Điểm chuẩn vào lớp 10 trường bắc đông quan

Điểm chuẩn tuyển chọn sinc vào lớp 10 tỉnh giấc Tỉnh Thái Bình 2021/2022 xác định của các trường trung học phổ thông công lập, chăm Thái Bình từ thông tin xác nhận của Ssinh sống GD-ĐT.

Bạn đang xem: Điểm chuẩn vào lớp 10 trường bắc đông quan

1. Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Thái Bình2. Điểm chuẩn chỉnh lớp 10 năm 2021 Thái Bình Công lập2.1. Chulặng Tỉnh Thái Bình 20213. Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm 20203.1. Điểm chuẩn vào lớp 10 trung học phổ thông Công lập3.2. Chuyên Thái Bình4. Điểm chuẩn chỉnh vào 10 Thái Bình 20195. Tra cứu điểm chuẩn lớp 10 2018/20196. Xem điểm chuẩn lớp 10 tỉnh giấc Thái Bình 2016/2017

Điểm chuẩn kỳ thi vào lớp 10 trên tỉnh Thái Bình năm học tập 2021- 2022 được công ty chúng tôi share giúp những em thuận lợi update điểm chuẩn chỉnh của các trường trung học phổ thông vào toàn tỉnh Thái Bình.

Điểm chuẩn chỉnh lớp 10 năm 2021 Thái Bình

New: Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển vào lớp 10 Thái Bình 2021-2022 sẽ được công ty chúng tôi cập nhật ngay trong khi Sở GD-ĐT công bố xác định.Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Thái Bình Công lập
*
Điểm chuẩn tuyển sinc lớp 10 Chuim Thái Bình 2021

Lớp chuyênĐiểm chuẩnChuim Toán32.55Chuyên ổn Văn36.55Chuim Anh35.75Chuyên ổn Địa35.10Chulặng Hóa37.50Chuim Lý34.35Chulặng Sinh33.05Chulặng Sử32.90Chuim Tin32.40Lớp không chuyên28.80

Điểm chuẩn chỉnh tuyển chọn sinh lớp 10 năm 2020

TRƯỜNGNgưỡng điểm trúng tuyểntrung học phổ thông Hưng Nhân25,75THPT Bắc Duim Hà30,50THPT Nam Duyên ổn Hà26,00THPT Đông Hưng Hà26,50trung học phổ thông Quỳnh Côi29,75trung học phổ thông Quỳnh Thọ27,25THPT Phú Dực29,75trung học phổ thông Tiên Hưng25,50trung học phổ thông Bắc Đông Quan31,75THPT Nam Đông Quan26,25THPT Mê Linh22,25THPT Đông Thụy Anh26,50THPT Tây Thụy Anh25,50THPT Thái Ninh23,00THPT Thái Phúc14,75THPT Lê Quý Đôn27,50THPT Nguyễn Đức Cảnh33,50THPT Nguyễn Trãi32,00THPT Vũ Tiên18,50trung học phổ thông Lý Bôn24,00trung học phổ thông Phạm Quang Thẩm11,50THPT Nguyễn Du18,25trung học phổ thông Bắc Kiến Xương25,25trung học phổ thông Chu Văn An24,25trung học phổ thông Bình Thanh15,50THPT Tây Tiền Hải29,50trung học phổ thông Nam Tiền Hải26,00THPT Đông Tiền Hải19,00

Xem thêm:

Điểm chuẩn tuyển chọn sinh lớp 10 Chuyên Thái BìnhLớp chuyênĐiểm chuẩnChuim Toán33,15Chuyên Văn37,10Chuyên Anh35,8Chulặng Địa32,8Chuyên Hóa36,5Chuyên Lý32,4Chulặng Sinh30,66Chuim Sử33,25Chuyên ổn Tin31,05Lớp cận chuyên28,63
➜ Tra cứu điểm thi tuyển sinc lớp 10 năm 2021 Thái Bình➜ Chi tiết chỉ tiêu vào 10 Tỉnh Thái Bình 2021

