Danh Sách Ủy Viên Trung Ương Đảng Khóa Xii

*

I- danh sách Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng khoá XII đắc cử Ban Chấp hành tw Đảng khóa XIII1. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng túng thư, quản trị nước2.

Bạn đang xem: Danh sách ủy viên trung ương đảng khóa xii

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ chủ yếu trị, Thủ tướng chính phủ3. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ thiết yếu trị, bí thư trung ương Đảng, trưởng phòng ban Tổ chức Trung ương4. Đồng chí vương vãi Đình Huệ, Ủy viên Bộ chủ yếu trị, bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tp Hà Nội5. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ chủ yếu trị, túng thiếu thư tw Đảng, trưởng ban Tuyên giáo Trung ương6. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ thiết yếu trị, túng thư trung ương Đảng, trưởng ban Dân vận Trung ương7. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ bao gồm trị, Phó Thủ tướng bao gồm phủ, bộ trưởng liên nghành Bộ ngoại giao8. Đồng chí tô Lâm, Ủy viên Bộ chính trị, bộ trưởng liên nghành Bộ Công an9. Đồng chí Lương Cường, túng thư trung ương Đảng, nhà nhiệm Tổng cục bao gồm trị Quân đội quần chúng Việt Nam10. Đồng chí Nguyễn Hoà Bình, túng bấn thư trung ương Đảng, Chánh án Toà án nhân dân buổi tối cao11. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, túng thiếu thư trung ương Đảng, bí thư Thành uỷ tp Hồ Chí Minh12. Đồng chí nai lưng Thanh Mẫn, túng thư trung ương Đảng, chủ tịch Uỷ ban tw Mặt trận nhà nước Việt Nam13. Đồng chí Trần Cẩm Tú, túng thư tw Đảng, chủ nhiệm Uỷ ban khám nghiệm Trung ương14. Đồng chí Phan Đình Trạc, túng thư trung ương Đảng, trưởng ban Nội thiết yếu Trung ương15. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, túng thiếu thư trung ương Đảng, Giám đốc học viện Chính trị nước nhà Hồ Chí Minh, chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương16. Đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Phó bí thư Thành uỷ, quản trị UBND tp Hà Nội17. Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, chủ tịch Uỷ ban thống trị vốn công ty nước tại doanh nghiệp18. Đồng chí Nguyễn Thuý Anh, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Uỷ viên Uỷ ban thường xuyên vụ Quốc hội, chủ nhiệm Uỷ ban về những vấn đề thôn hội của Quốc hội19. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, bộ trưởng liên nghành Bộ Công Thương, kiêm Phó Trưởng Ban kinh tế Trung ương20. Đồng chí Dương Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, trưởng phòng ban Dân nguyện nằm trong Uỷ ban hay vụ Quốc hội21. Đồng chí Bùi Minh Châu, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng thư tỉnh uỷ, quản trị HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh giấc Phú Thọ22. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, cỗ trưởng, chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc23. Đồng chí Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, trang bị trưởng cỗ Quốc phòng24. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Phó trưởng phòng ban Tổ chức Trung ương25. Đồng chí Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, trang bị trưởng cỗ Quốc phòng26. Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, bí thư thức giấc uỷ Đắk Lắk27. Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, túng thiếu thư tỉnh giấc uỷ, chủ tịch HĐND tỉnh giấc Đồng Nai28. Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, bí thư tỉnh uỷ, chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Quảng Nam29. Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Phó trưởng ban Nội thiết yếu Trung ương30. Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng thư tỉnh uỷ, chủ tịch HĐND tỉnh giấc Tiền Giang31. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Phó trưởng phòng ban Tuyên giáo Trung ương32. Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, bộ trưởng Bộ Lao động, yêu thương binh và Xã hội33. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, bộ trưởng liên nghành Bộ Tài chính34. Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, bộ trưởng liên nghành Bộ chiến lược và Đầu tư35. Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Phó trưởng phòng ban thường trực Ban Nội chính Trung ương36. Đồng chí Nguyễn quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương37. Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Phó Thủ tướng chính phủ38. Đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, bộ trưởng liên nghành Bộ khoa học và Công nghệ39. Đồng chí Nguyễn khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, túng bấn thư thức giấc uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV thức giấc Khánh Hoà40. Đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, máy trưởng cỗ Quốc phòng, Tổng tư vấn trưởng Quân đội dân chúng Việt Nam41. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng bấn thư tỉnh giấc uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh giấc Ninh Bình42. Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, bộ trưởng liên nghành Bộ Tài nguyên với Môi trường43. Đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Uỷ viên Uỷ ban hay vụ Quốc hội, nhà nhiệm Ủy ban Tài bao gồm - chi tiêu của Quốc hội44. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng bấn thư tỉnh giấc uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Thái Nguyên45. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Phó nhà nhiệm sở tại Uỷ ban soát sổ Trung ương46. Đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, sản phẩm công nghệ trưởng Bộ nntt và cải cách và phát triển nông thôn47. Đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, túng thư tỉnh uỷ bạc đãi Liêu48. Đồng chí Nguyễn dũng mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, bộ trưởng liên nghành Bộ thông tin và Truyền thông, kiêm Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương49. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Phó nhà nhiệm Uỷ ban khám nghiệm Trung ương50. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, vật dụng trưởng cỗ Văn hoá, Thể thao và Du lịch51. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Chánh Văn phòng trung ương Đảng52. Đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Tổng Thanh tra bao gồm phủ53. Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, quản trị Tổng Liên đoàn Lao cồn Việt Nam54. Đồng chí Trần Việt Khoa, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Giám đốc học viện Quốc phòng55. Đồng chí Điểu Kré, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Phó trưởng phòng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương56. Đồng chí Hoàng Thị Thuý Lan, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng thiếu thư tỉnh giấc uỷ, quản trị HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Vĩnh Phúc57. Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng thư tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh giấc Tuyên Quang58. Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Phó chủ tịch, Tổng Thư ký kết Uỷ ban trung ương Mặt trận non sông Việt Nam59. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Phó trưởng phòng ban Dân vận Trung ương60. Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, bộ trưởng Bộ tư pháp61. Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, bí thư tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Bình Phước62. Đồng chí Võ Minh Lương, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, lắp thêm trưởng cỗ Quốc phòng63. Đồng chí Lê ngôi trường Lưu, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng bấn thư thức giấc uỷ, chủ tịch HĐND tỉnh thừa Thiên Huế64. Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, bí thư thức giấc uỷ, quản trị HĐND thức giấc Bến Tre65. Đồng chí Châu Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, quản trị Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam66. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng thiếu thư tỉnh giấc uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Cao Bằng67. Đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, bí thư thức giấc uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Lai Châu68. Đồng chí Phạm Hoài Nam, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, lắp thêm trưởng bộ Quốc phòng69. Đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng bấn thư thức giấc uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Bình Dương70. Đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Uỷ ban tư pháp của Quốc hội71. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, thứ trưởng bộ Xây dựng72. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Phó công ty nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội quần chúng Việt Nam73. Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, bí thư thức giấc uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh nam giới Định74. Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Phó túng thư Thành uỷ, quản trị UBND tp Hồ Chí Minh75. Đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Tổng kiểm toán Nhà nước76. Đồng chí Trần quang quẻ Phương, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Phó công ty nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội quần chúng. # Việt Nam77. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương78. Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Phó Chánh án sở tại Toà án nhân dân tối cao79. Đồng chí Trần lưu Quang, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Phó túng bấn thư sở tại Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh80. Đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng thư tỉnh giấc uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Vĩnh Long81. Đồng chí Vũ Hải Sản, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, thiết bị trưởng cỗ Quốc phòng82. Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, sản phẩm trưởng sở tại Bộ ngoại giao83. Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Phó nhà nhiệm sở tại Văn phòng bao gồm phủ84. Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng bấn thư tỉnh giấc uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Hưng Yên85. Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng thư tỉnh giấc uỷ lạng ta Sơn86. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng thư thức giấc uỷ, chủ tịch HĐND tỉnh giấc Ninh Thuận87. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Phó trưởng phòng ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng ban thường trực Ban công tác đại biểu nằm trong Uỷ ban thường xuyên vụ Quốc hội88. Đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, túng bấn thư thức giấc uỷ Bà Rịa - Vũng Tàu89. Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Phó công ty nhiệm văn phòng và công sở Quốc hội90. Đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, công ty nhiệm Uỷ ban tài chính của Quốc hội91. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng thư Thành uỷ, chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng92. Đồng chí Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Phó Tổng tham vấn trưởng Quân đội quần chúng Việt Nam93. Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, bộ trưởng Bộ giao thông vận tải vận tải94. Đồng chí Lê Thị Thuỷ, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, túng bấn thư tỉnh giấc uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Hà Nam95. Đồng chí nai lưng Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, lắp thêm trưởng bộ Công an96. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, sản phẩm công nghệ trưởng cỗ Nội vụ97. Đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, bí thư thức giấc uỷ Kon Tum98. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm cạnh bên nhân dân tối cao99. Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, sản phẩm công nghệ trưởng cỗ Ngoại giao100. Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng bấn thư Đảng uỷ Khối những cơ quan lại Trung ương101. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Phó Chánh Văn phòng trung ương Đảng102. Đồng chí Lê Huy Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, thứ trưởng bộ Quốc phòng103. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, bí thư thức giấc uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh giấc An Giang104. Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành tw Đảng, túng thiếu thư thức giấc uỷ sơn La105. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng thư tỉnh uỷ Thái Bình106. Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành trung ương Đảng, Tổng chỉnh sửa Tạp chí cùng sản107. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kdăm, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng thiếu thư Đảng uỷ Khối doanh nghiệp lớn Trung ương108. Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành tw Đảng, túng bấn thư tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Hà Giang109. Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng bấn thư tỉnh giấc uỷ Bắc Ninh110. Đồng chí Lâm Văn Mẫn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng bấn thư thức giấc uỷ, quản trị HĐND thức giấc Sóc Trăng111. Đồng chí hồ nước Văn Niên, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng bấn thư tỉnh giấc uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV thức giấc Gia Lai112. Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng tw Đảng113. Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng bấn thư tỉnh giấc uỷ Đồng Tháp114. Đồng chí Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành trung ương Đảng, chủ tịch Viện Hàn lâm kỹ thuật xã hội Việt Nam115. Đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành tw Đảng, túng bấn thư tỉnh uỷ Nghệ An116. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành tw Đảng, túng thư thức giấc uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh giấc Điện Biên117. Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng thư thức giấc uỷ Quảng Bình118. Đồng chí Lê quang Tùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành tw Đảng, túng thư tỉnh uỷ Quảng Trị119. Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng thư tỉnh giấc uỷ, chủ tịch HĐND thức giấc Quảng NgãiII- list các bằng hữu trúng cử thứ nhất Ban Chấp hành tw khoá XIII120. Đồng chí Dương Văn An, túng thư tỉnh uỷ Bình Thuận121. Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, bốn lệnh Quân khu 4122. Đồng chí Đỗ Thanh Bình, túng thư tỉnh giấc uỷ Kiên Giang123. Đồng chí Lê Tiến Châu, túng bấn thư tỉnh giấc uỷ Hậu Giang124. Đồng chí Hoàng Duy Chinh, túng thư tỉnh giấc uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV thức giấc Bắc Kạn125. Đồng chí Ngô Chí Cường, túng thiếu thư thức giấc uỷ, trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV thức giấc Trà Vinh126. Đồng chí Nguyễn to gan Cường, Phó trưởng phòng ban Đối ngoại Trung ương127. Đồng chí Hoàng Trung Dũng, bí thư tỉnh giấc uỷ, chủ tịch HĐND thức giấc Hà Tĩnh128. Đồng chí hồ nước Quốc Dũng, túng thiếu thư tỉnh giấc uỷ, chủ tịch HĐND thức giấc Bình Định129. Đồng chí Đỗ Đức Duy, túng thiếu thư thức giấc uỷ lặng Bái130. Đồng chí Phạm Đại Dương, túng thiếu thư tỉnh giấc uỷ Phú Yên131. Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Phó quản trị thường trực Hội dân cày Việt Nam132. Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Phó túng bấn thư sở tại Tỉnh uỷ thừa Thiên Huế133. Đồng chí Nguyễn Văn Được, bí thư tỉnh uỷ, chủ tịch HĐND tỉnh giấc Long An134. Đồng chí Nguyễn Văn Gấu, thiết yếu uỷ Quân quần thể 9135. Đồng chí Vũ Hải Hà, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội136. Đồng chí Lê Khánh Hải, Phó chủ nhiệm Văn phòng chủ tịch nước137. Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, túng thiếu thư tỉnh giấc uỷ Cà Mau138. Đồng chí Nguyễn Văn Hiền, Phó bốn lệnh kiêm tham mưu trưởng Quân chủng Phòng ko - ko quân139. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc bank Nhà nước Việt Nam140. Đồng chí Lê Quốc Hùng, thiết bị trưởng cỗ Công an141. Đồng chí Lê quang Huy, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội142. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, bí thư thức giấc uỷ, quản trị HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV thức giấc Thanh Hoá143. Đồng chí è cổ Tiến Hưng, Phó túng bấn thư tỉnh uỷ, quản trị UBND thức giấc Hà Tĩnh144. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, bí thư tỉnh giấc uỷ, quản trị HĐND tỉnh giấc Quảng Ninh145.

Xem thêm: Ảnh Thám Tử Lừng Danh Conan Thám Tử Lừng Danh Conan Anime Chibi

Đồng chí Nguyễn Thanh Long, bộ trưởng Bộ Y tế146. Đồng chí Lê quang Mạnh, túng thư Thành uỷ cần Thơ147. Đồng chí Lê Quốc Minh, Phó tổng giám đốc Thông tấn buôn bản Việt Nam148. Đồng chí nai lưng Hồng Minh, nhà nhiệm Tổng viên Công nghiệp Quốc phòng149. Đồng chí Hà Thị Nga, quản trị Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam150. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Trưởng Ban tài chính Trung ương151. Đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Phó túng thư trực thuộc Tỉnh uỷ, quản trị HĐND thức giấc Vĩnh Long152. Đồng chí trần Thanh Nghiêm, tư lệnh Quân chủng Hải quân153. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, thứ trưởng bộ Công an154. Đồng chí Nguyễn quang Ngọc, bốn lệnh Quân khu vực 3155. Đồng chí Thái Đại Ngọc, tứ lệnh Quân khu 5156. Đồng chí Đặng Xuân Phong, túng bấn thư thức giấc uỷ, quản trị HĐND tỉnh Lào Cai157. Đồng chí Lê Ngọc Quang, Phó tgđ thường trực Đài truyền ảnh Việt Nam158. Đồng chí Lương Tam Quang, thứ trưởng cỗ Công an159. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, túng thư Thành uỷ Đà Nẵng160. Đồng chí Vũ Hải Quân, người đứng đầu Đại học tổ quốc Thành phố hồ nước Chí Minh161. Đồng chí nai lưng Đức Quận, túng bấn thư tỉnh giấc uỷ, chủ tịch HĐND thức giấc Lâm Đồng162. Đồng chí Trịnh Văn Quyết, bao gồm uỷ Quân quần thể 2163. Đồng chí Nguyễn Kim Sơn, chủ tịch Hội đồng, người có quyền lực cao Đại học giang sơn Hà Nội164. Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, bí thư thức giấc uỷ, chủ tịch HĐND thức giấc Tây Ninh165. Đồng chí Dương Văn Thái, bí thư tỉnh uỷ, chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang166. Đồng chí Lê Đức Thái, bốn lệnh quân nhân Biên phòng167. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, bốn lệnh Quân quần thể 1168. Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, chủ tịch HĐQT ngân hàng TMCP nước ngoài thương Việt Nam169. Đồng chí Phạm Xuân Thăng, túng thư thức giấc uỷ Hải Dương170. Đồng chí Nguyễn trường Thắng, tư lệnh Quân khu vực 7171. Đồng chí Phạm vớ Thắng, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, thiếu thốn niên với Nhi đồng của Quốc hội172. Đồng chí trằn Đức Thắng, Phó công ty nhiệm Uỷ ban đánh giá Trung ương173. Đồng chí Lê Đức Thọ, quản trị HĐQT bank TMCP công thương nghiệp Việt Nam174. Đồng chí Lê Tấn Tới, vật dụng trưởng cỗ Công an175. Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Phó túng bấn thư thức giấc uỷ, quản trị UBND tỉnh Đắk Nông176. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, bí thư thức giấc uỷ Hoà Bình177. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS hồ Chí Minh178. Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương179. Đồng chí Hoàng Thanh Tùng, Uỷ viên Uỷ ban thường xuyên vụ Quốc hội, nhà nhiệm Uỷ ban luật pháp của Quốc hội180. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Phó túng thư sở tại Thành uỷ Hà Nội III- danh sách các bạn hữu trúng cử Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành trung ương Đảng khoá XIII1. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó túng bấn thư trực thuộc Tỉnh uỷ, quản trị HĐND tỉnh Bình Thuận2. Đồng chí Lê Hải Bình, Phó trưởng ban chuyên trách Ban lãnh đạo Thông tin đối nước ngoài Trung ương, Vụ trưởng Vụ thông tin đối nước ngoài và hợp tác và ký kết quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương3. Đồng chí Võ Chí Công, Ủy viên Ban thường xuyên vụ tỉnh giấc ủy, trưởng phòng ban Tổ chức thức giấc uỷ Sóc Trăng4. Đồng chí Bùi ráng Duy, thứ trưởng bộ Khoa học cùng Công nghệ5. Đồng chí Vũ mạnh khỏe Hà, Ủy viên Ban hay vụ tỉnh giấc ủy, trưởng phòng ban Tuyên giáo thức giấc uỷ, túng bấn thư thị trấn uỷ Hoàng Su Phì, thức giấc Hà Giang6. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó túng bấn thư tỉnh giấc uỷ, chủ tịch UBND tỉnh giấc Bắc Kạn7. Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Ban hay vụ tỉnh giấc ủy, túng thiếu thư Thành uỷ Đồng Xoài, tỉnh giấc Bình Phước8. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành tw Đảng, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy tp Hồ Chí Minh, túng thư Thành ủy Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh9. Đồng chí U Huấn, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh giấc ủy, trưởng phòng ban Nội bao gồm Tỉnh uỷ Kon Tum10. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó túng thư tỉnh uỷ, quản trị UBND tỉnh giấc Thái Nguyên11. Đồng chí Bùi quang đãng Huy, túng thiếu thư sở tại Trung ương Đoàn TNCS hồ Chí Minh12. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Phó túng thư tỉnh uỷ, chủ tịch UBND tỉnh Bình Định13. Đồng chí hồ nước Văn Mừng, Ủy viên Ban thường xuyên vụ tỉnh giấc ủy, trưởng ban Tuyên giáo tỉnh uỷ Khánh Hoà14. Đồng chí Phan Như Nguyện, Ủy viên Ban thường xuyên vụ tỉnh giấc ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh tệ bạc Liêu15. Đồng chí Y Vinh Tơr, Ủy viên Ban thường xuyên vụ tỉnh ủy, bí thư Thị uỷ Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk16. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Phó túng thiếu thư sở tại Thành uỷ, chủ tịch HĐND tp Đà Nẵng17. Đồng chí vương quốc Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh18. Đồng chí Mùa A Vảng, tỉnh ủy viên, bí thư thị trấn uỷ Điện Biên Đông, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh giấc Điện Biên19. Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó bí thư trực thuộc Tỉnh uỷ Cà Mau20. Đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng bộ Ngoại giao