CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NAM HẢI ĐÌNH VŨ


Bạn đang xem: Công ty cổ phần cảng nam hải đình vũ

Tổng chiều dài (Total length) :42 KmĐộ sâu luồng (Channel depth): 7.0 mChế độ tdiệt triều (Tidal regime): nhật triều (diurnal)Biên độ thủy triều (Tidal range): 1.5 – 3.5 mMớn nước tối đa mang đến tàu ra vào (Maximum draft): 9.0 mCỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được (Maximum form size of vessel acceptable):50,000 Dwt.


Cầu bến (berth facilities):

Tên/Số hiệu (Name/No.)Dài (Length)Độ sâu (Depth alongside)Loại tàu/sản phẩm (Vessel/Cargo)
1200 m9 mTàu container, bách hóa (Container, general cargo vessels) 30,000 DWT/ 2000 Teu
2200 m9 mTàu container, bách hóa (Container, general cargo vessels) 30,000 DWT/ 2000 Teu
350 m9 mSà lan (Barge)

Kho bãi (Storage facilities):Tổng diện tích S măt bằng cảng (Total port area): 150,000 m2Kho (Warehouses): 3,000 m2, trong số ấy Kho CFS (of which, CFS): 3,000 m2Bãi (Open storage): 1đôi mươi,000 m2, trong những số ấy Bãi container (of which CY): 120,000 m2Thương hiệu phương tiện không giống (Others): Nam Hải ICD – quần thể CY kéo dài 210,000 m2 với rất đầy đủ chức năngThiết bị bao gồm (Major equipment):Loại/hãng sản xuất SX (Type/Brand) Số lượng (No.) Sức nâng/tải/hiệu suất (Capacity)– Cần trục giàn (Gantry crane) 03 40 MT– Cần trục con quay (Swing crane) 02 40 MT– Xe cẩu di động cầm tay (Mobile crane) 01 100 MT– Xe nâng sản phẩm (Forklift/Toplift/Reach stacker) 17 45 MT– Cân năng lượng điện tử (Computerized scale bridge) 2 1trăng tròn MT– Xe cài đặt cùng đầu kéo (Truchồng & chasis) 60


Total area for cargo: 150,000 m2, including:Warehouse: 3,000 m2.Container yard: 1đôi mươi,000 m2 stacking capacity: 12,000 TEUs.


Xem thêm:

*

(Cargo throughput in 2019): 450,000 TEUNhập (Import): 250,000 TEU. Xuất (Export): 200,000 TEU.Lượt tàu tới cảng trong thời điểm (Ship calls): 405 Tỷ lệ Knhì thác/Năng lực (Total occupancy): 70%


Bốc xếp, giao nhận, bảo vệ hàng hóa (Cargo handling, tally, storage)Đóng rút ít sản phẩm & hàng hóa (Container stuffing & unstuffing)Đại lý tàu biển cả cùng môi giới hàng hải (Ship agent and maritime broker)Dịch vụ logistics, ICD (Logistics services,ICD)Dịch Vụ Thương Mại vận tải cỗ, thủy trong nước (Lvà và Inland Waterway Transport)Depot, sửa chữa và duy trì container (Depot, Container M & R)