Danh Mục Thuốc Thiết Yếu Tại Trạm Y Tế

Health và education policies coming into force since middle of October 2018

Below are 04 health và education policies coming into force during October 11 – 20, 2018:

1. Publishing of danh sách of essential medicinesOn October 30, 2018, the Ministry of Health promulgated Circular No. 19/2018/TT-BYT to publish the danh sách of essential medicines. The danh sách consists of:- menu of essential biologicals, modern medicines and vaccines (Appendix I)- các mục of traditional medicines, herbs và herbal medicines:+ Traditional medicines derived from herbs on the menu of herbs recognized and exempt from clinical trial by the Ministry of Health;+ Herbal medicines including herbal ingredients that have been granted certificates of registration in Vietnam and contain herbal ingredients on the danh sách of essential herbs enclosed with the Circular;+ danh mục of traditional medicines granted certificate of registration in Vietnam (Appendix II);+ menu of traditional herbs (Appendix II).Circular No. 19/2018/TT-BYT takes effect on October 15, 2018 và abrogates Circular No. 40/2013/TT-BYT dated November 18, 2013 & Circular No. 45/2013/TT-BYT dated December 26, 2013.

Bạn đang xem: Danh mục thuốc thiết yếu tại trạm y tế

2. ID numbers no longer required when buying medicines for childrenOn October 22, 2018, the Ministry of Health promulgated Circular No. 18/2018/TT-BYT, which amends Circular No. 52/2017/TT-BYT on drug prescriptions and prescription of modern medicines and biologicals for outpatient treatment.According to the Circular, a prescription for a child under 72 months must bear the child’s age, weight, parent’s name or caretaker’s name. The parent’s or caretaker’s ID number is not required.Circular No. 18/2018/TT-BYT comes into force from October 15, 2018.3. Requirements for the title of professor regarding internationally published researchesDecision No. 37/2018/QĐ-TTg provides for requirements for award of the title of professor & associate professor, procedures for cancellation thereof.According to lớn the Decision, one of the requirements for award of the title of professor is that the candidate must have at least 05 published scientific papers and/or:- Patents;- Useful solutions;- Internationally acclaimed artistic works or thể thao competition or training achievements.A candidate who does not fully satisfy the requirements above shall have:+ At least 03 of the scientific works và 02 chapters of a training book is published by an internationally reputable publisher; or+ At least 03 of the scientific works & 02 books are published by a reputable publisher.Decision No. 37/2018/QĐ-TTg comes into force from October 15, 2018.4. New standards for award of “Vì sự nghiệp giáo dục” medalOn August 28, 2018, the Ministry of Education and Training promulgated Circular No. 22/2018/TT-BGDDT on competition & commendation in education.According khổng lồ the Circular, one of the standards for award of the medal is that the candidate has at least trăng tròn years’ working experience in education (previously 25 years for males và 20 years for females).The medal may also be awarded for foreigners và individuals that vì not work in education if they have considerable contributions to education.Circular No. 22/2018/TT-BGDDT comes into force from October 14, 2018.


MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ Y TẾ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 19/2018/TT-BYT

Hà Nội, ngày 30 mon 8 năm 2018

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC THIẾT YẾU

Căn cứ biện pháp dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng tư năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CPngày đôi mươi tháng 6 năm 2017 của cơ quan chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền lợi và cơ cấu tổ chức của cục Y tế;

Theo ý kiến đề xuất của cục trưởng viên Quảnlý Y, Dược cổ truyền, viên trưởng Cục cai quản Dược;

Bộ trưởng bộ Y tế phát hành Thông tư ban hành danh mụcthuốc thiết yếu.

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh

Thông tư này quy định qui định xâydựng, tiêu chuẩn lựa lựa chọn thuốc thiết yếu bao hàm thuốc hóa dược, vắc xin, sinhphẩm, thuốc cổ truyền, dung dịch dược liệu; danh mục thuốc thiết yếu; áp dụng danhmục thuốc cần thiết và trách nhiệm thực hiện.

Điều 2. Nguyên tắcxây dựng và tiêu chuẩn lựa chọn thuốc vào danh mục thuốc thiết yếu

1. Cơ chế xây dựng hạng mục thuốcthiết yếu:

a) địa thế căn cứ vào các tiêu chí lựa lựa chọn thuốcquy định tại Khoản 2 Điều này, những hướng dẫn chẩn đoán và điều trị, các quytrình chuyên môn kỹ thuật do bộ trưởng Bộ Y tế ban hành; kế thừa danh mục thuốc thiết yếu nước ta lần đồ vật VIvà xem thêm danh mục thuốc rất cần thiết của tổ chức triển khai Y tế rứa giới;

b) phù hợp với bao gồm sách, pháp luậtvề thuốc, thực tế sử dụng và khả năng đảm bảo cung ứng thuốc của Việt Nam;

c) Quy định về kiểu cách ghi thương hiệu thuốctrong danh mục thuốc thiết yếu:

- Không đề tên riêng của thuốc;

- dung dịch hóa dược, sinh phẩm: được ghitheo tên chung quốc tế của hoạt hóa học hoặc các thành phần hỗn hợp hoạt chấttrong bí quyết thuốc;

- Vắc xin được ghi theo loại vắc xinhoặc tên thành phần của vắc xin (ví dụ: vắc xin chống bệnhviêm gan B);

- Vị thuốc truyền thống cổ truyền được ghi theotên của dược liệu bao gồm tên giờ đồng hồ Việt thường call và tên khoa học. Tên tiếng Việtcủa dược liệu hoàn toàn có thể được gọi bằng tên khác tuy vậy phải bao gồm cùng tên khoa học;

- thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền(trừ vị dung dịch cổ truyền): được ghi theo thương hiệu tiếng Việt của từng nguyên tố dượcliệu hoặc vị thuốc gồm trong cùng cách làm thuốc. Trường vừa lòng tên dược liệu, vịthuốc bằng tiếng Việt có những cách gọi khác nhau thì căn cứvào tên khoa học của dược liệu.

