Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 9 Lần 1

... ĐẠ M’RÔNG LỚP: ..... TÊN:……………………………… BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT, SỐ 1 MÔN: HÓA HỌC 9 Ngày kiểm tra:……/…../2 010 Điểm Nhận xét của giáo viên ĐỀ SỐ 1: I. TRẮC NGHIỆM KHACH QUAN(4đ): Hãy khoanh tròn vào ... dịch đựng trong những lọ. Câu 11 (2đ): Cho 1, 12 lít khí CO 2 (đktc) chức năng vừa không còn với 10 0ml dung dịch Ca(OH) 2 , sản phẩm là CaCO 3 và H 2 O. a. Viết phương thơm trình hóa học tập xẩy ra. b. Tính nồng ... trung học cơ sở ĐẠ M’RÔNG LỚP: ..... TÊN:……………………………… BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT, SỐ 1 MÔN: HÓA HỌC 9 Ngày kiểm tra:……/…../2 010 Điểm Nhận xét của giáo viên ĐỀ SỐ 2: I. TRẮC NGHIỆM KHACH QUAN(4đ): Hãy khoanh tròn...

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết hóa 9 lần 1


*

... Giảm đi 10 lần D. Tăng lên 25 lần.

Xem thêm: Các Điểm Du Lịch Nổi Tiếng Ở Việt Nam Nên Đến Một Lần Trong Đời

11 . Chiếu 1 tia sáng sủa tự khơng khí vào nước, nếu như tăng góc cho tới lên 2 lần thì góc khúc xạ: A. Tăng 2 lần B.Giảm 2 lần C.Tăng theo 1 quy hình thức khác D.Giảm theo 1 quy ... 500 000 kW t nh mỏy phỏt in n ni tiờu th thỡ cụng sut hao phớ l : A..3,2 .10 9 W B.0,32 .10 8 W D.320 .10 7 W C.32 .10 7 W 16 . Mt yên ổn sỏng S cỏch mt nc mt khong d, mt th ln di nc nhỡn yên ổn sỏng S s ... trung học cơ sở QUANG TRUNG KIỂM TRA 1 TIẾT - LÝ 9 -II - ĐỀ 4 Năm học tập : 2007 – 2008 Họ và tên:……………………………………………… Lớp :……………………………… Ngày …………tháng ………… năm 2008 I. Trắc nghiệm:4.5 đ 1. Nguồn năng lượng điện như thế nào sau đây...
*

... lượng nguim tố bổ dưỡng N vào phân đạm Urê CO(NH 2 ) 2 là: A. 21, 21% B .17 ,5% C.35% D.46% Câu2:Cho 10 0gam NaOH vào dung dòch cất 10 0gam HCl.Dung dòch sau làm phản ứng có mức giá trò: A.PH=7 B.PH 2 1,067 2
*

1 1,608 25
*

*

2 1,879 trăng tròn
3 1,995 11
4 1,423 5