Đợi Tôi 28 Tuổi Rồi Chú Lấy Tôi Nhé

Mỗi một câu chuyện xảy ra trong cuộc đời của bất kì đều sở hữu một lí do. Gồm người luôn luôn cho lí cho nên vì thế là đúng, có người lại cho lí do đó là sai, và có fan lại không dám đặt cuộc cả cuộc đời vào lí vày đó.Thực ra tôi lại chưa hẳn là kiểu người thuộc giữa những lí vì đó. Tôi hơi là tin vào các thứ luôn luôn hiện hữu vô hình y như định mệnh tuyệt duyên phận như thế nào đó. Để gặp mặt được 1 người xuất sắc như chú, tôi tối thiểu cũng trải qua vấn đề cảm nhậm sự khốn nàn của tình nhân cũ.Thế mới nói, bên trên đời này chẳng có thứ gì là mãi mãi.Giọng chiếc Hà vang lên như nhắc nhở tôi nên liên tục câu chuyện đang còn dang dở.- -Này, mày làm cái gi mà không vấn đáp lại tao thế,tao cũng là người của quá trình ấy, chứ ngươi tưởng tao thư thả lắm à.- -Đây, đây, tao vẫn vẫn nghe nè.- -Nghe cái bố khỉ gì, vừa nghe tao nói đến chú Minh là hồn xác mày cứ tha thẩn cố gắng nào ấy.- -Mày lăng nhăng ấy, tao vẫn bình thường mà.- -tao nghi lắm, gồm phải mày thích hợp chú tao thật không?- -Không, vẫn bảo là không rồi mà.- -Mà nếu nhỡ tao ham mê chú Minh thì sao?- -Về sự việc tuổi tác cũng có vấn đề,mày mới 20,mà chú tao đã sắp 30 rồi. Cơ mà xét về hình trạng hay bề ngoài thì trông chú Minh ko già là bao, mi cũng hoàn toàn có thể xứng với chú ấy lúc xét về khoản đó.- -Mày xem, cũng vừa lòng lắm chứ bộ.- -nhưng hơn nữa nhiều bài toán lắm, mày không hiểu được đâu.- -Mày cứ thổ lộ đi, kể mang đến tao nghe.- -Thôi, tao sợ làm mày buồn.

Bạn đang xem: Đợi tôi 28 tuổi rồi chú lấy tôi nhé

eTp7xHOY1cl5mf2wseGktxGdUIGru2lqnLNYubqDMuLQ9noTqCC3VdTzAeEUay5yqu1/o9JGklcTMNigFj4Q5UmK46M1lVqwVD8aTzpB39+rY3rbSeDRJEwNv16kNK+yr6efNVR0S3nQZZLvX6wz/tQUVxW1gNpi+/aKx4Vql853CP6FzT/HIO1O3PwhBmeP9X0bMw2BEDVmfMWRgQvBp0QGq1rK8X7gkHIwUIE9PWVfplg/iIvuV4ECMeD57N/TXlwXAnxqWPz752+r9vB31lkrl8B9sW0qL23O5E/iDoCWw2+m3N5NnRBKVYPtewSXIZv43h10L+KSCKizHj2rQXiPdkzPRqLWy4EJ5w+Z6ujQTgTKktByCdaBKPWPfhsSj+2FgfHTBsR91mr/Df4gHHLObXZpE+DI/7Slw5tpYYjqOwS/xI4vAsnnn33+Sya51kpIt/LTcWe/SNAYwOdGXHXKAcvBHk+vQXM6myPpvLuYdZmOw6fma1FCBR3WruU3bgqQZVD7WLcXnDaRYn6bFdW7Om+8mtZYmjM1xnGn6LJjSZ9rstGjDs/OWH0F/Eq9jEvlHjr23RahV/ULwePxNGZgU65d7nVSMZlEREXCxma67l/ngrup1l3pXvC2Fjgq3+uPkQs13c/NM8NWkNrfE4ZH08CUMvGb8FFwWKfNeRkWIKRroFxYJwryL9jGQcPzQyi4dVWfBKCtg7RwMz0DK0xT/+uHY5o+w/CfW3iRLwA+R1Er7EsPCd8MdlZuUPlADChMBTqyyj1g2u4oxSe8nC/rDOjrUx4GgFmO0J3hh8cQtyjw1HjOsSQRbhv4xJwaaUJsPmzk1Aa95QH82YKch+IW46jHrhsw7YhcACfNQA5Emzoy3HeIUa9ylAQTRyV3LnnAKmTnWhXPbGfj4ewUl0uUC6jUfWsAOCkP9F0Tq4uF3ue8y0lkp9Bmo6Wr32wCbIvk+WRTBU1cUkOokJhOI32s2VMPfq029/W3vFoFuOv8/z2BnGQ6p4s/KMpfgGW2AjZ0+/HzmAT8pBBjBvfk6wbqzCme1vZVJFZvj0MEdxgqwZVF8BRu5bppwfJORDmSdD0i9SRk29timW+JKfC5nw4j2fQBcZSX1ET5cgjurH9vD2TXUyimxly7ZNUAcKRTzk9hGVXodzG4GGiYN8f6Avi60PaSiqKNelzt7yoIaPHz5u0WBpHQk6mj+1FaeG71jbzWAbwNpCeCpyvjUGp7o8HEV1nGRvEVJ2d8cyMo4cO264K05KwHXP2hMYxPiRvuArLry6+wcyCZrMxJZo1caS6SxdxNwe745I4ZPePxYpKZK1LAFMwSnxcOi6u8LxsVhF4CLjHXajdDKTmDQGGacfkBeG9aHhzjS49tq9ooqdvzytTpMyzVr+Fcc86tTcXRE98WFNyyMULTQqPe+kB/Ou44ETaM2pPsYMguCo7s96GRI+9Kzds1jUJ+mUSaYRWCUHf7oUpc+INILZxRTtQNEvEIG/YTCuaPK6RTuSgh8OvmugR5Y8Y0IW4LN40hpdK93vGqFGal84utqFuu632Mo4dTwiToz+7mEEdFxshvVIZwHenGfAHEGO4MCZ/KAcOug9Ebsw+dUjWV/zjhU4gK6EJrtvcG46DeuyeTF39znw8kagWCeXMBRwCIKnE/m14j8oF2jjq3GkcA2HmdNaIHBdMxEqlljl07tVqbNPD2hdPKUU5AydRj+FsmOEIUraUCFn2RHVNOdC4VwRU6VWdScFvo3JNE9hU67Tm3OJyEP5pwQs/Fq9EjJGjamDEAc3X6FmZTcV3o/Q5TAqtaEPcBABv/xFsuywsUtfEB8ad28JLH3bzq1aqDIexks8RuiOparQw6Xi/E/Ai8IkGszK+pZkn6QpmLvjzO0vzSSmA/zq3KdO9Zdp0pd7p/PEk+OCGRIYGUuZ9BfTzXSoF0yN9Ip8koL0DZMnLW3gXZDmEy3fYts1rr3ioSZ+lqIsZlEai23if9KxQskODZce07mjObjem7SuVuFAVN1d1AaIZ6/IXuUio6KctV0Iog0Sks61nerVuC7RU01pmQUV0ul8UTidsIpZlBGab3gAUbaFi6bn16MK2Lkz8leNFl5NloqELjC/iBHj0DFCpUeWP07CroRNec6YYMumdqWO53+FcZSN5oDQG+1FM360+nWCNJHZozVxiHYLrGEKhkt97ifreLE0x5/XOGUqOBTVl022vefEQk5NgEVsXrtJvoNkY6iaAt65jco4FXYbDPgAo3fZU9+Asje+0gQKWd3HkdLE3wFVZ2