2. Tiêu chí lựa chọn thuốc vào danh mụcThuốc thiết yếu:

Thuốc được xem như xét sàng lọc vào danhmục thuốc rất cần thiết khi đáp ứng nhu cầu các yêu cầu sau:

a) Tiêu chíchung:

- bảo vệ an toàn, kết quả cho ngườisử dụng;

- Đáp ứng nhu cầu âu yếm sức khỏe mạnh củađa số nhân dân.

b) tiêu chuẩn cụ thể:

- thuốc hóa dược, sinh phẩm: ưu tiênlựa chọn các thuốc đơn thành phần, nếulà đa thành phần phải chứng tỏ được sự phối kết hợp đó bổ ích hơn khi sử dụng từngthành phần riêng biệt rẽ về tính năng và độ an toàn;

- Vắc xin: ưu tiên lựa chọn vắc xinphục vụ chương trình tiêm chủng mở rộng; vắc xin cơ mà ViệtNam đã cung ứng được và được cấp giấy phép lưu hành; vắcxin dùng cho những dịch lớn; vắc xin dùng để phòng các bệnhgây nguy khốn đến tính mạng của bạn sử dụng;

- Thuốc cổ truyền (trừ vị dung dịch cổtruyền), ưu tiên lựa chọn: thuốc được cung cấp tại Việt Nam; các chế phẩm thuộcđề tài cấp cho Nhà nước, cung cấp Bộ, cấp cho tỉnh và tương tự đã được nghiệm thu sát hoạch và cấpgiấy đk lưu hành; các chế phẩm có xuất xứ từ danh mục bài dung dịch cổ truyềnđã được bộ Y tế công nhận;

- Vị thuốc cổ truyềnưu tiên lựa chọn: rất nhiều vị thuốc bào chế từ dược liệu cótrong Dược điển Việt Nam; gần như vị thuốc được sản xuất từ những dượcliệu tính chất của địa phương, những vị dung dịch được chế biến từ dược liệu thuộc danhmục thuốc được nuôi trồng, thu hái vào nước đáp ứng yêu mong về điều trịvà năng lực cung cấp;

- thuốc dược liệu: ưu tiên lựa chọncác thuốc dược liệu trong yếu tố chứa những dược liệu hoặc hỗn hợp các dược liệu mang tên trong danh mục vị thuốc cổ truyền ban hànhkèm theo danh mục vị thuốc truyền thống thiết yếu.

Điều 3. Danh mụcthuốc thiết yếu

Ban hành đương nhiên Thông tư này danh mụcthuốc thiết yếu, bao gồm:

1. Danh mục thuốc hóa dược, vắc xin,sinh phẩm rất cần thiết (Phụ lục I)

2. Danh mục thuốc cổ truyền, vị thuốccổ truyền, thuốc thuốc thiết yếu:

a) Thuốc truyền thống cổ truyền có xuất xứ thuộc danhmục bài thuốc truyền thống cổ truyền được cỗ Y tế công nhận và được miễn test lâm sàng;

b) dung dịch dược liệu bao hàm thuốc dượcliệu sẽ được cung cấp giấy đk lưu hành tại nước ta và trong thành phần chứa dượcliệu có tên trong danh mục vị thuốc truyền thống thiết yếu banhành kèm theo Thông tư này;

c) thuốc theo hạng mục thuốc cổ truyềnđã được cấp cho giấy đăng ký lưu hành trên Việt Nam ban hành kèmtheo Thông tứ này (Phụ lục II);

d) hạng mục vị thuốc cổ truyền (Phụ lụcII).

Điều 4. Sử dụngdanh mục dung dịch thiết yếu

Danh mục thuốc thiết yếu được sử dụngcho những mục đích sau đây:

1. Kiến tạo thốngnhất các cơ chế của nhà nước về: đầu tư, làm chủ giá, vốn, thuế, phí các vấnđề liên quan đến sản xuất, tởm doanh, bảo quản, kiểm nghiệm,xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm dung dịch để bảo đảm an toàn có đủ thuốc trong hạng mục thuốc thiết yếu phục vụ công tác bảo vệ,chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

2. áp dụng trong các chuyển động đào tạo,giảng dạy, hướng dẫn thực hiện thuốc mang đến học sinh, sv tại những trường cóđào chế tạo ra khối ngành mức độ khỏe.

Xem thêm: Hình Ảnh Các Loại Rau Củ Quả Hay Nhất 2022, 100+ Các Loại Rau Củ & Ảnh Món Ăn Miễn Phí

3. Xây dựng hạng mục thuốc trực thuộc phạmvi thanh toán giao dịch của quỹ bảo đảm y tế.

4. Làm cửa hàng để Hội đồng thuốc cùng điềutrị xây dựng hạng mục thuốc áp dụng trong đại lý khám bệnh, chữa bệnh đáp ứngnhu ước điều trị trình fan đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phê duyệt.

5. Làm cơ sở để xâydựng danh mục thuốc đấu thầu, hạng mục thuốc đấu thầu tập trung, hạng mục thuốcđược áp dụng hiệ tượng đàm phán giá.

6. Vẻ ngoài phạm vi kinh doanh nhỏ thuốc tạicơ sở kinh doanh nhỏ là tủ thuốc trạm y tế xã, bao gồm:

a) Thuốc tất cả ký hiệu (*) vào danh mụcthuốc hóa dược, sinh phẩm thiết yếu;

b) toàn bộ thuốc dược liệu, dung dịch cổtruyền, vị thuốc cổ truyền thiết yếu phát hành kèm theoThông tứ này.

Điều 5. Hiệu lựcthi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực thi hànhkể từ ngày 15 mon 10 năm 2018.

2. Huỷ bỏ Thông bốn số 40/2013/TT-BYTngày 18 tháng 11 năm trước đó của bộ trưởng liên nghành Bộ Y tế về việc ban hành danh mục thuốcthiết yếu ớt thuốc đông y cổ truyền và thuốc từ dược liệu với Thông tư số 45/2013/TT-BYT ngày26 tháng 12 năm 2013 của bộ trưởng liên nghành Bộ Y tế về việc phát hành danh mục dung dịch thiếttân dược lần VI kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Điều 6. Điều khoảnchuyển tiếp

Trường hợp các đại lý khám bệnh, trị bệnhsử dụng danh mục thuốc thiết yếu quy định tại Thông bốn số40/2013/TT-BYT ngày 18 mon 11 năm 2013 của bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hànhdanh mục thuốc thiết yếu thuốc đông y cổ truyền và thuốc từ dược liệuvà Thông bốn số 45/2013/TT-BYT ngày 26 mon 12 năm trước đó của bộ trưởng liên nghành Bộ Y tế vềviệc phát hành danh mục thuốc thiết thuốc tây lần VI làm căn cứ xây dựng những danhmục chính sách tại Điều 4 Thông tư này trước thời điểm ngày Thông tư này còn có hiệu lực thì tiếptục tiến hành theo nguyên tắc tại những văn bạn dạng trên tuy nhiên phải rà soát cập nhậttheo lao lý tại Thông tư này trong thời hạn chậm độc nhất là 12 tháng tính từ lúc ngàyThông tư này còn có hiệu lực.

Điều 7. Trách nhiệmthi hành

Cục quản lý Dược, Cục thống trị Y, Dượccổ truyền, Cục cai quản khám chữa bệnh, Vụ chiến lược - Tài Chính, các đơn vị trựcthuộc bộ Y tế, những đơn vị y tế ngành, Sở Y tế các tỉnh,thành phố trực nằm trong trung ương, Tổng doanh nghiệp dược ViệtNam, những cơ sở đi khám bệnh, chữa bệnh, những cơ sở sản xuất, sale dược cùng cáctổ chức, cá thể có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

Trong quy trình thực hiện nay nếu gồm vấnđề vướng mắc, những tổ chức, cá thể kịp thời phản chiếu về BộY tế (Cục làm chủ Dược với Cục thống trị Y, Dược cổ truyền) đểxem xét, giải quyết./.

nơi nhận: - Ủy ban về những vấn đề thôn hội quốc hội; - Văn phòng chính phủ (Công báo, Cổng tin tức điện tử thiết yếu phủ); - bộ trưởng liên nghành (để báo cáo); - những Thứ trưởng bộ Y tế (để biết); - những Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ sở thuộc CP; - cỗ Tư pháp (Cục đánh giá văn phiên bản QPPL); - Y tế ngành: - những Vụ, Cục, Tổng cục, văn phòng và công sở Bộ, điều tra Bộ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực trực thuộc TƯ; - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực trực thuộc TƯ; - Tổng doanh nghiệp Dược VN; - hiệp hội cộng đồng SXKDDVN; - Cổng tin tức điện tử cỗ Y tế; Trang TTĐT Cục cai quản Dược. Cục cai quản Y, Dược cổ truyền; - Lưu: VT, PC, QLD, YDCT (04 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Viết Tiến

PHỤ LỤC I.

DANH MỤC THUỐC HÓA DƯỢC, VẮC XIN, SINH PHẨMTHIẾT YẾU(Ban hành cố nhiên Thông tư số 19/2018/TT-BYT ngày 30 mon 8năm 2018 của bộ trưởng cỗ Y tế)

TT

TÊN THUỐC

ĐƯỜNG DÙNG

DẠNG BÀO CHẾ

HÀM LƯỢNG, NỒNG ĐỘ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

I. THUỐC GÂY MÊ, TÊ

1. Thuốc tạo mê cùng oxygen

1

Fentanyl (citrat)

Tiêm

Dung dịch

0,05mg/ml

2

Halothan

Đường hô hấp

Dung dịch

187g/100ml

3

Ketamin (hydroclorid)

Tiêm

Dung dịch

50mg/ml

4

Oxygen dược dụng

Đường hô hấp

Khí hóa lỏng

5

Thiopental (natri)

Tiêm

Bột pha tiêm

500mg, 1g

2. Thuốc gây tê tại chỗ

6

Bupivacain hydroclorid

Tiêm

Dung dịch

0,25%, 0,5%

7

Lidocain hydroclorid

Tiêm

Dung dịch

1%, 2%

8

Procain hydroclorid

Tiêm

Dung dịch

1%, 3%, 5%

9

Lidocain hydroclorid + Adrenalin

Tiêm

Dung dịch

1%, 2% + 1:200 000

10

Ephedrin hydroclorid

Tiêm

Dung dịch

30mg/ml

3. Thuốc tiền mê với an thần sút đau công dụng ngắn

11

Atropin Sulfat

Tiêm

Dung dịch

0,25 mg/ml; 1 mg/ml

12

Diazepam

Tiêm

Dung dịch

5mg/ml

13

Morphin hydroclorid hoặc Sulfat

Tiêm

Dung dịch

10mg/ml

II. THUỐC GIẢM ĐAU VÀ CHĂM SÓC GIẢM NHẸ

1. Thuốc giảm đau ko opi, hạ sốt, chống viêm không steroid

14

Acid Acetylsalicylic (*)

