Không xem world cup có sao không?

MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN quang quẻ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 119/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 20 tháng 6 năm 2022

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI NỀN TẢNG ĐỊA CHỈ SỐ QUỐC GIA GẮN VỚI BẢN ĐỒ SỐ TỈNHTUYÊN QUANG

I. MỤC ĐÍCH,YÊU CẦU

1. Mụcđích

- Triển khai cách tân và phát triển Nền tảngđịa chỉ số nước nhà gắn với phiên bản đồ số trên địa phận tỉnh theo mức sử dụng tại Phụ lụcI, ra quyết định số 392/QĐ-BTTTT nhằm thúc đẩy cải tiến và phát triển Chính quyền số, kinh tếsố, buôn bản hội số.

Bạn đang xem: Không xem world cup có sao không?

- Thu thập, update và hìnhthành đại lý dữ liệu showroom số trên địa bàn tỉnh, tích phù hợp với cơ sở tài liệu địachỉ số giang sơn để chia sẻ cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khai thác,xây dựng các bạn dạng đồ số chăm ngành phục vụ nhu cầu quản lý và phát triển kinhtế - xã hội của tỉnh.

2. Yêu cầu

- phối hợp chặt chẽ, đồng bộ,hiệu quả giữa những bên để thực hiện Kế hoạch: các cơ quan, đơn vị thuộc BộThông tin cùng Truyền thông; Sở thông tin và Truyền thông; Sở Tài nguyên cùng Môitrường; những sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã; Doanhnghiệp trở nên tân tiến nền tảng địa chỉ cửa hàng số và những Doanh nghiệp trở nên tân tiến nền tảng bảnđồ số.

- Làm xuất sắc công tác thông tin,truyền thông về planer trên các phương tiện tin tức đại chúng: Báo TuyênQuang, Đài phân phát thanh - vô tuyến tỉnh, Cổng tin tức điện tử tỉnh, hệ thốngthông tin cơ sở, kênh thông tin đối ngoại, trên các nền tảng số, mạng làng hội.

3. Đối tượngtham gia Kế hoạch

- Sở thông tin và Truyền thông,Sở tài nguyên và môi trường và các sở, ban, ngành, đoàn thể trực thuộc tỉnh.

- Ủy ban quần chúng huyện, thànhphố.

- Ủy ban quần chúng. # xã, phường,thị trấn.

- Doanh nghiệp cải tiến và phát triển Nền tảngđịa chỉ số: Tổng doanh nghiệp bưu điện Việt Nam; Doanh nghiệp thực thi phát triểnNền tảng showroom số trên tỉnh: Bưu năng lượng điện tỉnh Tuyên Quang.

- những doanh nghiệp trở nên tân tiến Nềntảng bạn dạng đồ số.

- Các đối tượng người dùng ứng dụng, khaithác: các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng,khai thác Nền tảng địa chỉ số đính thêm với bản đồ số.

II. NỘI DUNGTRIỂN KHAI

1. Chế tác lập,cập nhật đại lý dữ liệu showroom số của tỉnh

1.1. Thu thập, cập nhật, bổsung dữ liệu thông tin địa chỉ số đến 100% đối tượng tại mục I, II Phụ lục IIQuyết định số 392/QĐ- BTTTT vào cơ sở dữ liệu địa chỉ cửa hàng số quốc gia. Một địa chỉsố lúc thu thập, cập nhật dữ liệu phải bảo đảm tối thiểu có đủ các trường thôngtin cơ bạn dạng được lý lẽ tại điểm a, khoản 2.2, mục 2, Phụ lục I Quyết định392/QĐ-BTTTT .

1.2. Khích lệ Bưu năng lượng điện tỉnhphối phù hợp với các huyện, thành phố tiến hành thu thập, bổ sung cập nhật các trường thôngtin nâng cao để ship hàng công tác thông báo địa chỉ số và cải tiến và phát triển nền tảng,cơ sở dữ liệu địa chỉ số đáp ứng nhu cầu nhu ước phát triển kinh tế - làng mạc hội.