hP4QWSqGiJPCohg/nl7fNMpLA5kIezAVUWjTAVHBCwQdp+hHrFARd2HwtDMUXDd7JxjG7yObBK+YBlC+AJABJMqe1Rd3RiVe5FyZB4rd13gxjBqoR7BpRYqtva+XloEC5MZdnwgOQ3NC+hIHdUTZWZtwDnZmPfnnQ1x41aar66kLz3smOuU0VXw4NlDRul6/jtH9hYNlguxywpLhRmTwuIQRqdH7fXZ7BiWbzRjBJ3lBmUYj8QWjOV8IRZ0BnbW37RYbJrbvQ68JoQYHruPWVrMQbK/hhPuWlswRm7JmeRGSb57vng6RS0FQQbbxwVAS45Ji5gVSJYNWcXsRoU1c1G59AYVDI1+2P8xLXP/cuH6qQ4zc8bBqRhX/+wa20YxdqrXnWDejYCyfmAtdgjuEvKRjvP3Qx8Lnf8tchQCmvWMPLXiQaWYTGZWCim6sgzZZ22GbcYsVG4kFn0LTvyjgkVued+ZqOa8DDDVhuvAgfJcDM0VGbN/vyeMdjNe0TPvmh8SXkiiUcQIicZpso8y5XIPx1bpX6LZoMJaOmZ8StTfUcLRXH0dvDJcmF5JRr+WymGSBU/60k6Hndo1cpg2UqsgENV0pnHjzuD1v04tqJRbtIHX0cjQfTpnktEVdBu7FgXBCOxJ04+uNxgyLIOpFWt4UA1XQpT3l11Mx6Qbung==

Xem thêm: Top 10 Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn Phần 5 Full, Người Hobbit 3, Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn Phần 5 Full

aHgkriKZ1Yf3+zTpVRMtyiPUG5IlIJlqXXy+orTdMf/fpIXTry/7mU9NKw6VYWZXgb+rYYsKHYpooFX6MfZZsUPCR/bgfxP4UR0B7DsISqa5eTKQVGAFg0/MbJgkoRCl/ePJyoJoA3jBJ82DCVP84pMKDPY09NrIriQlktFmO056ySrpE3GKly1Y3P+oflXI6XQB34fTFWcngVvYjIA7SNdKdoMXv2CyMaBwTsJ6eMknjwFzB/L8V4GuQTNsoova8s5cBNcdn7Xn52hlc197hLKEeUIl1iWEergyrRvpLJpbizuxUkSLNpngo0KSa0vFJMmwicCs/u3IqtCsTmmuQW2fdkzY7fcEQs+Lng3UuvbQTgrXktZ7yAtFmmWqVEXeneHIKjCaS2SywWrihKU1yzuac9r1QaLCv++5ZXiA78TqeolywmroSn4jMvGqWgKqH0NIulmj8SdclxHNOVXWUWcL15ECHkEDjypukYtgph8MftACuqz8LBzPysqR+kDJr8LOsONW6ZI95Kxa2PDU9jM05ty3d1YsnDM17nun7rIsAprjKBqwRtkPjY6Ja8WwKNipkmDQI1/q1K8zcLVk7qIhBQM+bW8akcLfrk2MzYs7xZ4U0DvpWyThB6SpNC+zi17aQ6p6PggM5YnNZW1FE87nAXcOfsmc+Rk8/U+KeTaeepOroFtYJgqiYVsd3sAyltsX5bF6Jq5lyvfbYabsjtzKKx6DY54/4elsW36YzM43QLLoRt8Nj0XXxdZvF/JBLinrlKB7cL2EJmazPztYcoIgQu4qhVDdFVmO2TFty2udtcsilSxi5nVsTFVbdR7IFZZslJXD3kJyaEKSbMlJPP1fbHshuBV9Bh1QFSiDFI2MF21czdldkHcSQU1Ceof3Y2LALSqp72UGIoMR4e0GmEuxIMgfKGsanPWifR4SkwRYQeH1XpokZpk0tkZyV/f43QL69qWdysLIy1j61M6x4C/uBsWoJ07GNiP7dQNTF4h8tD0t66ozp4q3c9OOnGW8qPs6V0BT99m06qeoB/dQEgbx1m7Kz/d3