Uống

Viên

Từ 100mg mang lại 500mg

Bột pha dung dịch

100mg

15

Diclofenac

Uống

Viên

25mg, 50mg, 75mg, 100mg

16

Ibuprofen (*)

Uống

Viên

200mg, 400mg

Dung dịch

40mg/ml

17

Meloxicam

Uống

Viên

7,5mg, 15mg

Tiêm

Dung dịch

10mg/ml

18

Paracetamol (*)

Uống

Viên

80mg, 100mg, 250mg, 500mg

Bột trộn dung dịch

80mg, 100mg, 250mg, 500mg

Đặt trực tràng

Viên đạn

80mg, 150mg, 300mg

19

Piroxicam

Tiêm

Dung dịch

20mg/ml

Uống

Viên

10mg, 20mg

2. Thuốc bớt đau nhiều loại opi

20

Morphin hydroclorid hoặc Sulfat

Tiêm

Dung dịch

10mg/ml

21

Morphin Sulfat

Uống

Viên

10mg, 30mg

Morphin hydroclorid hoặc Sulfat

Viên nén giải hòa chậm

10mg mang đến 200mg

Dung dịch

2mg/ml

22

Pethidin hydroclorid

Tiêm

Dung dịch

25mg/ml, 50mg/ml

3. Thuốc chăm lo giảm nhẹ

23

Amitriptylin

Uống

Viên

10mg, 25mg

24

Cyclizin

Tiêm

Dung dịch

50mg/ml

Uống

Viên

50mg

25

Dexamethason

Uống

Viên

2mg

Dexamethason phosphat (natri)

Tiêm

Dung dịch

4mg/ml

26

Diazepam

Tiêm

Dung dịch

5mg/ml

Uống

Dung dịch

0,4mg/ml

Viên nén

5mg, 10mg

Trực tràng

Ống thụt

2,5mg, 5mg, 10mg

27

Docusat natri (*)

Uống

Viên

100mg

Dung dịch

10mg/ml

28

Fluoxetin (hydroclorid)

Uống

Viên

20mg

29

Hyoscin butylbromid

Tiêm

Dung dịch

20mg/ml

30

Hyoscin hydrobromid

Tiêm

Dung dịch

400mg/ml, 600mg/ml

Dùng ngoài

Miếng dán bên trên da

1mg/72 giờ

31

Lactulose (*)

Uống

Dung dịch, Sirô

Từ 0,62 mang lại 0,74g/ml

32

Midazolam

Tiêm

Dung dịch

1mg/ml, 5mg/ml

33

Ondansetron (hydroclorid)

Tiêm

Dung dịch

2mg/ml

Uống

Dung dịch

0,8mg/ml

Viên nén

4mg, 8mg

III. THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG VÀ DÙNG trong CÁC TRƯỜNG HỢP QUÁ MẪN

34

Alimemazin (*)

Uống

Viên

5mg

Sirô

5mg/ml

35

Clorpheniramin maleat

Uống (*)

Viên

4mg

Sirô

0,4mg/ml

Tiêm

Dung dịch

10mg/ml

36

Dexamethason

Uống

Viên

0,5mg, 1mg

Dexamethason phosphat (natri)

Tiêm

Dung dịch

4mg/ml

37

Adrenalin (tartrat hoặc hydroclorid)

Tiêm

Dung dịch

1 mg/ml

38

Hydrocortison acetat

Tiêm

Hỗn dịch

25mg/ml, 50mg/ml

Hydrocortison (natri succinat)

Bột pha tiêm

100mg

39

Methylprednisolon (natri succinat)

Tiêm

Bột trộn tiêm

40mg

Methylprednisolon acetat

Tiêm

Hỗn dịch

40mg/ml

40

Prednisolon

uống

Viên

5mg

Sirô

5mg/ml

41

Loratadin (*)

Uống

Viên

10mg

42

Promethazin hydroclorid (*)

Uống

Viên nén

10mg, 50mg

Sirô

1,25mg/ml, 5mg/ml

IV. THUỐC GIẢI ĐỘC

1. Thuốc giải độc đặc hiệu

43

Atropin Sulfat

Tiêm

Dung dịch

0,25mg/ml, 0,5mg/ml

44

Deferoxamin mesylat

Tiêm truyền

Bột đông khô

500mg, 1g

45

Dimercaprol

Tiêm

Dung dịch dầu

25mg/ml

46

Hydroxocobalamin (acetat hoặc clorid hoặc Sulfat)

Tiêm

Dung dịch

1mg/ml

47

Methionin

Uống

Viên

250mg

48

Naloxon (hydroclorid)

Tiêm

Dung dịch

0,4mg/ml

49

Natri calci edetat

Tiêm

Dung dịch

200mg/ml

50

Natri thiosulfat

Tiêm

Dung dịch

200mg/ml, 250mg/ml

51

Penicilamin

Uống

Viên

250mg

Tiêm

Bột pha tiêm

1g

52

Pralidoxim clorid

Tiêm

Bột pha tiêm

1g

53

Xanh Methylen

Tiêm

Dung dịch

1%

54

Acetylcystein

Tiêm

Dung dịch

200mg/ml

Uống

Dung dịch

10%, 20%

55

Calci gluconat

Tiêm

Dung dịch

100mg/ml

56

Kali fcrocyanid (K4Fe(CN)6.3H2O)