2. Triểnkhai và cửa hàng sử dụng những dịch vụ nền tảng địa chỉ cửa hàng số đính với bản đồ số

2.1. Xúc tiến và tương tác sửdụng những dịch vụ về địa chỉ số như: tra cứu kiếm địa chỉ, gợi ý địa chỉ số, xác thựcđịa chỉ, định danh toạ độ/địa chỉ và những dịch vụ địa chỉ cửa hàng số khác.

2.2. Thực thi và cửa hàng sửdụng những dịch vụ chia sẻ dữ liệu add số phục vụ nhu cầu nghiệp vụ, hoạt độngsản xuất, marketing của những cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

2.3. Thúc đẩy share dữ liệu,kết hợp thành lập nền tảng phiên bản đồ số và phát triển các ứng dụng bản đồ số phục vụcác ngành, nghành như: phiên bản đồ dịch tễ, bạn dạng đồ vùng an ninh dịch bệnh, bạn dạng đồy tế, phiên bản đồ giáo dục, bạn dạng đồ du lịch, bạn dạng đồ nông sản, bạn dạng đồ cột nước cứu vãn hoả,v.v…

2.4. Triển khai các dịch vụ ứngdụng Nền tảng địa chỉ cửa hàng số thêm với bản đồ số khác.

3. Thôngbáo add số và gắn biển địa chỉ số

3.1. Tổ chức thông tin thôngtin Mã địa chỉ số mang đến chủ cài đặt và người làm chủ đối tượng được gán địa chỉ,bao gồm:

a) Chủ tải đối tượng/côngtrình được gán địa chỉ cửa hàng số (đối với địa chỉ nhà ở, đại lý sản xuất, kinh doanh,công trình của cá nhân, hộ gia đình);

b) Người đại diện theo pháp luậtcủa tổ chức triển khai sở hữu đối tượng/công trình được gán địa chỉ cửa hàng số (đối với showroom trụsở cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp lớn hoặc công trình thuộc về tập thể);

c) bạn đang sử dụng/quản lý đốitượng/công trình được gán showroom số.

3.2. Hiệ tượng thông báo: Việcthông báo add số cho tới chủ add có thể qua các kênh như: cơ quan ban ngành xã,thôn, tổ dân phố; tổ công nghệ số cùng đồng; gặp gỡ trực tiếp hoặc nhắn tin nhắn,email, đường thư.

3.3. Gắn thêm biển địa chỉ số:

a) Biển địa chỉ cửa hàng số cất thôngtin Mã địa chỉ cửa hàng số được đã tích hợp đối tượng/công trình được gán địa chỉ cửa hàng đểnhận biết showroom số của đối tượng;

b) Sở thông tin và Truyền thôngtổ chức xây đắp mẫu Biển địa chỉ cửa hàng số thống tuyệt nhất trong toàn tỉnh theo phía dẫncủa Bộ tin tức và media trình Ủy ban quần chúng. # tỉnh phê duyệt;

c) Triển khai đồng nhất việc gắnbiển showroom số cho những đối tượng/công trình được gán showroom trên toàn tỉnh.

4. Tổ chứccông tác thông tin, truyền thông media về Nền tảng địa chỉ số quốc gia

4.1. Văn bản thông tin, truyềnthông: chiến lược của Bộ thông tin và Truyền thông, của tỉnh về cải cách và phát triển Nền tảngđịa chỉ số đất nước gắn với bản đồ số; trình làng chức năng, anh tài chính, lợiích lúc sử dụng, hiệu quả hoạt động vui chơi của Nền tảng showroom số, khuyên bảo sử dụng;vinh danh tổ chức, doanh nghiệp điển hình phát triển, sử dụng gốc rễ địa chỉsố; các nội dung khác tương quan đến trở nên tân tiến và sử dụng Nền tảng add số.