K7tmkAsO5Iy93YP0c0Qr5fTcGj4DDz+SYCplvSbeSJDJ5/sj3ww20VxvjynYipvFWoWrdMkZdDFoAWXbH4bnXauoghEialoaiVVhGGemY9JtuKzWPSQ4jWJ61TdGQx0detp2GYaBcv8yLrPCxMnQjCDb4x9Jm61YVvnWGDVWp7jWqIdjSji6+sh4ec2dXg1bf8eu8bjR5iB/9s33Zn91hf2Am0IHxZe0JEK/gAJ9wLAf9uqtL91cSzVZjZJo66BjHiPNM7fXQJo6f05sYwVcywsOk6W8NDkFUBBWMhbcB7ZPjbOOCNZSPnbc8TYdVhnBURBragJkZlrtgmIxFDcYoeFGUdVvA2ZgGVZMLwbxduIXDUcoUJJx3jIaB++Q2pVHA0k5Tm07fzcSOq5dLg8xxfIUFEox4Q9DgK5bNUdTG1pOpAe+rQRFoSDJybDGieLHm/UJmd5vU1rsM9DYeI4RCwLWfpEtNkYUwv85gOnr884gYPN2pd49LN1wEzbowmibB8feOUD1hYBzJtHIXomeDEkU6ksp2Es0WTLFUMEn2DjdfOqNhxtEq0TA7Wzk5KmW+K1Bd6Y9gOz9ypbWZHMHXEjLqCs0WxPHF4jbRTq2OF3clp3PdW2sH3izC+HwRiG2++3476bqk8kmzxxKm5U1NMCkAkRb7q6uXqlJUxhE3vQThla5hiWF71cLCBHfLbe7rj//nc1R6dkz7r+evzEjJGhww6vydDtWp/QIbpXo8AFUR//1XSL0SVhzn0L6yxwdHGEUuaBT8Jw/Li9/VPjBl1KZPJFjpUE5bgwcX4IYsgNAoi8BGElqZkjaC9KXnDMxwfCCQelk12uJOE+Rt09AuPMsrIZAuWKWA0DqjSDR/++VkggyFQeb5p80PVo1tkU1HgQ6fpl9j/N/6IVsDXhVuH/FZqRiLKewmXPhhEV3lA2XYizoXimbjuEj0DTAnggF1EUaeCF2PVmi3nNZmZnOpTuNDYa87laX+Ueg4s13lRtCE4qrl42GUhFR8YXvas01hkJYY/PD9C/3aoRN3nfkrBFjoZ3k8180C+eIsqkDsLlNPaIijPmrCNeIp5VEGwmpEKD4onXfCYpkoYHzWSoyvzpEsR6mh9Qv8MfJdO/L82/sLBD6ncd0ldaiUPKFk3bVlxA4GpM5vZ12MBwEUsXqhNiw1TbCSN835J6bR2n966cO/z6Y/JdoS9eL5wvqRiMGOjgGe7IwCVkkWSbNGyivkn9I8B1t0wkTrlhrSzddqZFcHMUUvsHkIXjPLOhH5Pp75H4xYVOPhbftogKHRJIR1+0MBvQ+FMWU97pKSll+7eAf6jEUzzVNzXDSWpUztzjysml3vGIMVA7fc9EVGnAeQ2TgJhKojOYYG9wzpST92fg6mrt7y/kKKqZYA+CMilW4DmLOfwTevbhkAQ1eywG3Urk/b1pe1ib6MfgevNH7fXZ6OmvPxhjBH3QJ0dPxP4o5+VmO3nW3Dx8GyDxL80CmF78rtotTGbYE56lXcorzbHMMSIS5SVGmdhmSYAqXsxTWH/acFriF/3IFSojJchgaPgoNaLAPoVTcANdq5EdFLV8Cxu5S3+8/dWJrjUc/mQHCnLhsqAWtdRhdpVYrmf9lzqrRm+iHQ/ngd/EgEK+sRk19qtq6QQWlviRcpKJYac5BWA5maaHkNOS6FaBDL1ZbH2rF12f4xqeu/361KSnvhBLC3MzpIRVo1sZ/PUYBL9TvyeMdDq+YTPzhLxNWWnVHsNRYpUo45Ht9v+tAetuCq6p5I9aQ1IijMGfZlAjTxkduEIA5WRGYE7Kg2kLGrgc8BTbwN4a/fO5aGVwA1pQxxTbwE+E6MFXlvunkxrF8KBL3ANJI5o3fnQLDYrBEM9O3gSjYiimgSTeEk5zMsEiWWvO3jIy2IFSjQYiOb1W5Gr2hILIuSXrRcglRcNaFg5/ujbV6ko3HafYynbkw7bSCOuW+bXwrq6gY8jmw+tm2jiAKHtl58corwojv3iSCF4OgNqZvTaNVk/iK3NUWqwSYHz+Wcu00j+2cuwIK8Ew86msPPVVkUGTqGNLcBqamnArW1muV9vHUbbpi0JACkB5m4PO3oxjogIw7OGONTPua20a3QJgNAjvOPs5y9jcrQqC51iJBovpXOyCZTGO/kFn8VtRBXFICET6ofjDtu0wNJEX8+q11tTksX1su9zufSHqqN/2r15vjh7uMX3q3h15fa3DyyP7Q9lnfRErCrIXz4DvD2jq+w+AtoPcpQjUQ0KY++EKXXnxqWitYroi+1iJe77ybP8Rcl6rsJoxMaf1Sk9yql35Q6gw8kSRoNMPATt4pu/YF8D/yJBl08xKC47I48ytsDPc2WSfqQAZGViF9tsYu
EZu9gm3bnQWO9TDp/GN23sTUHBbwoZsvnKTYbQvBNGxKNdfW/WIkD+BAGbhVKCj78eW+qpUKEAwUs9lh1FzDpgKWSdTxh1q73GUQr2NB03NoajKDSEIKbQIolTJkcrOztUsIZxZrhfxkMZ/LXo4kNd8YAbV2yZJlcou5ksJutdStQbAyDz4k9fgBn3B7Gp3GodXRnZmDtLgmgxSKjvFsBoUHqWt7fy670mjc2sE9Y0npJk93IPh9U0B9LeD1osxxkQVQSssdgvL76fvw7Ao5gvRb7t14vTmmdXM2rQxCW1RSw22uUkWpO5lH0xiOi0WUhRfx39y6bXhXgDN13/Ju4+yOmczCSWMPoQAETJzX/WGKedOD0UWhTw0MMRbngbCexq+abW/PCXXykRlMxHH9n3MttXRnQePD8OTxZ1lmK80MpqtjMSThAtFu51byCJBxzQ0DvFhAMmMJBErfxgGU06lhTMzw35n/wc6LGVzhsfzMfzPDWWxR/1WD0kVNQe14Ng2QZVL8H1PiuzzVoMvS9i+9nu/yeRSZT0OuK3BEMPN6iEghZlS0RnqfgsasQQP+IztlHvs1K1/t1K4ROePrlqMuBRk+en8akebNZ0uMwCD7wtZ8cPMGhIkrB6I6TB/63/YGyzGWlJtC4KvW0lINsxJK3CNMe11IIU1w8dcf1BjX9U7OMN4CAMaibHkUQdJ7GQhAO/Yukdm4g7RzukU6JgsHsOaIokb+Aj1rmrF3bE4pQHMxJgJDnA1AvfUgX/jIVhSlVXk/sz4tl3dQ5jC8hw38+enrUJh6iZhBLJvhn8DzY4VwgH7JGfP3qBz+xDvjaVQiOCRmrRDpoEnbOksxFfpfaXuDfhV1q3C9HCibus1YlHIVWqRqEuzBXYyJrI/3bPa5NjCp+s7TNULJhziLlajw90sHcS4a2+uHb6W/IogDRRahCpyAFED1eRivHrt6ogq6reebjR1ODFP1geWx8i/vBsSScxpoY/FUcOCF9EszsXWAOALkZlND+0lCCf5ABTB0VAjzlUr/7KerGfdLuWg+jm7KXCU9sFrLGV+ilPS33YNftsv5euIdZAwHDzmXYTplNP0CBdvCxfTq2RNnUpT5nTXZPR2VcMS3dy/kNS9zj7FUVstyj9NmHRXBpVHbVJHugqxAsXjstyVM/onxwzZr0ribwgfcrpigrJdivPXz9+0XBITQmiDb2VFAeGn1xeafjeYwfieGrqV5kGu6diAFgIFJ3ROavLU04+3E4cOhQE/5p6clXXqNeINOibKeepi/gKm+VCrHeXFUhUldqPbWXxHBWjWwZvcPZLf9YpKfK0XHNtf3yk3tZ65a5rbY0brnhVYJy7ZZJ/hal8EMcWx4aX9WUpGaSsYlLoE/e5Wj1mC4ThKbpgKA/FV04BbRE1ZNDR7xZ8AAtuqZ/Um+RdCV2niIG0WyqcgrFyw2vvly