ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN BÁO CHÍ TUYÊN TRUYỀN 2013

TTO - học viện Báo chí và tuyên truyền đã bao gồm thức chào làng điểm trúng tuyển vào trường. Theo đó, chuyên ngành bao gồm điểm chuẩn tối đa khối C là báo truyền hình: 23 điểm.

ai đang xem: điểm chuẩn học viện báo chí truyền thông tuyên truyền 2013
*

Thí sinh dự thi ĐH năm trước đó - Ảnh: TTO"

Tên ngành/ siêng ngành

Khối C

Khối D1

Triết Mác-Lênin

16.5

17

Chủ nghĩa làng mạc hội khoa học

16.5

16.5

Kinh tế thiết yếu trị Mác-Lênin

16.5

16.5

Quản lý gớm tế

18

19

Lịch sử Đảng

17

Xây dựng Đảng và tổ chức chính quyền nhà nước

21

18.5

Quản lý văn hóa truyền thống tư tưởng

18

17

Chính trị phát triển

17

17

Quản lý làng hội

20.5

17

Tư tưởng HCM

16.5

17

Giáo dục lý luận chính trị

17.5

17

Văn hóa cùng phát triển

20

18.5

Chính sách công

17

17

Khoa học quản lý nhà nước

20.5

18

Báo in

21.5

21

Báo ảnh

20.5

19

Báo phát thanh

21

17

Báo truyền hình

23

21.5

Quay phim truyền hình

19

17.5

Báo mạng điện tử

21.5

22

Báo chí nhiều phương tiện

20

19.5

Xuất bản

20.5

19.5

Xã hội học

17

17.5

Thông tin đối ngoại

22

21

Quan hệ chính trị và media quốc tế

20

20

Công tác xã hội

22

20.5

Quan hệ công chúng

22

22

Quảng cáo

17.5

17.5

Ngôn ngữ Anh

18

Ngành/chuyên ngành

Khối C

Khối D

Chỉ tiêu

Mức điểm

Chỉ tiêu

Mức điểm

Triết học tập Mác-Lênin

12

18

Chủ nghĩa làng mạc hội khoa học

11

17,5

16

17,5

Kinh tế bao gồm trị Mác-Lênin

12

17,5

15

17,5

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

11

18

Tư tưởng hồ nước Chí Minh

6

17,5

8

18

Xã hội học

9

18,5

Chính sách công

5

18

Thời gian dìm hồ sơ xét tuyển dịp 1 từ thời điểm ngày 10-8 đến khi kết thúc ngày 30-8. Sau khoản thời gian xét tuyển ước muốn 2 đợt 1, nếu vẫn tồn tại chỉ tiêu, học viện sẽ tổ chức xét tuyển hoài vọng 2 những đợt sau đó và sẽ sở hữu thông báo sau.