4.2. Cách làm thông tin, truyềnthông: Tuyên truyền nội dung các tài liệu, ấn phẩm truyền thông media do cỗ Thông tinvà truyền thông cung cấp; tin báo tuyên truyền trên các phương tiệnthông tin đại chúng, báo chí, đài vạc thanh, truyền hình, Cổng thông tin điệntử tỉnh, khối hệ thống truyền thanh cơ sở và theo các phương thức khác nhằm mục đích nâng caonhận thức của cộng đồng Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

4.3. Phối phù hợp với Bộ Thông tinvà truyền thông triển khai tập huấn, khuyên bảo địa phương, doanh nghiệp sử dụng,khai thác Nền tảng add số tổ quốc phục vụ đến các mục tiêu của tỉnh.

(Chitiết phân công thực hiện một vài nhiệm vụ năm 2022 tại Phụ lục I kèm theo)

III. KINHPHÍ THỰC HIỆN

1. Khiếp phí tiến hành Kế hoạchđược sắp xếp từ nguồn chi tiêu nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành vànguồn khiếp phí của công ty có tương quan theo chế độ của pháp luật. Khuyếnkhích huy động nguồn ngân sách đầu tư xã hội hoá.

2. Sở thông tin và Truyền thôngphối hợp với Sở Tài bao gồm và những đơn vị tương quan căn cứ yêu cầu, trọng trách đượcgiao tại planer này để kiến thiết dự toán tiến hành các nội dung các bước đượcgiao cùng trình Ủy ban quần chúng tỉnh xem xét, quyết định.

3. Những sở, ban, ngành cấp cho tỉnh;Ủy ban quần chúng huyện, tp căn cứ trách nhiệm liên quan, chủ động bố trí nguồnkinh chi phí để triển khai triển khai Kế hoạch. Tổng hợp chung vào dự trù của cơquan, đơn vị mình trình cấp tất cả thẩm quyền phê duyệt.

4. Kinh phí doanh nghiệp: Bưuđiện tỉnh, các doanh nghiệp công ty động sắp xếp kinh tầm giá và những nguồn lực của solo vịđể triển khai thực hiện Kế hoạch này.

IV. TỔ CHỨCTHỰC HIỆN

1. Các sở,ban, ngành, tổ chức triển khai chính trị - buôn bản hội, tổ chức triển khai chính trị

Phối hợp cung cấp thông tin; ứngdụng, khai quật Nền tảng add số tổ quốc gắn với phiên bản đồ số thức giấc Tuyên Quangtrong công việc. Tin tức về Sở thông tin và media việc ứng dụng, khaithác của solo vị, để tổng hợp, report Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ tin tức vàTruyền thông.

2. SởThông tin cùng Truyền thông

- công ty trì, phối hợp với các đơnvị nằm trong Bộ thông tin và Truyền thông, các sở, ban, ngành, đoàn thể cung cấp tỉnh, Ủyban nhân dân cấp cho huyện, Bưu năng lượng điện tỉnh triển khai triển khai các câu chữ của Kếhoạch. Tổng hợp, báo cáo Ủy ban quần chúng tỉnh cùng Bộ tin tức và Truyền thôngkhi gồm yêu cầu.

- chủ trì, phối hợp với với cácđơn vị nằm trong Bộ tin tức và Truyền thông, Bưu điện tỉnh triển khai các nhiệm vụtại điểm 1.2, mục 1; tiết b, điểm 3.3, mục 3; mục 4, phần II planer này.

- Phối phù hợp với Bưu năng lượng điện tỉnh,các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cung cấp huyện và những đơn vị tương quan thực hiệnthu thập, update thông tin những đối tượng địa chỉ khác để chế tạo các bản đồsố chuyên ngành theo nhu cầu thực tế của những ngành, nghành nghề trên địa phận tỉnh.

- góp Ủy ban dân chúng tỉnhtheo dõi, kiểm tra vấn đề triển khai thực hiện Kế hoạch.

3. Sở Tàinguyên với Môi trường

- Phối hợp nghiêm ngặt với SởThông tin với Truyền thông, Bưu điện tỉnh đưa thông tin dữ liệu tương quan đếnbản thứ số, showroom số để cách tân và phát triển nền tảng showroom số lắp với phiên bản đồ số của tỉnh.