Uống

Bột pha dung dịch, Viên

57

Natri Nitrit

Tiêm

Dung dịch

30mg/ml

2. Dung dịch giải độc không quánh hiệu

58

Than hoạt (*)

Uống

Bột pha hỗn dịch, Viên

V. THUỐC CHỐNG teo GIẬT/ĐỘNG KINH

59

Acid valproic (natri)

Uống

Viên

100mg, 200mg, 500mg

Si rô

40mg/ml

60

Carbamazcpin

Uống

Viên

100mg, 200mg

Hỗn dịch

20mg/ml

61

Diazepam

Uống

Viên

5mg

Tiêm

Dung dịch

5mg/ml

62

Magnesi sulfat

Tiêm

Dung dịch

10%, 20%

63

Phenobarbital

Uống

Viên

10mg, 100mg

Dung dịch

3mg/ml

Phenobarbital (natri)

Tiêm

Dung dịch

100mg/ml,

200mg/ml

64

Phenytoin (natri)

Uống

Viên

25mg, 50mg, 100mg

Hỗn dịch

5mg/ml

Tiêm

Dung dịch

50mg/ml

65

Ethosuximid

Uống

Viên

250mg

Si rô

50mg/ml

VI. THUỐC TRỊ KÝ SINH TRÙNG, CHỐNG NHIỄM KHUẨN

1. Thuốc trị giun, sán

a. Thuốc trị giun, sán mặt đường ruột

66

Albendazol(*)

Uống

Viên

200mg, 400mg

67

Mebendazol (*)

Uống

Viên

100mg, 500mg

68

Niclosamid

Uống

Viên

500mg

69

Praziquantel

Uống

Viên

150mg, 600mg

70

Pyrantel (embonat) (*)

Uống

Viên

250mg

Hỗn dịch

50mg/ml

b. Thuốc trị giun chỉ

71

Diethylcarbamazin dihydrogen citrat

Uống

Viên

50mg, 100mg

72

Ivermectin

Uống

Viên

3mg, 6mg

c. Dung dịch trị sán lá

73

Metrifonat

Uống

Viên

100mg

74

Praziquantel

Uống

Viên

600mg

75

Triclabendazol

Uống

Viên

250mg

76

Oxamniquin

Uống

Viên

250mg

Dung dịch

50mg/ml

2. Thuốc phòng nhiễm khuẩn

a. Thuốc nhóm beta- lactam

77

Amoxicilin

Uống

Viên

250mg, 500mg

Bột pha lếu dịch

125mg, 250mg

Tiêm

Bột pha tiêm

500mg, 1g

78

Amoxicilin + Acid Clavulanic

Uống

Viên

500mg + 125mg, 250mg + 62,5mg, 125mg +31,25mg

Bột pha hỗn dịch

500mg + 125mg/5ml, 250mg + 62,5mg/5ml, 125mg + 31,25mg/5ml (sau pha)

Tiêm

Bột pha tiêm

500mg + 100mg, 1g + 200mg

79

Ampicilin (natri)

Tiêm

Bột pha tiêm

500mg, 1g

80

Benzylpenicilin (benzathin)

Tiêm

Bột trộn tiêm

600.000 IU, 1.200.000 IU, 2.400.000 IU

81

Benzylpenicilin (kali hoặc natri)

Tiêm

Bột pha tiêm

500.000 lU, một triệu IU

82

Benzylpenicilin (procain)

Tiêm

Bột pha tiêm

400.000 IU, một triệu IU

83

Cephalexin

Uống

Bột pha láo lếu dịch

125mg/5ml, 250mg/5ml (sau pha)

Viên

125mg, 250mg, 500mg

84

Cefazolin (natri)

Tiêm

Bột pha tiêm

250mg, 500mg, 1g

85

Cefixim

Uống

Viên

100mg, 200mg

86

Cefolaxim (natri)

Tiêm

Bột trộn tiêm

250mg, 500mg, 1 g

87

Ceftriaxon (natri)

Tiêm

Bột trộn tiêm

250mg, 1g

88

Cefuroxim (axetil)

Uống

Viên

250mg, 500mg

Cefuroxim (natri)

Tiêm

Bột trộn tiêm

750mg, 1,5g

89

Cloxacilin (natri)

Uống

Viên

250mg, 500mg

Tiêm

Bột trộn tiêm

500mg

90

Phenoxymethyl penicilin

Uống

Viên

200.000 IU, 400.000 IU, một triệu IU

91

Imipenem + cilastatin

Tiêm

Bột pha tiêm

250mg + 250mg, 500mg + 500mg, 750mg + 750mg

b. Các thuốc chống khuẩn khác

♦ Thuốc nhóm aminoglycosid

92

Amikacin

Tiêm

Bột pha tiêm

250mg, 500mg

Dung dịch

93

Gentamicin (sulfat)

Tiêm

Dung dịch

10mg/ml, 20mg/ml, 40mg/ml

94

Spectinomycin

Tiêm

Bột trộn tiêm

2g

95

Vancomycin

Tiêm

Bột trộn tiêm

500mg

♦ Thuốc đội chloramphenicol

96

Cloramphenicol

Uống

Viên

250mg

Cloramphenicol (palmitat)

Hỗn dịch

30mg/ml

Cloramphenicol (natri succinat)

