Điểm chuẩn đại học xây dựng hà nội 2015

Trường Đại học Xây dựng ra mắt điểm chuẩn trúng tuyển NVmột năm năm ngoái. Các em xem chi tiết dưới đây:

Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển Đại học tập Xây Dựng năm 2015

1. Vói tổ họp các môn Toán thù, Vật lý, Vẽ Mỹ thuật:

(Ngành Kiến trúc: Toán thù với Vẽ Mỹ thuật nhân thông số 2; ngành Quy hoạch vùng và đô thị: Tân oán nhân thông số 2)


Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học xây dựng hà nội 2015

STT

Ngành, chăm ngành đào tạo

Mã ngành, siêng ngành

Chỉ tiêu

Điểm trúng tuyển

1

Kiến trúc

D580102

400

34,50

2

Quy hoạch vùng và đô thị

D580105

100

24,33

 

Tổng

 

500

 


STT

Ngành, siêng ngành đào tạo

Mã ngành, chuyên ngành

Chỉ tiêu

Điêm trúng tuyến

1

Xây dụng Dân dụng với Công nghiệp

D580201(01)

525

30,92

2

1 lệ thông chuyên môn trong công trình

□580201(02)

75

29,83

3

Xây dụng Cảng - Đuờng thuỷ

0580201(03)

75

26,08 ụ

4

Xây dụng Thuỷ lọi - Thuỷ điện

D58020l(04)

75

26,33

5

Tin học xây dụng

D580201(05)

75

28,25 V

6

Kỹ thuật xây dụng công trình Giao thông

(Chựyên ổn ngành: Xây dựng cầu đường)

D580205

265

29,75

7

Câp bay nưóc

DI 10104

115

28,58

8

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

D510406

100

27,83

9

Kỹ thuật Công trình biển

D580203

75

26,83

10

Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dụng

D510105

150

27,83

11

Công nghệ thông tin

D480201

30

30,58

12

Máy xây dụng

D520103(01)

75

27,08

13

Cơ giói hoá xây dụng

D520103(02)

40

27,00

14

Kỹ thuật Trăc địa - Bản đô

(Chuim ngành: Kỹ thuật Trắc địa xây dụng - Địa chính)

D520503

40

26,58

15

Kinh cơ xây dụng

D580301

300

30,17

16

Kinh tê với làm chủ đô thị

D580302(01)

75

29,33

17

Kinh tế cùng thống trị bất động sản

D580302(02)

40

28,83

 

Tổng

 

2.130

 


. Vói tố họp những môn Toán, Vật lý, Tiếng Anh: (Toán nhân thông số 2)


STT

Ngành, siêng ngành đào tạo

Mã ngành, chuyên ngành

Chỉ tiêu

Điểm trúng tuyển

1

Xây dụng Dân dụng và Công nghiệp

D580201(01)

175

27,17

2

Hệ thống chuyên môn trang công trình

D580201(02)

25

25,92

3

Xây dụng Cảng - Đuòng thuỷ

D580201(03)

25

21,17

4

Xây dụng Thuỷ lọi - Thuỷ điện

D580201(04)

25

22

5

Tin học tập xây dụng

D580201(05)

25

25,17

6

Kỹ thuật xây dụng dự án công trình Giao thông (Chuyên ổn ngành: Xây dụng cầu đường)

D580205

85

25,33

7

Cấp thoát nưóc

DI 10104

35

24,92

8

Kỹ thuật Công trình biển

D580203

25

22,42

9

Công nghệ thông tin

D480201

70

26,42

10

Máy xây dụng

D520103(01)

25

23,17

11

Cơ giói hoá xây dụng

D520103(02)

10

23,92

12

Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ

(Chuyên ổn ngành: Kỹ thuật Trắc địa xây dựng-Địa chính)

D520503

10

22,75

13

Kinc tế xây dụng

D580301

100

27,50

14

Kinh tế với làm chủ đô thị

D580302(01)

25

26,50

15

Kinc tế và cai quản bất tỉnh sản

D580302(02)

10

26,08

 

Tổng

 

670

 


Đăng cam kết nhận Điểm chuẩn Đại học tập Xây dựng năm năm ngoái đúng chuẩn nhất, Soạn tin:

DCL (dấu cách) XDA (vệt cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: DCL XDA D580102 gửi 8712

Trong đó XDA là Mã ngôi trường

D580102 là mã ngành Kiến trúc

llywelyn.net.com - Theo ĐH Xây dựngTrường Đại học Xây dựng


Điểm chuẩn chỉnh đại học năm 2021


*
*
*
*
*
*
*
*


Trường Đại học tập Xây dựng


Xem thêm: Công Lược Bá Tước Ma Cà Rồng Chap 1, Công Lược Bá Tước Ma Cà Rồng

Điểm chuẩn ĐH năm 2021


Viết bình luận: Điểm chuẩn Đại học Xây Dựng năm 2015


Các tin mới nhất


Đang quan tâm


Tin tức bắt đầu nhất


Gửi bài xích tập - Có ngay lời giải!
*

*

TIN TỨC
llywelyn.net.COM
ĐIỂM llywelyn.net
*