Xem thêm: Lỗi Không Load Được Ảnh Trên Web Hiệu Quả, Đơn Giản, Không Hiển Thị Được Hình Ảnh Khi Duyệt Web

- Phối hợp với Sở thông tin vàTruyền thông, những doanh nghiệp trở nên tân tiến nền tảng để hệ trọng sử dụng Nền tảngđịa chỉ số giang sơn gắn với phiên bản đồ số, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

4. Sở Tàichính

Thẩm định, trình Ủy ban nhândân tỉnh giấc dự toán ngân sách đầu tư theo đề nghị của các cơ quan, đối chọi vị tiến hành cácnhiệm vụ tại planer trên cơ sở những quy định của pháp luật và kĩ năng cân đốicủa chi phí địa phương.

5. Ủy bannhân dân cung cấp huyện, cấp cho xã

- tổ chức triển khai tuyên truyền bên trên Đàitruyền thanh, truyền hình, qua khối hệ thống truyền thanh cơ sở, trang tin tức điệntử của địa phương về việc tiến hành Nền tảng địa chỉ cửa hàng số đất nước gắn với bản đồsố tỉnh giấc Tuyên Quang.

- Phối phù hợp với Sở tin tức vàTruyền thông thực hiện các trách nhiệm tại điểm 3.1; điểm 3.2; ngày tiết c, điểm 3.3, mục3, phần II kế hoạch này.

- Phối phù hợp với Sở tin tức vàTruyền thông, Bưu năng lượng điện tỉnh triển khai thu thập, cập nhật các trường tin tức địachỉ số trên địa phương.

- chủ động đưa vận dụng Nền tảngđịa chỉ số nước nhà gắn với bản đồ số tỉnh Tuyên quang vào sử dụng phục vụtrong các lĩnh vực.

- Ủy ban nhân dân cấp cho huyện địnhkỳ trước ngày 20 hàng tháng report theo Mục II, III, IV Phụ lục II gởi về SởThông tin và media để tổng hợp report Ủy ban quần chúng. # tỉnh, bộ Thôngtin với Truyền thông.

6. Đài Phátthanh cùng Truyền hình tỉnh; Báo Tuyên Quang; Cổng thông tin điện tử tỉnh

- Phối hợp với các đơn vị liênquan triển khai công tác tuyên truyền, quảng bá Nền tảng địa chỉ số giang sơn gắnvới bạn dạng đồ số non sông và tỉnh giấc Tuyên Quang.

- lồng ghép xây dựng, đăng tảivà phân phát các bản tin, phóng sự về Nền tảng add số giang sơn gắn với bản đồ sốtỉnh Tuyên Quang trong những chương trình thay đổi số của tỉnh.

7. Bưu điệntỉnh

- xây dừng và tiến hành Kế hoạchphát triển Nền tảng địa chỉ cửa hàng số đính thêm với bạn dạng đồ số của doanh nghiệp; báo cáo kếhoạch cùng với Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở tin tức và Truyền thông).

- chủ trì, phối hợp với SởThông tin và media thực hiện các nhiệm vụ tại mục 1, mục 2, phần II củaKế hoạch này.

- kết hợp đào chế tạo và hướng dẫnsử dụng, thu thập các trường địa chỉ số nâng cao. Tham gia đào làm cho các Tổcông nghệ số xã hội tại địa phương.

- Phối phù hợp với Ủy ban nhân dânhuyện, tp trong công tác làm việc tuyên truyền về add số; công tác làm việc thông báođịa chỉ số khi được yêu thương cầu.

- chủ trì phối phù hợp với cácDoanh nghiệp cải cách và phát triển Nền tảng bạn dạng đồ số tiến hành tích hợp với Nền tảng địachỉ số; thu thập, cập nhật, sửa đổi, bổ sung thông tin các đối tượng người tiêu dùng địa chỉkhác để xây cất các bạn dạng đồ số siêng ngành.

- Định kỳ trước thời gian ngày 20 hàngtháng báo cáo theo mục I, IV Phụ lục II hoặc nội dung thốt nhiên xuất khi được yêu cầu,gửi về Sở tin tức và media để tổng hợp.

- tiến hành các trách nhiệm cụ thểđược giao trên Phụ lục I chiến lược này và các nhiệm vụ phát sinh theo chỉ huy củaỦy ban quần chúng. # tỉnh.

Thủ trưởng những cơ quan, đơn vị,địa phương, những đơn vị liên quan và Bưu điện tỉnh chủ động triển khai những nộidung của Kế hoạch bảo đảm an toàn yêu ước theo chức năng, trách nhiệm được giao. Trong quátrình tổ chức triển khai nếu tất cả khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản chiếu về Ủy bannhân dân tỉnh giấc (qua Sở tin tức và Truyền thông) giúp thấy xét, giải quyết, hướngdẫn thực hiện./.

địa điểm nhận: - Bộ tin tức và Truyền thông; - nhà tịch, những PCT ubnd tỉnh; - Sở, ban, ngành, các tổ chức thiết yếu trị, tổ chức chính trị - buôn bản hội; - ủy ban nhân dân huyện, thành phố; - CVP, PCVP ubnd tỉnh; - ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; - Bưu điện tỉnh; - Đài PT-TH tỉnh; Báo Tuyên Quang; Cổng TTĐT tỉnh; công văn điện tử tỉnh; - Lưu: VT, TG công nghệ thông tin 02.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Hoàng Việt Phương

PHỤ LỤC I

I. MỘT SỐCHỈ TIÊU CƠ BẢN

1. 100% đối tượng người tiêu dùng được phân loạitại mục I, II Phụ lục II, ra quyết định 392/QĐ-BTTTT được thu thập, cập nhật, bổsung tài liệu thông tin địa chỉ số; khích lệ thu thập, cập nhật, bổ sung dữliệu thông tin add số mang lại các đối tượng người tiêu dùng tại mục III phụ lục II, Quyết định392/QĐ-BTTTT .

2. 100% chủ cài và người quảnlý đối tượng được gán showroom số được phân các loại tại mục I, II Phụ lục II, Quyếtđịnh 392/QĐ-BTTTT được thông báo thông tin Mã add số; khích lệ thôngbáo cho các đối tượng người sử dụng tại mục III phụ lục II, ra quyết định 392/QĐ-BTTTT .

3. Có ít nhất một áp dụng bảnđồ số được đưa vào sử dụng.

II. PHÂNCÔNG THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỦA KẾ HOẠCH

Stt

Nội dung

Đơn vị nhà trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian trả thành

I

Xây dựng những Kế hoạch cách tân và phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bạn dạng đồ số

1

Xây dựng Kế hoạch thực hiện Nền tảng add số lắp với bạn dạng đồ số tỉnh Tuyên Quang

Sở TTTT

Đơn vị thuộc bộ TTTT, Sở TNMT, Bưu điện tỉnh

Tháng 6/2022

2

Xây dựng, thực hiện Kế hoạch thực hiện Nền tảng địa chỉ số lắp với bạn dạng đồ số thức giấc Tuyên quang của doanh nghiệp

Bưu năng lượng điện Tỉnh

Bưu năng lượng điện Việt Nam

Tháng 6/2022

II

Nhiệm vụ tiến hành Kế hoạch triển khai Nền tảng địa chỉ số non sông gắn với phiên bản đồ số thức giấc Tuyên Quang

1

Tạo lập, cập nhật cơ sở dữ liệu địa chỉ cửa hàng số tỉnh Tuyên Quang

a

Thu thập, cập nhật, bổ sung cập nhật dữ liệu thông tin địa chỉ cửa hàng số cho các đối tượng người tiêu dùng tại Phụ lục II vào cơ sở dữ liệu (CSDL) địa chỉ số của thức giấc tích hợp với cơ sở dữ liệu add số đất nước (tối thiểu mang đến các đối tượng tại các mục I, II Phụ lục II).