9eMFLhgmxWdsNkB5tY0ZkD9a9J+q9NdUD5O7TseEa+tFU2PASCwKJGWeS6C6sxmvK9cZrEWZkNnK+Avg95FiWQ6xGzbgMh1Mrvo+5tkOuEaBnOpHyKnBGgOHe8YmxVUAyCvGfIi5B+4MK4RzGAJz+VAYGI+Kk+xKcORCAcZYpBSUbqVktIxXIN3buqx1keztxJbJZVEXhguIjQFGmxNo7oBUmKW0+ZO6TNQsoGtt0CQxCAIuWsJws1qSK++hJAyLTwThG9s+Fs8rqLK9LKjrn2Oe3IKF3roVztTjk+iP706hkhWWuM+HozD/iu9eMZp+y5XkbZJrLuGioWRt3opUhvQJaIPo8IiBxOYWliVfyFiy4XBUWF8ZGXFV9wwEKZyP1y9/VLaPkGM1odghua2nK04FGH/vH9YRog+qStKCqdxbScvQYbs91P/MZOlkzSLEtTaU4wume3u3TNPv2+I/smXTRnmJ/atUSmKuR0WdChVhf1xyS73WS9aFmmZ0IjR/6oVsJzEdNCXwtqTO3K/w3gd0Vg/tSb4eNrmyQNHSxuy7S8FtGEZRyEUaTmg0u4tMnnNumZ6HQc2vA1jspVwfYqJDNWH+mJ3Y049qWGxHhHeI8Z/vSNv5gAUbaUWYb8h/8XRRH6iUf5Z56TqkJ596ResBy7ID9/datPg/RrD/FteC6cFOGwSkWONQ4qNeSOfo2ba6FYVRJQCnVYg5zpokXgLe8nQ4XvvxZLg+fhH7SWfm+zKRk3D3n/Z/GqSS6E7lKJqfvwQzUY299zksBjvS9zZMhqujL7UOV07lxolkG8sktnbKRmRIJjcOaK4xvdd3RYA8WjYnW9Pc85v3BgPcNKTc2TScZt+BVYsHELKpuiYLeKZL5FfypulqdaaPkD4ifo0cB23QGq+ASF9YzIzA6zOZFMOvW2AEJarrh4eUzTvSThXnDDa7JxFe9S3vis8CBx4VD8bGDSdX59PXkOkKF5Gx3Qy0kv4Ykkd3n+gPKWeOeTglwhenwOd9dFaf6yq8jtDT0cB+DHeuIUZb0m+5OlZPZngfgfiu4iWC0BjBP3kJ29PwD8R6WYJPEZYjlFi3Xe+b5AdC8jZTj8IHucHMpK8Qazs7cbLCNga/AfF9dl7fwd90cxJyi+vTT9jNSAoGBJsqqBb56hvMpn21IFdam4qPB58NNQoF9g0yUuLcPqzEkA+K9oGJnxMcPAm/lmiiI83gVGWky2dKUEVZQ+NWPD+Ztx6udkq8YTUS0bdsv6LGbaoBP0M5YUch3M5kLutZ2kWJhJgVEyJyC+glWf3mUCWq+3y5gyNMR5kRwsd1PlbtX5wPL89rH2r5fte0TOb7LxOXjA+fCc2ZbBz3dS9hFC6BrKdX5v5iowIhy9FA9GEY6jxhVsoWE8NoofCHHPhfDFnJ+KtmMuKzewPHXr4O69pF1p84Xa0QDrQtm5ZqJQb2IMI846/ywQKRRgCc3gFKGo0KOZygJaLOaV4R4mbesUuPVK2XeOQUlU15as9wwR8hL7Z3Uhnw9UQgrb3zerhclRsvTZ/5JuCoO2k6afUynLkx1amCkLdkJCiL5n3Xs2AdN2omG/NRxz+2+MLIAQB0GjBDwft5oaZC4MyLmr/B039Dfv6Yuce0aitgzWDkigIK9lZy+arf/ray37hFTNJcxSu51LqDA72VXAjUbTW+U53DTUCpZ/FUd/soKhh0OyTRtGWOgLIlCotaUfob22bitT2rlyWnkYqZovtnPCCFbPArIUX1TDjLZNSZTsZOuhLicQMNM+6MduH37j+lu7Mu/zeTBM1/9iv5THb/wqdNhyotT1sW8gn3xv7WXYyGzTPdts2n5wZMCYOkzAihBCRoGykcxeFpFsjXupjeC3FuY4yynSl85zXZjQgFsoGy6AP41DyHcFN5GGbWcGXUUFtqM4jAXd4pu+pLpDXQM6iQDrgC4PWrKaw+g48FXym7QxoOSGv+f2gwb+rbNveVMvV/8+U0hlh7boTjeyJvbaSgY5m1IMFCBdzt/B8kHy2jsd40+ANxqezlH6DpyNaohE7pd9Sq5+yNsjdMY1tgdAQ39Jz0/73Ue/gnPO3JvgvwjyE+cxxFjfW8D5awDughiR6a7yiMOhQVU33Xlp+tMaodeaDrXyUiKRZp6SI8oi+BqIwjt5cR8YE393iR/Ivsu2gvuWqePNbcWXScEexeKQAdjJi2DwCVW558S7jQ17BHrfR40E0gCxmB526Oex5B9XtDebY6kCHfvQK7f7ZdvS+TeuDAXwiH+maGqI9DekIDICxMCjzHWgWWYELiQ1MOfTu5ETduCm/JLy1JP0PVuuqmwyURgi+N9df0z9jOONFy4CQWUnF7Fg+CNr/MCubnEoewufznLyiUtItM6fxoi6XkprutuvUIsBmsdMg/nf9c7qHH/QxyDUgeAE8TE2ptKCDzccol+L8MVzR0YNmMYIgABbeWjUScwlYcGPpKz4L8U96vvCnIJtuArI2Am+N/BUuWcGvXcLRnn1fqiDi0LsVfPzq8Ovit6AtcBKPNBy7ZciGTIgyZv3jPH/DJ1KsWOAc4Z5selPabWiSXoPcPW+Yer0bZB5O3Pvpz1lJGZ6Yma6NsSAtOBe9YvcQwVM0l56JB4+xyctLjx+Y6BIbzjIDOCavtL+ohxfxEqDYWIiulgjCs9pjY9z9L2EDoAPkvTlF+9EsuDjP2xKc1lTPjh3xF6TQ+Bt0aLLgAVJ8ynqrOqSesEJQQnYikRgfwHLNTgMNsNPu5lBJA7WbXZb3hkLst5E66hf1gyawFNTXWpIj180EfretmhdDC2f+Az0CDyUHsgOIvpZ4TXCejnvtrZ3T/exNfUf+R3v2R2EwhLNXgWsdQDc/NdcAGhC7F797sOCBB2crvI8Duogql/LE6+w6NYukiG0cicyIi0cXZfMgpJ9fehG7ZWJ0w2WmyiTza9fWjzNOCpJsQ44D8dwjFXxpBajFwF4KkZuwB4S3kuydHI4BFfFaKU9kyvLwOjG5eQSHGxA/2InNd9mZSEV8DOUZ7jE+wZar1ePyjCWIEEHtMDytQBOqpEyqzjCbRr2eJWlrwFEf9ok7Ssfl8Sz5xljlnYFmksvGuNh2rutbjpDii/oGphdlvPkZkk5wTkKO1YGubL+8dmQWHXqPhp4wcwmIqh5C15rGLlRbOPqrNOdOocrSGomcXK0wwdtidmMMjh9jYWR5K5Um3FW4sKrdzXHF9va+8IpQ6DvaOrP8hns+P+JV/Y8ygDO6+phI5DTLsToZIG79D0TB+YJ9zAS4/M4SMJhB8A9k7ABxtCgC5bxcagzrQzp2/xcVy/EcEJQXDed6wAW+R2s7x2DcrUB/WvzFm4gSIQyU8mPxOymdIGtWHOqyVl/9rEPxSeXnb8KTuBKMKZd4wXV60e/UCaTv1P/nJI6GcLgTBOTAgeCPMsJpEQRvaGGPDuRjh+angfALSN1ERvg1zcS/4PZNPM3J3XorZKqiW0o8dRYqpRDAyy9CBvFBPmfri3C1JxjbpswrlcykWLpenfXA8sSucAGKHBHg+oQCj3+/tFdp2c2GeH+w5RYLH1bwWxavqI1SLqx9Ou0lO3VW6tjbdGyLt2sIwEwN1hdiGZxCOdXAbRRwQy0WbDDig27c2Kj9eqQfZlxMKYnLGSj7jzc3ixvJxwSX9pZ5cLv0k/Y/azo9T7eiZPSkG1qBTtRP63jomAAbUxbuZ0sNVK3BOi8CAVfVbNFifjCF1RuA5CTEIYr5qdZFenXWlQzp1zLuvcBAa/F0ab2dDX2ThiGaKuoIamFy7l4YExlgj80Fio3r2x9Ye4/eenigGiXg=