Tiêm

Bột pha tiêm

1g

♦ Thuốc team Nitroimidazol

97

Metronidazol

Uống

Viên

250mg, 500mg

Trực tràng

Viên đạn

500mg, 1g

Tiêm truyền

Dung dịch

5mg/ml

Metronidazol (benzoat)

Uống

Hỗn dịch

40mg/ml

♦ Thuốc nhóm lincosamid

98

Clindamycin (hydroclorid)

Uống

Viên

150mg, 300mg

Clindamycin (palmitat)

Dung dịch

15mg/ml

Clindamycin (phosphat)

Tiêm

Dung dịch

150mg/ml

♦ Thuốc nhóm macrolid

99

Azithromycin

Uống

Viên

500mg

Bột pha lếu dịch

200mg/5ml (sau pha)

100

Clarithromycin

Uống

Viên

250mg, 500mg

101

Erythromycin

Tiêm

Bột trộn tiêm

500mg

Erythromycin (stearat hoặc ethyl succinat)

Uống

viên

250mg, 500mg

Cốm pha hỗn dịch

125mg/5ml (sau pha)

♦ Thuốc đội quinolon

102

Ciprofloxacin (hydroclorid)

Uống

Viên

250mg, 500mg

Ciprofloxacin (base hoặc hydroclorid)

Tiêm truyền

Dung dịch

2mg/ml

103

Levofloxacin

Uống

Viên nén bao phim

250mg, 500mg, 750mg

♦ Thuốc nhóm sulfamid

104

Sulfamethoxazol + Trimethoprim

Uống

Viên

800mg + 160mg, 400mg +80 mg, 100mg + 20mg

Hỗn dịch

40mg + 8mg/ml

Tiêm truyền

Dung dịch

80mg + 16mg/ml

♦ Thuốc nhóm nitrofuran

105

Nitrofurantoin

Uống

Viên

100mg

Hỗn dịch

5mg/ml

♦ Thuốc đội tetracyclin

106

Doxycyclin (hydroclorid)

Uống

Viên

50mg, 100mg

Hỗn dịch

5mg/ml, 10mg/ml

c. Thuốc chữa dịch phong

107

Clofazimin

Uống

Viên

50mg, 100mg

108

Dapson

Uống

Viên

25mg, 50mg, 100mg

109

Rifampicin

Uống

Viên

150mg, 300mg

Hỗn dịch

1%

d. Thuốc chữa dịch lao

110

Ethambutol hydroclorid

Uống

Viên

100mg, 400mg

Dung dịch hoặc lếu dịch

25mg/ml

111

Isoniazid

Uống

Viên

50mg, 100mg, 150mg, 300mg

Si rô

50mg/5ml

112

Pyrazinamid

Uống

Viên

60mg, 150mg, 400mg

113

Rifampicin + Isoniazid

Uống

Viên

300mg + 150mg, 150mg +100mg. 150mg + 75mg, 150 mg + 150mg, 60mg + 60mg

114

Rifampicin

Uống

Viên

150mg, 300mg

115

Streptomycin (sulfat)

Tiêm

Bột trộn tiêm

1g

116

Ethambutol + Isoniazid

Uống

Viên

400mg + 150mg

117

Ethambutol + Isoniazid + Pyrazinamid + Rifampicin

Uống

Viên

275mg+ 75mg+ 400mg + 150mg

118

Ethambutol + Isoniazid + Rifampicin

Uống

Viên

275 mg + 75mg + 150mg

119

Isoniazid + Pyrazinamid + Rifampicin

Uống

Viên

75mg + 400mg + 150mg, 150mg + 500mg + 150mg

120

Rifabutin

Uống

Viên

150mg

đ. Thuốc dự trữ cho chữa bệnh lao chống đa thuốc

121

Amikacin

Tiêm

Bột trộn tiêm

100mg. 500mg, 1g

122

Capreomycin

Tiêm

Bột pha tiêm

1g

123

Cycloserin

Uống

Viên

250mg

124

Ethionamid

Uống

Viên

125mg, 250mg

125

Kanamycin

Tiêm

Bột trộn tiêm

1g

126

Ofloxacin

Uống

Viên

200mg, 400mg

127

p- aminosalicylic acid

Uống

Viên

500mg

Cốm

4g

3. Thuốc kháng nấm

128

Amphotericin B

Tiêm

Bột trộn tiêm

50mg

129

Clotrimazol (*)

Âm đạo

Viên đặt

50mg, 100mg, 500mg

Dùng ngoài

Kem quẹt âm đạo

1%, 10%

130

Fluconazol

Uống

Viên

50mg, 150mg

Bột pha lếu dịch

10mg/ml (sau pha)

Tiêm

Dung dịch

2mg/ml

131

Griseofulvin

Uống

Viên

125mg, 250mg, 500mg

Hỗn dịch

25mg/ml

132

Nystatin

Uống

Viên

250.000IU, 500.000IU

Hỗn dịch

100.000IU/ml

Âm đạo

Viên đặt

100.000 IU

133

Flucytosin

Uống

Viên

250mg

Tiêm truyền

Dung dịch

10mg/ml

134

Kali iodid

Uống

Dung dịch

1g/ml

4. Thuốc điều trị căn bệnh do động vật hoang dã nguyên sinh

a. Dung dịch điều trị bệnh do amip

135

Diloxanid furoat

Uống

Viên

500mg

136

Metronidazol

Uống

Viên

250mg, 500mg

Tiêm truyền

Dung dịch

5mg/ml

b. Dung dịch điều tri bệnh dịch sốt rét

♦ Thuốc phòng bệnh

137

Cloroquin phosphat hoặc Sulfat

Uống

Viên

150mg

Si rô

10mg/ml

138

Mefloquin

Uống

Viên

250mg

139

Doxycyclin (hydroclorid)