Bưu điện tỉnh

Sở TTTT; Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; ủy ban nhân dân cấp huyện

Tháng 6-7 năm 2022

b

Thu thập, bổ sung cập nhật các ngôi trường thông tin nâng cấp của địa chỉ số mang lại các đối tượng người dùng Phụ lục II vào cơ sở dữ liệu (CSDL) địa chỉ cửa hàng số của tỉnh giấc tích hợp với cơ sở dữ liệu add số giang sơn (tối thiểu đến các đối tượng người sử dụng tại các mục I, II Phụ lục II).

Sở TTTT, đơn vị liên quan

Bưu năng lượng điện tỉnh; Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; ubnd cấp huyện

Tháng 6-12 năm 2022

2

Triển khai và địa chỉ sử dụng các dịch vụ nền tảng địa chỉ số thêm với bạn dạng đồ số

a

Triển khai và liên hệ sử dụng các dịch vụ về add số như: kiếm tìm kiếm địa chỉ, gợi ý địa chỉ cửa hàng số, đúng đắn địa chỉ, định danh toạ độ/địa chỉ và những dịch vụ địa chỉ số khác.

Bưu năng lượng điện tỉnh

Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;UBND cấp cho huyện

Tháng 6-12 năm 2022

b

Triển khai và xúc tiến sử dụng những dịch vụ share dữ liệu showroom số giao hàng nhu mong nghiệp vụ, chuyển động sản xuất, marketing của những cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Bưu năng lượng điện tỉnh

Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; ubnd cấp huyện

Tháng 6-12 năm 2022

c

Thúc đẩy chia sẻ dữ liệu, phối hợp xây dựng nền tảng bản đồ số và trở nên tân tiến các ứng dụng bản đồ số giao hàng các ngành, nghành nghề dịch vụ như: phiên bản đồ dịch tễ, bạn dạng đồ vùng bình yên dịch bệnh, bạn dạng đồ y tế, bản đồ giáo dục, bản đồ d u lịch, bản đồ nông sản, bản đồ cột nước cứu vớt hoả, v.v.

Bưu năng lượng điện tỉnh

Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; ubnd cấp huyện; Doanh nghiệp cải cách và phát triển Nền tảng phiên bản đồ số

Tháng 6-12 năm 2022

d

Triển khai những dịch vụ ứng dụng nền tảng địa chỉ số thêm với phiên bản đồ số khác.

Bưu điện tỉnh

Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; ủy ban nhân dân cấp huyện; Doanh nghiệp cách tân và phát triển Nền tảng bạn dạng đồ số

Tháng 6-12 năm 2022

3

Thông báo địa chỉ cửa hàng số và gắn biển add số

a

Thiết kế chủng loại Biển add số thống duy nhất trong toàn tỉnh theo phía dẫn của Bộ tin tức và Truyền thông, trình ubnd tỉnh phê duyệt

Sở TTTT

Đơn vị thuộc bộ TTTT

Tháng 6-7 năm 2022

b

Xây dựng giải pháp thông báo showroom số đến chủ địa chỉ cửa hàng hoặc người đang khai thác, thực hiện địa chỉ

UBND cung cấp huyện

Sở TTTT

Tháng 6-7 năm 2022

c

Tổ chức thông tin thông tin Mã add số đến chủ mua và người làm chủ đối tượng được gán địa chỉ

UBND cấp cho huyện

Sở TTTT

Tháng 6-12 năm 2022

d

Triển khai đồng hóa trên toàn tỉnh việc gắn biển địa chỉ số mang đến các đối tượng người sử dụng Phụ lục II vào CSDL showroom số tổ quốc (ưu tiên cho các đối tượng người sử dụng tại mục I, II Phụ lục II).

