ĐÁP ÁN ĐỀ THI PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU 2017

Đề tuyển sinh lớp 10 Trường đa dạng Năng Khiếu, môn Toán ko Chuyên, năm học 2017-2018

Thầy Cao Hoàng Lợi, Thầy Phạm Lê Quốc Thắng chỉ dẫn giải:

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*