đèn gồm cùng hiệu điện cầm định mức 110V; cường độ dòng điện định nút của bóng đèn đầu tiên là 0,91A, của bóng đèn thứ nhị là 0,36A. Rất có thể mắc nối tiếp hai bóng đèn trong trường vừa lòng này vào hiệu điện cầm cố 220V được không? vì sao?

Tóm tắt:

Uđm1 = Uđm2 = 110V; Iđm1 = 0,91A; Iđm2 = 0,36A

Mắc thông liền hai đèn vào U = 220 V đạt được không? vày sao?

Lời giải:

Điện trở của đèn 1 là: R1 = Uđm1 /Iđm1 = 110/0,91 = 121Ω

Điện trở của đèn 2 là: R2 = Uđm2 /Iđm2 = 110/0,36 = 306Ω

Điện trở tương đương của mạch là: Rtđ = R1 + R2 = 121 + 306 = 427Ω

Cường độ mẫu điện thực tế chạy qua hai đèn điện là:

I1 = I2 = I = U/Rtđ = 220/427 = 0,52A.

So sánh cùng với cường độ loại điện định mức của mỗi bóng đèn ta thấy đèn 1 có thể không sáng lên được, còn đèn 2 thì có thể sẽ cháy yêu cầu không mắc thông suốt hai bóng đèn này được.

Câu 5 trang 16 SBT thiết bị Lí 9 

Ba điện trở cùng giá trị R = 30Ω.

a) tất cả mấy bí quyết mắc cả tía điện trở này thành một mạch năng lượng điện ? Vẽ sơ đồ các cách mắc đó.

b) Tính năng lượng điện trở tương đương của từng mạch trên

Lời giải:

a) có 4 bí quyết mắc sau:

*

b) Điện trở tương tự của mỗi mạch là:

Mạch 1: Rtđ = 3R = 3×30 = 90Ω.

Mạch 2: Rtđ = R + R/2 = 30 + 30/2 = 45Ω.

Xem thêm: Ngứa Lòng Bàn Tay Bàn Chân Khi Mang Thai, Ngứa Chân Khi Mang Thai Liệu Có Nguy Hiểm

Mạch 3: Rtđ = (2R.R)/(2R+R) = 2R/3 = 2.30/3 = 20Ω.

Mạch 4: Rtđ = R/3 = 30/3 = 10Ω.

Câu 6 trang 17 SBT đồ Lí 9 

Cho mạch năng lượng điện AB có sơ vật như hình 6.2 trong những số ấy điện trở R1 = 3r ; R2 = r; R3 = 6r. Điện trở tương tự của đoạn mạch này còn có giá trị nào bên dưới đây?

*

A. 0,75r

B. 3r

C. 2,1r

D. 10r

Tóm tắt:

R1 = 3r; R2 = r; R3 = 6r; Rtđ = ?

Lời giải:

Chọn C

Do điện trở R2 nối tiếp với điện trở R3 nên ta có: R23 = R2 + R3 = r + 6r = 7r

Điện trở tương tự của đoạn mạch này là:

*

Câu 7 trang 17 SBT vật dụng Lí 9 

Các năng lượng điện trở R là đồng nhất trong các đoạn mạch bao gồm sơ đồ trong hình 6.3 dưới đây. Hỏi năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch như thế nào là bé dại nhất?

*

Lời giải:

Chọn D

Cách mắc A: Rtđ = R + R + R =3R

Cách mắc B: 

*

Cách mắc C: 

*

Cách mắc D: 

*

Vậy bí quyết mắc D gồm điện trở tương đương bé dại nhất.

Câu 8 trang 17 SBT đồ Lí 9 

Điện trở tương đương của đoạn mạch AB gồm sơ đồ gia dụng như trên hình 6.4 là RAB = 10Ω, trong những số ấy các điện trở R1 = 7Ω ; R2 = 12Ω. Hỏi điện trở R_x có mức giá trị nào dưới đây?

*

A. 9Ω

B. 5Ω

C. 4Ω

D. 15Ω

Lời giải:

Chọn C

Điện trở tương đương của đoạn mạch: RAB = R1 + R2x ⇒ R2x = RAB – R1 = 10 - 7= 3Ω

Do R2 mắc tuy nhiên song cùng với Rx nên ta có: 

*

Câu 9 trang 17 SBT thiết bị Lí 9 

Điện trở R1 = 6Ω ; R2 = 9Ω; R3 = 15Ω chịu đựng được chiếc điện gồm cường độ lớn số 1 tương ứng là I1 = 5A ; I2 = 2A và I3 = 3A. Hỏi rất có thể đặt một hiệu điện thế lớn số 1 là từng nào vào hai đầu đoạn mạch gồm bố điện trở này tiếp liền với nhau?

A. 45V

B. 60V

C. 93V

D. 150V

Lời giải:

Chọn B

Do ba điện trở này mắc thông suốt nên ta gồm I = I1 = I2 = I3 = 2A

Điều kiện cường độ lớn nhất được phép qua đoạn mạch này là: Imax = I2 = 2A

(lấy giá chỉ trị bé dại nhất, trường hợp lấy cực hiếm khác lớn hơn thì điện trở bị hỏng).

Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

Rtđ = R1 + R2 + R3 = 6 + 9 + 15 = 30Ω

Hiệu điện thế khủng nhất hoàn toàn có thể đặt vào nhì đầu đoạn mạch là:

Umax = Imax.Rtđ = 2.30 = 60V

Câu 10 trang 18 SBT đồ Lí 9

Khi mắc tiếp liền hai điện trở R1 và R2 vào hiệu điện cố gắng 1,2V thì dòng điện chạy qua chúng bao gồm cường độ I = 0,12A

a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch tiếp nối này

b) trường hợp mắc tuy vậy song hai điện trở nói trên vào một trong những hiệu điện nuốm thì cái điện chạy qua năng lượng điện trở R1có cường độ I1 gấp 1,5 lần độ mạnh I2 của dòng điện chạy qua điện trở R2. Hãy tính điện trở R1 và R2

Tóm tắt:

a) R1 nối tiếp R2; U = 1,2 V; I = 0,12 A; Rtđ= ?

b) R1 song tuy vậy R2: I1= 1,5I2, R1 = ?; R2 = ?

Lời giải:

a) R1 nối tiếp R2 nên năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch:

*

b) bởi R1 mắc tuy vậy song R2 nên: U1 = U2 ⇔ I1.R1 = I1.R2

Mà I1 = 1,5I2 → 1,5I2.R1 = I2.R2 → 1,5R1 = R2

Thay R2 = 1,5R1 vào (1) ta được: R1 + 1,5R1 = 10 ⇒ 2,5R1 = 10 ⇒ R1 = 4Ω

⇒ R2 = 1,5.4 = 6Ω

Câu 11 trang 18 SBT đồ vật Lí 9 

Cho cha điện trở là R1 = 6Ω ; R2 = 12Ω cùng R3 = 18Ω. Dùng cha điện trở này mắc thành đoạn mạch song song gồm hai mạch rẽ, trong đó có một mạch rẽ bao gồm hai điện trở mắc nối tiếp.

a) Vẽ sơ đồ của những đoạn mạch theo yêu mong đã nêu trên đây

b) Tính năng lượng điện trở tương đương của mỗi đoạn mạch này

Tóm tắt:

R1 = 6Ω ; R2 = 12Ω cùng R3 = 18Ω.

a) Vẽ sơ đồ

b) Rtđ= ? trong những sơ đồ.

Lời giải:

a) Vẽ sơ đồ:

+) (R1 nt R2) //R3

*

+) (R3 nt R2) //R1:

*

+) (R1 nt R3) // R2:

*

b) Điện trở tương đương của mỗi đoạn mạch:

+) (R1 nt R2) //R3:

R12 = R1 + R2 = 6 + 12 = 18Ω

*

+) (R3 nt R2) // R1:

R23 = R2 + R3 = 12 + 18 = 30Ω

*

+) (R1 nt R3) //R2:

R13 = R1 + R3 = 6 + 18 = 24Ω

*

Câu 12 trang 18 SBT đồ dùng Lí 9 

Cho mạch điện bao gồm sơ thiết bị như hình 6.5, trong những số đó điện trở R1 = 9Ω; R2 = 15Ω; R3 = 10Ω ; dòng điện trải qua R3 có độ mạnh là I3 = 0,3A

*

a) Tính các cường độ dòng điện I1, I2tương ứng đi qua những điện trở R1và R2

b) Tính hiệu điện vậy U giữa hai đầu đoạn mạch AB

Tóm tắt:

R1 = 9Ω ; R2 = 15Ω ; R3 = 10Ω; I3 = 0,3A

a) I1= ?; I2= ?

b) U = ?

Lời giải:

a) Hiệu điện ráng giữa hai đầu R3: U3= I3.R3= 0,3.10 = 3V.

⇒ U23 = U2 = U3 = 3V (vì R2 // R3).

Cường độ cái điện qua R2: I2 = U2/R2 = 3/15 = 0,2A.

Cường độ mẫu điện qua R1: I = I1 = I2 + I3 = 0,3 + 0,2 = 0,5A (vì R1 nằm sinh sống nhánh chính, R2 và R3 nằm ở hai nhánh rẽ)

b) Hiệu điện chũm giữa nhị đầu đoạn mạch AB là: UAB= U1+ U23

Trong đó U1 = I1.R1 = 0,5.9 = 4,5V

→ UAB = 4,5 + 3 = 7,5V.

Câu 13 trang 18 SBT vật Lí 9 

Hãy minh chứng rằng điện trở tương tự Rtđ của một quãng mạch tuy nhiên song chẳng hạn gồm 3 năng lượng điện trở R1, R2, R3 mắc song song với nhau, thì bé dại hơn từng điện biến hóa phần (Rtđ 1 ; Rtđ 2 ; Rtđ 3)

Lời giải:

*

Câu 14 trang 18 SBT thứ Lí 9 

Cho mạch điện gồm sơ đồ gia dụng như hình 6.6, trong số ấy các điện trở R1 = 14Ω ; R2 = 8Ω ; R3 = 24Ω ; loại điện trải qua R1 có cường độ là I1 = 0,4A

*

a) Tính những cường độ cái điện bên trên I2, I3tương ứng đi qua những điện trở R2 và R3