Uống

Viên

100mg

140

Proguanil

Uống

Viên

100mg

♦ Thuốc chữa trị bệnh

141

Amodiaquin

Uống

Viên

153mg, 200mg

142

Artesunat

Tiêm

Bột pha tiêm

60mg (kèm 0,6ml dd natri carbonat 5% pha tiêm)

143

Artesunat + Amodiaquin

Uống

Viên

25mg+ 67,5mg, 50mg + 135mg, 100mg + 270mg

144

Artesunat + Mefloquin

Uống

Viên

25mg + 55 mg, 100mg + 220mg

145

Cloroquin (phosphat hoặc Sulfat)

Uống

Viên

100mg, 150mg, 250mg

Si rô

10mg/ml

146

Primaquin

Uống

Viên

7,5mg, 15mg

147

Quinin dihydroclorid

Tiêm

Dung dịch

150mg/ml, 300mg/ml

148

Quinin sulfat hoặc bisulfat

Uống

Viên

300mg

149

Sulfadoxin + Pyrimethamin

Uống

Viên

500mg + 25mg

150

Arthemether

Tiêm

Dung dịch dầu

80mg/ml

151

Arthemether + Lumefantrin

Uống

Viên

20mg + 120mg

152

Doxycyclin (hydroclorid)

Uống

Viên

100mg

c. Thuốc khám chữa Pneumocytis carinii cùng Toxoplasma

153

Pyrimethamin

Uống

Viên

25mg

154

Sulfamethoxazol + Trimethoprim

Uống

Viên

100mg + 20mg, 400mg + 80mg

Hỗn dịch

40mg + 8mg/ml

Tiêm truyền

Dung dịch

80mg + 16mg/ml

155

Sulfadiazin

Uống

Viên

500mg

156

Pentamidin

Uống

Viên

200mg, 300mg

5. Thuốc kháng virus

a. Thuốc kháng virus herpes

157

Aciclovir

Uống

Viên

200mg, 800mg

Hỗn dịch

40mg/ml

Dùng kế bên (*)

Kem

5%

Tiêm

Bột trộn tiêm

250mg

158

Ribavirin

Uống

Viên

200, 400, 600 mg

Tiêm

Dung dịch

800mg, 1g/10ml hỗn hợp đệm phosphate

b. Thuốc ức chế men xào nấu ngược nucleosid/nucleotid

159

Lamivudin

Uống

Viên

150 mg

Dung dịch

10mg/ml

160

Nevirapin

Uống

Viên

200mg

Hỗn dịch

10mg/ml

161

Zidovudin

Uống

Viên

100mg, 250mg, 300mg

Si rô

10mg/ml

Tiêm truyền

Dung dịch

10mg/ml

162

Abacavir (sulfat)

Uống

Viên

300 mg

Dung dịch

20mg/ml

163

Tenofovir disoproxil fumarat

Uống

Viên

150mg, 200mg, 250mg, 300mg

c. Thuốc ức chế protease

164

Atazanavir (Sulfat)

Uống

Viên

100mg, 150mg. 300mg

165

Efavirenz

Uống

Viên

50mg, 150mg, 200mg, 300mg

Si rô

30mg/ml

166

Lopinavir + Ritonavir

Uống

Viên

100mg + 25mg, 200mg + 50mg

Dung dịch

80mg + 20mg/ml

167

Ritonavir

Uống

Viên

100mg

Dung dịch

80mg/ml

d. Thuốc phối kết hợp liều nuốm định

168

Lamivudin + Tenofovir

Uống

Viên

300mg + 300mg

169

Lamivudin + Tenofovir + Efavirenz

Uống

Viên

300mg + 300mg + 600mg

170

Lamivudin + Zidovudin + Nevirapin

Uống

Viên

150mg + 300mg + 200mg, 60mg + 120mg + 100mg, 30mg + 60mg + 50mg

171

Lamivudin + Zidovudin

Uống

Viên

150 mg + 300mg, 60mg + 120mg, 30mg + 60mg

đ. Thuốc khác

172

Oseltamivir

Uống

Viên

30mg, 45mg, 75mg

Bột pha lếu dịch

12mg/ml

VII. THUỐC ĐIỀU TRỊ ĐAU NỬA ĐẦU

1. Thuốc chữa bệnh cơn đau cấp

173

Acetylsalicylic acid (*)

Uống

Viên

300mg đến 500mg

174

Ibuprofen (*)

Uống

Viên

200mg, 400mg

175

Paracetamol (*)

