Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Điểm Chuẩn 2020

Trường Đại học Sư phạm nghệ thuật Nam Định thiết yếu thức ra mắt điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển đại học chính quy năm 2021.

Tham khảo: tin tức tuyển sinh ngôi trường Đại học tập Sư phạm kỹ thuật Nam Định năm 2022

Điểm sàn NUTE năm 2021

Lưu ý: Yêu mong trúng tuyển với ngành Sư phạm công nghệ là đạt điểm sàn và tất cả học lực lớp 12 đạt Giỏi/điểm xét tốt nghiệp đạt 8.0 trở lên.

Điểm sàn ngôi trường Đại học Sư phạm chuyên môn Nam Định xét theo kết quả thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021 như sau:

NgànhĐiểm sàn
Thi THPTHọc bạ
Công nghệ chuyên môn cơ khí (chuyên ngành công nghệ hàn)1416
Công nghệ chế tạo máy1416
Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử1416
Công nghệ kỹ thuật ô tô1416
Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử1416
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và auto hóa1416
Sư phạm công nghệ18.521
Khoa học đồ vật tính1416
Công nghệ thông tin1416
Kế toán1416
Quản trị tởm doanh1416

Điểm chuẩn NUTE năm 2021

1/ Điểm chuẩn xét học tập bạ

Yêu cầu điều kiện trúng tuyển chọn với ngành Sư phạm technology là học tập lực lớp 12 loại xuất sắc hoặc đạt 8.0 trở lên trên với điểm xét tốt nghiệp.

Tên ngànhĐiểm chuẩn HB
Công nghệ nghệ thuật cơ khí15.0
Công nghệ sản xuất máy15.0
Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử15.0
Công nghệ kỹ thuật ô tô15.0
Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử15.0
Công nghệ chuyên môn điện15.0
Hệ thống điện15.0
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa15.0
Khoa học thứ tính15.0
Công nghệ thông tin15.0
Kế toán15.0
Quản trị kinh doanh15.0

2/ Xét theo kết quả thi thpt năm 2021

Điểm chuẩn chỉnh trường Đại học tập Sư phạm nghệ thuật Nam Định xét theo tác dụng thi giỏi nghiệp thpt năm 2021 như sau:

Tên ngànhĐiểm chuẩn
Công nghệ chuyên môn cơ khí15.0
Công nghệ sản xuất máy15.0
Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử15.0
Công nghệ nghệ thuật ô tô15.0
Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử15.0
Công nghệ chuyên môn điện15.0
Hệ thống điện15.0
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa15.0
Khoa học đồ vật tính15.0
Công nghệ thông tin15.0
Kế toán15.0
Quản trị kinh doanh15.0

Tham khảo điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển trường Đại học Sư phạm chuyên môn Nam Định các năm ngoái dưới đây:

Tên ngànhĐiểm chuẩn
20192020
Công nghệ kỹ thuật cơ khí13.514
Công nghệ sản xuất máy13.514
Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử13.514
Công nghệ nghệ thuật ô tô13.514
Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử13.514
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa13.514
Sư phạm công nghệ1818.5
Khoa học máy tính13.514
Công nghệ thông tin13.514
Kế toán13.514
Quản trị khiếp doanh13.514