Điểm chuẩn cao đẳng cảnh sát nhân dân 2

Tổng viên An ninch quần chúng. # ra mắt điểm chuẩn của 4 ngôi trường cao đẳng kân hận công an. Nữ khối hận C vào Cao đẳng an toàn quần chúng. # 1 mang cao nhất 29,5 điểm, chỉ kỉm hệ đại học 0,25 điểm.

 Theo đó, điểm trúng tuyển cao nhất vào Cao đẳng Chình ảnh sát Nhân dân I là 29,25 điểm Khối C cùng với thí sinc phái nữ cùng thấp duy nhất 23,75 khối hận D1 cùng với phái mạnh.Cao đẳng An ninch Nhân dân I gồm điểm trúng tuyển cùng với thí sinh chị em kân hận C cao nhất 29,5. Thí sinh nam khối D1 bao gồm điểm trúng tuyển chọn tốt duy nhất 23,5.Thí sinch nam giới kân hận D1 có điểm trúng tuyển rẻ độc nhất vô nhị vào Cao đẳng Chình ảnh ngay cạnh Nhân dân II là 21,5. Điểm trúng tuyển chọn cao nhất trường là 26,5 với thí sinh nữ giới khối A. 22 là điểm trúng tuyển phải chăng duy nhất vào Cao đẳng An ninch Nhân dân II của thí sinch phái mạnh kăn năn D1, cao nhất là 27 điểm cùng với thí sinh đàn bà kân hận C.

Bạn đang xem: Điểm chuẩn cao đẳng cảnh sát nhân dân 2

Điểm chuẩn năm năm 2016 của 4 ngôi trường cao đẳng Công an Nhân dân rõ ràng nlỗi sau:

*
*
*
/div<2>/div<5>/div/div/a/img;pagepos:183;cwidth:280px;cheight:250px;wcalc_source:defined;wcalc:280px;wocalc:280px;hcalc:250;rend_px_area:70000;rcnt:1;ez_min_text_wdth:0;obj_px_area:70000;req_px_area:70000;req_px_height:0;req_margin_and_padding:0;req_ns_height:;vertical_margin:0;scale_font:12px;scale_line_ht:17px;preserve_aspect_ratio:yes;min_scale_font_size:10;margin-for-scale:0px 0px 0px 0px;margin:0px 0px 0px 0px;padding-for-scale:0px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 0px 0px;" eza="cwidth:280px;;cheight:250px;;wcalc_source:defined;wcalc:280px;wocalc:280px;hcalc:250px;rend_px_area:70000;" cwidth="280"/>

Xem thêm:

*
/div<2>/div<6>/div/a<2>/img;pagepos:192;cwidth:50px;cheight:39px;wcalc_source:defined;wcalc:50px;wocalc:50px;hcalc:39;rend_px_area:1950;is_btn:yes;rcnt:2;ez_min_text_wdth:0;obj_px_area:1950;req_px_area:1950;req_px_height:0;req_margin_and_padding:0;req_ns_height:;vertical_margin:0;min_scale_width:0;preserve_aspect_ratio:1;scale_line_ht:16px;margin-for-scale:0px 0px 0px 0px;margin:0px 0px 0px 0px;padding-for-scale:0px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 0px 0px;" eza="cwidth:50px;;cheight:39px;;wcalc_source:defined;wcalc:50px;wocalc:50px;hcalc:39px;rend_px_area:1950;" cwidth="50"/>Tuyển sinch ngành phong cách thiết kế khối hận a01

/div<2>/div<6>/div/a<4>/img;pagepos:200;cwidth:50px;cheight:31px;wcalc_source:defined;wcalc:50px;wocalc:50px;hcalc:31;rend_px_area:1550;is_btn:yes;rcnt:2;ez_min_text_wdth:0;obj_px_area:1550;req_px_area:1550;req_px_height:0;req_margin_and_padding:0;req_ns_height:;vertical_margin:0;min_scale_width:0;preserve_aspect_ratio:1;scale_line_ht:16px;margin-for-scale:0px 0px 0px 0px;margin:0px 0px 0px 0px;padding-for-scale:0px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 0px 0px;" eza="cwidth:50px;;cheight:31px;;wcalc_source:defined;wcalc:50px;wocalc:50px;hcalc:31px;rend_px_area:1550;" cwidth="50"/>4 hiệ tượng thấm thía đúc kết từ bỏ đa số câu chuyện: Kẻ bạo gan là người sống!

/div<2>/div<6>/div/a<5>/img;pagepos:204;cwidth:50px;cheight:32px;wcalc_source:defined;wcalc:50px;wocalc:50px;hcalc:32;rend_px_area:1600;is_btn:yes;rcnt:2;ez_min_text_wdth:0;obj_px_area:1600;req_px_area:1600;req_px_height:0;req_margin_and_padding:0;req_ns_height:;vertical_margin:0;min_scale_width:0;preserve_aspect_ratio:1;scale_line_ht:16px;margin-for-scale:0px 0px 0px 0px;margin:0px 0px 0px 0px;padding-for-scale:0px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 0px 0px;" eza="cwidth:50px;;cheight:32px;;wcalc_source:defined;wcalc:50px;wocalc:50px;hcalc:32px;rend_px_area:1600;" cwidth="50"/>Câu cthị xã bốn duy xác định nhiều nghèo vào tương lai


Học nghề gì? Các ngôi trường đại học sinh hoạt tphcentimet Các trường đại học ngơi nghỉ hà nội Học khối hận A tốt hãy chọn ngành gì? Tìm hiểu ngành quản ngại trị Khách sạn Học kân hận B tốt phải trọn ngôi trường nào? Học khối hận C gồm bao hàm ngành học tập nào? Học kân hận D giỏi hãy chọn thi ngành gì?