Điểm chuẩn chỉnh vào 10 Thái Bình 2019

Điểm chuẩn vào 10 những ngôi trường THPT trên địa phận tỉnh Thái Bình năm 2019TRƯỜNGĐiểm chuẩnTHPT Hưng Nhân25,25THPT Bắc Duim Hà10,50THPT Nam Dulặng Hà19,50THPT Đông Hưng Hà24,25trung học phổ thông Quỳnh Côi28,20trung học phổ thông Quỳnh Thọ24,25THPT Phụ Dực27,50THPT Tiên Hưng23,50THPT Bắc Đông Quan27,75THPT Nam Đông Quan28,75trung học phổ thông Mê Linh18,75THPT Đông Thụy Anh27,00THPT Tây Thụy Anh25,50THPT Thái Ninh14,75THPT Thái Phúc19,75THPT Lê Quý Đôn29,50trung học phổ thông Nguyễn Đức Cảnh25,50trung học phổ thông Nguyễn Trãi28,50THPT Vũ Tiên19,50trung học phổ thông Lý Bôn21,00trung học phổ thông Phạm Quang Thẩm11,50trung học phổ thông Nguyễn Du23,50THPT Bắc Kiến Xương12,25trung học phổ thông Chu Vnạp năng lượng An26,00THPT Bình Thanh16,00trung học phổ thông Tây Tiền Hải22,75trung học phổ thông Nam Tiền Hải23,00trung học phổ thông Đông Tiền Hải15,50
Điểm chuẩn chỉnh vào 10 Chulặng Thái Bình 2019
Lớp chuyênĐiểm chuẩnChulặng Toán31,5Chuyên ổn Văn35,75Chuim Anh34,6Chuyên ổn Địa30,75Chuyên ổn Hóa32,75Chuyên ổn Lý33,75Chuim Sinh30Chulặng Sử26Chuyên ổn Tin31,75Lớp cận chuyên27,55

Tra cứu vớt điểm chuẩn chỉnh lớp 10 2018/2019

TRƯỜNGĐiểm chuẩntrung học phổ thông Hưng Nhân24,75THPT Bắc Duyên ổn Hà30,00THPT Nam Dulặng Hà24,50THPT Đông Hưng Hà24,75THPT Quỳnh Côi31,00THPT Quỳnh Thọ28.00THPT Phú Dực32,00THPT Tiên Hưng28,00THPT Bắc Đông Quan33,75trung học phổ thông Nam Đông Quan28,75trung học phổ thông Mê Linh23,75trung học phổ thông Đông Thụy Anh33,25THPT Tây Thụy Anh29,75trung học phổ thông Thái Ninh30,00THPT Thái Phúc24,00trung học phổ thông Lê Quý Đôn33,00THPT Nguyễn Đức Cảnh36,00THPT Nguyễn Trãi34,25trung học phổ thông Vũ Tiên28.25THPT Lý Bôn27,25trung học phổ thông Phạm Quang Thẩm10.25THPT Nguyễn Du29.25THPT Bắc Kiến Xương27,75trung học phổ thông Chu Văn uống An26,00trung học phổ thông Bình Thanh22,75trung học phổ thông Tây Tiền Hải31,75THPT Nam Tiền Hải25,00trung học phổ thông Đông Tiền Hảitrăng tròn,25
Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Chuyên ổn Tỉnh Thái Bình 2018
STTLớp chuyênĐiểm chuẩnSố thí sinh trúng tuyển1Toán32702Văn33353Anh30,25704Địa26,25355Hóa29,76356Lý31,25357Sinh28,01358Sử25,75359Tin31,2535

Xem điểm chuẩn chỉnh lớp 10 tỉnh giấc Tỉnh Thái Bình 2016/2017

TRƯỜNGNV1NV2GHI CHÚHưng Nhân23.75Bắc Dulặng Hà25.25Nam Dulặng Hà19.25Đông Hưng Hà24.75Quỳnh Côi43248Quỳnh Thọ26Prúc Dực27.75Tiên Hưng24.75Bắc Đông Quan43246Nam Đông Quan29.75Mê Linh18.75Đông Thụy Anh43249Tây Thụy Anh30Thái Ninh28.75Thái Phúc21.75Lê Quý Đôn28Nguyễn Đức CảnhTuyển vào vùng25,5-27,75Nguyễn Trãi32.5Vũ TiênTuyển trong vùng 31,5-32,25Lý Bôn21Phạm Quang ThẩmTuyển trong vùng 27,5-31,25Nguyễn Du22.25Bắc Kiến Xương17.75Chu Vnạp năng lượng An19Bình Thanh11Tây Tiền Hải27Nam Tiền Hải22.75Đông Tiền Hải17.25
Trên đấy là tổng phù hợp điểm chuẩn lớp 10 Thái Bình qua các năm!Anh Đức
(Tổng hợp)