UBND cấp cho huyện

Sở TTTT

Tháng 6-12 năm 2022

4

Tổ chức công tác làm việc thông tin, tuyên truyền về Nền tảng showroom số giang sơn và công dụng triển khai Kế hoạch

a

Tuyên truyền qua các cơ quan liêu báo chí, đài truyền hình

Sở TTTT

Đài PT-TH tỉnh; Báo Tuyên Quang; Cổng TTĐT tỉnh; các đơn vị liên quan

Tháng 6-12 năm 2022

b

Tuyên truyền qua khối hệ thống truyền thanh cơ sở

Sở TTTTT

UBND cấp cho huyện

Tháng 6-12 năm 2022

c

Triển khai tập huấn, lý giải địa phương, doanh nghiệp sử dụng, khai quật Nền tảng địa chỉ số tổ quốc phục vụ đến các kim chỉ nam của tỉnh.

Các đơn vị của cỗ TTTT

Sở TTTT; Bưu năng lượng điện tỉnh

Tháng 6-12 năm 2022

5

Thu thập, update thông tin các đối tượng showroom khác để xây cất các bản đồ số siêng ngành theo yêu cầu thực tế của những ngành, nghành trên địa phận tỉnh.

Các ngành trên địa phận tỉnh

Sở TTTT; Sở TNMT; Bưu điện tỉnh; Doanh nghiệp cách tân và phát triển Nền tảng bạn dạng đồ số

Tháng 5-12 năm 2022

PHỤ LỤC II

BÁO CÁO TỔNG HỢP CHỈ TIÊU VỀ TRIỂN KHAI NỀN TẢNG ĐỊA CHỈSỐ GẮN VỚI BẢN ĐỒ SỐ TỈNH TUYÊN QUANG(Kèm theo planer số: 119/KH-UBND ngày 20/ 6 /2022 của ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị báo cáo: ………………………………………………………………

Kỳ báo cáo: Tháng…..năm 202….

STT

Tên chỉ tiêu

Đơn vị tính

Số lượng giành được trong kỳ báo cáo

Lũy tiếp theo kỳ báo cáo

Tỷ lệ ngừng chỉ tiêu lũy tiếp theo kỳ report (%)

Ghi chú

I

Số lượng đối tượng người tiêu dùng đã được thu thập, cập nhật, bổ sung dữ liệu thông tin địa chỉ số (Bưu điện tỉnh báo cáo)

1

Nhà ở cá nhân, hộ gia đình

Hộ gia đình

Chỉ tiêu phải báo cáo

2

Trụ sở cơ quan, tổ chức

Cơ quan

Chỉ tiêu bắt buộc báo cáo

3

Các đại lý dân sinh, tài chính xã hội

Cơ sở

Chỉ tiêu khuyến khích

4

Các công trình xây dựng giao thông, xây dựng

Công trình

Chỉ tiêu khuyến khích

5

Các khu, phân khu, lô đất, thửa đất

Khu đất

Chỉ tiêu khuyến khích

6

Các đối tượng người sử dụng khác

Chỉ tiêu khuyến khích

II

Số lượng chủ download và người cai quản đối tượng được gán địa chỉ cửa hàng số được thông báo thông tin Mã địa chỉ số (UBND cấp cho huyện báo cáo)

Chỉ tiêu cần báo cáo

1

Nhà ở cá nhân, hộ gia đình

Hộ gia đình

Chỉ tiêu phải báo cáo

2

Trụ sở cơ quan, tổ chức

Cơ quan

Chỉ tiêu yêu cầu báo cáo

3

Các cửa hàng dân sinh, kinh tế tài chính xã hội

Cơ sở

Chỉ tiêu khuyến khích

4

Các dự án công trình giao thông, xây dựng

Công trình

Chỉ tiêu khuyến khích

5

Các khu, phân khu, lô đất, thửa đất

Khu đất

Chỉ tiêu khuyến khích

6

Các đối tượng người sử dụng khác

Chỉ tiêu khuyến khích

III

Số lượng đối tượng, dự án công trình được đính biển showroom số (UBND cáo thị xã báo cáo)

Biển

Chỉ tiêu khuyến khích

IV

Số ứng dụng bản đồ số được chuyển và thực hiện (Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; ubnd cấp huyện; Bưu điện tỉnh báo cáo)