Các Phó Chủ Tịch Ubnd Thành Phố Hà Nội

TTO - Ngày 5-7, Thủ tướng chính phủ Phạm Minh bao gồm đã có đưa ra quyết định phê chuẩn chỉnh các chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch UBND TP thủ đô nhiệm kỳ 2021-2026.

Bạn đang xem: Các phó chủ tịch ubnd thành phố hà nội


*

Cụ thể, tại ra quyết định 1061/QĐ-TTg, Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ phê chuẩn kết quả thai chức vụ quản trị UBND TP tp. Hà nội nhiệm kỳ 2021-2026 cùng với ông Chu Ngọc Anh, ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, phó bí thư Thành ủy, chủ tịch UBND TP hà nội thủ đô nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại quyết định 1060/QĐ-TTg, Thủ tướng chính phủ phê chuẩn kết quả thai chức vụ phó chủ tịch UBND TP tp hà nội nhiệm kỳ 2021-2026 cùng với ông Lê Hồng Sơn, ủy viên Ban hay vụ Thành ủy, phó quản trị UBND TP thành phố hà nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại đưa ra quyết định 1068/QĐ-TTg, Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ phê chuẩn chỉnh kết quả bầu chức vụ phó quản trị UBND TP thành phố hà nội nhiệm kỳ 2021-2026 cùng với ông Nguyễn Trọng Đông, ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, phó chủ tịch UBND TP tp. Hà nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại ra quyết định 1058/QĐ-TTg, Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ phê chuẩn chỉnh kết quả thai chức vụ phó quản trị UBND TP hà nội thủ đô nhiệm kỳ 2021-2026 với ông Dương Đức Tuấn, thành ủy viên, phó chủ tịch UBND TP hà nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại ra quyết định 1059/QĐ-TTg, Thủ tướng cơ quan chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ phó quản trị UBND TP hà thành nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hà Minh Hải, thành ủy viên, phó chủ tịch UBND TP hà nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Xem thêm:

Tại ra quyết định 1062/QĐ-TTg, Thủ tướng cơ quan chính phủ phê chuẩn chỉnh kết quả thai chức vụ phó chủ tịch UBND TP thủ đô hà nội nhiệm kỳ 2021-2026 với ông Chử Xuân Dũng, thành ủy viên, phó chủ tịch UBND TP tp. Hà nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại ra quyết định 1069/QĐ-TTg, Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ phê chuẩn chỉnh kết quả bầu chức vụ phó chủ tịch UBND TP hà nội thủ đô nhiệm kỳ 2021-2026 cùng với ông Nguyễn to gan Quyền, thành ủy viên, phó quản trị UBND TP thành phố hà nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước đó, như Tuổi con trẻ Online đưa tin, ngày 23-6, trên kỳ họp trang bị nhất, HĐND TP hà thành đã thai ông Chu Ngọc Anh, ủy viên trung ương Đảng, phó túng thư Thành ủy, quản trị UBND TP khóa XV, giữ lại chức chủ tịch UBND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 cùng với 92/94 đại biểu xuất hiện tán thành bằng phiếu kín (chiếm 97,87%).

Trong khuôn khổ kỳ họp, những đại biểu HĐND TP đãbầu những chức danh phó chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Lê Hồng Sơn, ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, phó chủ tịch Thường trực ủy ban nhân dân TP nhiệm kỳ 2016-2021, liên tiếp được bầu giữ chức phó chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026.

Các phó chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021: Nguyễn Trọng Đông, ủy viên Ban thường vụ Thành ủy; Dương Đức Tuấn, thành ủy viên; Hà Minh Hải, thành ủy viên; Nguyễn mạnh khỏe Quyền, thành ủy viên; Chử Xuân Dũng, thành ủy viên, tiếp tục được bầu giữ dùng cho phó chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026.


Ông Chu Ngọc Anh tái đắc cử chủ tịch UBND TP thành phố hà nội

TTO - sáng 23-6, trên kỳ họp trước tiên HĐND thành phố tp. Hà nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Chu Ngọc Anh liên tục được thai giữ chức chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.