Uống

Viên

300 mg mang đến 500mg

Dung dịch

125mg/ml

2. Thuốc phòng bệnh

176

Propranolol hydroclorid

Uống

Viên

20mg, 40mg

VIII. THUỐC CHỐNG UNG THƯ VÀ TÁC ĐỘNG VÀO HỆ THỐNG MIỄN DỊCH

1. Thuốc ức chế miễn dịch

177

Azathioprin

Uống

Viên 50mg

50mg

Tiêm

Bột trộn tiêm

100mg

178

Ciclosporin

Uống

Viên

25mg

Tiêm

Dung dịch

50mg/ml

2. Thuốc kháng ung thư

179

L - asparaginase

Tiêm

Bột đông khô

10.000 IU

180

Bleomycin

Tiêm

Bột trộn tiêm

15mg

181

Carboplatin

Tiêm truyền

Dung dịch

10mg/ml

182

Cisplatin

Tiêm

Bột đông khô

10mg, 50mg

183

Cyclophosphamid

Uống

Viên

25mg, 50mg

Tiêm

Bột pha tiêm

200mg, 500mg

184

Cytarabin

Tiêm

Bột đông khô

100mg, 500mg

185

Dactinomycin

Tiêm

Bột trộn tiêm

0,5mg

186

Doxorubicin hydroclorid

Tiêm

Bột trộn tiêm

10mg, 50mg

187

Etoposid

Uống

Viên

50, 100mg

Tiêm

Bột trộn tiêm

50mg, 100mg

Dung dịch

20mg/ml

188

Fluorouracil

Tiêm

Dung dịch

50mg/ml

189

Hydroxycarbamid

Uống

Viên

250mg, 300mg, 400mg, 500mg, 1g

190

Ifosfamid

Tiêm

Bột pha tiêm

2g

191

Mercaptopurin

Uống

Viên

50mg

192

Methotrexat (natri)

Uống

Viên

2,5mg

Tiêm

Bột trộn tiêm

10mg, 50mg

193

Mitomycin

Tiêm

Bột pha tiêm

2mg, 10mg

194

Procarbazin

Uống

Viên

50mg

195

Vinblastin sulfat

Tiêm

Bột trộn tiêm

10mg

196

Vincristin Sulfat

Tiêm

Bột trộn tiêm

1mg, 5mg

197

Allopurinol

Uống

Viên

100ng, 300mg

198

Calci folinat

Uống

Viên

15mg

Tiêm

Dung dịch

3mg/ml

199

Chlorambucil

Uống

Viên

2mg

200

Dacabazin

Tiêm

Bột trộn tiêm

100mg

201

Daunorubicin

Tiêm

Bột trộn tiêm

50mg

202

Mesna

Uống

Viên

400mg, 600mg

Tiêm

Dung dịch

100mg/ml

203

Filgrastim

Tiêm

Dung dịch

30 triệu IU/ml

3. Thuốc hooc môn và chống hormon

204

Dexamethason

Uống

Dung dịch

0,4mg/ml

Dexamethason phosphat (natri)

Tiêm

Dung dịch

4mg/ml

205

Hydrocortison acetat

Tiêm

Hỗn dịch

25mg/ml, 50mg/ml

Hydrocortison (natri succinat)

Tiêm

Bột trộn tiêm

100mg

206

Methylprednisolon (natri succinat)

Tiêm

Bột pha tiêm

40mg

Methylprednisolon acetat

Hỗn dịch

40mg/ml

207

Prednisolon

Uống

Viên

5mg, 25mg

Si rô

5mg/ml

208

Tamoxifen (citrat)

Uổng

Viên

10mg, 20mg

IX. THUỐC CHỐNG PARKINSON

209

Biperiden hydroclorid

Uống

Viên

2mg, 4mg

Biperiden lactat

Tiêm

Dung dịch

5mg/ml

210

Levodopa + Carbidopa

Uống

Viên

250mg + 25 mg. 100mg + 10mg

X. THUỐC TÁC DỤNG ĐỐI VỚI MÁU

1. Thuốc chống thiếu máu

211

Acid Folic (*)

Uống

Viên

1mg, 5mg

212

Hydroxocobalamin

Tiêm

Dung dịch

1mg/ml

213

Sắt (Sulfat xuất xắc oxalat) (*)

Uống

Viên

60mg

214

Sắt (sulfat + acid folic) (*)

Uống

Viên

60mg + 0,25mg

2. Thuốc tính năng lên quy trình đông máu

215

Acenocoumarol

Uống

Viên

2mg, 4mg

216

Acid Aminocaproic

Tiêm

Dung dịch

200mg/ml

217

Acid Tranexamic

Uống

Viên

250mg, 500mg

Tiêm

Dung dịch

10%

218

Carbazocrom dihydrat

Uống

Viên

10mg

Carbazocrom natri sulfonat

Uống

Viên

30mg

Tiêm

Dung dịch

5mg/ml

219

Heparin natri

Tiêm

Dung dịch

1.000, 5.000, 20.000, 25.000IU/ml

220

Vitamin K1

Uống

Viên

2mg, 5mg, 10 mg

Tiêm

Dung dịch

5mg/ml, 10mg/ml

221

Protamin Sulfat

Tiêm

Dung dịch

10mg/ml

222

Warfarin natri

Uống

Viên

0,5 mg, 1 mg, 2mg, 5 mg

XI. CHẾ PHẨM MÁU - DUNG DỊCH CAO PHÂN TỬ

1. Dung dịch cao phân tử

223

Dextran 40

Tiêm truyền

Dung dịch

10%

224

Dextran 60

Tiêm truyền

Dung dịch

10%

225

Dextran 70

Tiêm truyền

Dung dịch

6%

226

Gelatin

Tiêm truyền

Dung dịch

5%, 6%

2. Dược phẩm máu

227

Yếu tố vụ đậm đặc

Tiêm truyền

Đông khô

228

Phức đúng theo yếu tố IX (các yếu đuối tố máu đông II, VII, IX với X) đậm đặc

Tiêm truyền

Đông khô

229

Albumin

Tiêm truyền

Dung dịch

5%, 20%, 25 %

230

Huyết tương tươi đông lạnh

Tiêm truyền

Dịch truyền

XII. THUỐC TIM MẠCH

1. Thuốc chống cơn đau nhức thắt ngực

231

Atenolol

Uống