ĐỀ THI LỚP 9 LÊN LỚP 10 MÔN TOÁN

Các dạng Toán thi vào 10 là tài liệu luyện thi quan trọng thiếu giành riêng cho các học viên lớp 9 chuẩn bị thi vào 10 tham khảo. Tư liệu thể hiện chi tiết các trọng tâm cần ôn thi vào lớp 10 môn toán, giúp học viên có phương phía ôn thi đúng đắn nhất.

Bạn đang xem: Đề thi lớp 9 lên lớp 10 môn toán

Các dạng Toán thi vào 10 được soạn theo các chủ đề trọng tâm, khoa học, phù hợp với mọi đối tượng học sinh có học lực tự trung bình, khá mang đến giỏi. Tài liệu bao gồm 5 nhà đề tương ứng với 5 câu hỏi trong đề thi vào lớp 10 của những tỉnh thành phố trên cả nước. Với mỗi nhà đề bao gồm nhiều dạng bài xích tập tổng hợp với nhiều ý hỏi, phủ kín các dạng toán thường xuyên xuyên mở ra trong những đề thi vào lớp 10 môn Toán. Qua đó giúp học sinh củng cố, nắm bền vững kiến thức nền tảng, áp dụng với các bài tập cơ bản; học sinh có học lực khá, giỏi nâng cấp tư duy và kỹ năng giải đề với những bài tập áp dụng nâng cao.


Các dạng Toán lớp 9 ôn thi vào 10


Vấn đề I: Rút gọn gàng biểu thức

Câu 1: Rút gọn các biểu thức sau:

a)

*

b)

*
với
*

c)

*

d)

*

Câu 2: mang lại biểu thức:

*

1) Tìm đk của x để biểu thức A tất cả nghĩa .

2) Rút gọn gàng biểu thức A .

3) Giải phương trình theo x khi A = -2 .


Câu 3: đến biểu thức:

*

a) Với phần đông giá trị như thế nào của a thì A xác định.

b) Rút gọn biểu thức A .

Xem thêm: Người Tuổi Dần Và Tuổi Mão Có Hợp Nhau Không ? Tuổi Mão Và Tuổi Dần Có Hợp Nhau Không

c) Với phần lớn giá trị nguyên làm sao của a thì A có giá trị nguyên .

Câu 4:

a) Rút gọn gàng biểu thức:

*

b) chứng minh rằng 0 ≤ C 0;mathrma e1)" class="lazy" data-src="https://tex.vdoc.vn?tex=%5Cmathrm%7BQ%7D%3D%5Cleft(%5Cfrac%7B%5Csqrt%7Ba%7D%7D%7B%5Csqrt%7Ba%7D%2B1%7D-%5Cfrac%7B1%7D%7Ba-%5Csqrt%7Ba%7D%7D%5Cright)%3A%5Cleft(%5Cfrac%7B1%7D%7B%5Csqrt%7Ba%7D%2B1%7D%2B%5Cfrac%7B2%7D%7Ba-1%7D%5Cright)(%5Cmathrm%7Ba%7D%3E0%3B%5Cmathrm%7Ba%7D%5Cne1)">

a) Rút gọn gàng Q.

b) Tính quý hiếm của Q lúc a = 3 + 2√2.

c) Tìm các giá trị của Q sao cho Q

Câu 9: cho biểu thức

*
 với
*

a) Rút gọn P.

b) Tìm những giá trị của x để p > 0.

c) Tính quý hiếm của p khi x = 7 - 4√3.

d) tra cứu GTLN của p. Và giá chỉ trị khớp ứng của x.

Vấn đề II: Giải Phương trình – Hệ Phương trình

Câu 1: Giải phương trình với hệ phương trình: