Các cụm từ chỉ thời gian trong tiếng anh

Học giờ đồng hồ anh cơ bản: các cụm trường đoản cú chỉ thời hạn trong tiếng anh

Specifying the day - Ngày

the day before yesterday hôm kia
yesterday hôm qua
today hôm nay
tomorrow ngày mai
the day after tomorrow ngày kia

Specifying the time of day - Buổi trong ngày

last night tối qua
tonight tối nay
tomorrow night tối mai
in the morning vào buổi sáng
in the afternoon vào buổi chiều
in the evening vào buổi tối
yesterday morning sáng qua
yesterday afternoon chiều qua
yesterday evening tối qua
this morning sáng nay
this afternoon chiều nay
this evening tối nay
tomorrow morning sáng mai
tomorrow afternoon chiều mai
tomorrow evening tối mai
*

Specifying the week, month, or year - Tuần, tháng, năm

last week tuần trước
last month tháng trước
last year năm ngoái
this week tuần này
this month tháng này hoc tieng anh
this year năm nay
next week tuần sau
next month tháng sau
next year năm sau

Video rất có thể bạn quan tâm: tiếng anh cơ bản

Khoá học tiếng anh dành cho tất cả những người mất căn bản

Other time expressions - những cụm trường đoản cú chỉ thời hạn khác

five minutes ago năm phút trước
an hour ago một giờ trước
a week ago một tuần trước
two weeks ago hai tuần trước
a month ago một tháng trước
a year ago một năm trước
a long time ago lâu rồi
in ten minutes" time or in ten minutes mười phút nữa
in an hour"s time or in an hour một giờ đồng hồ nữa
in a week"s time or in a week một tuần nữa
in ten days" time or in ten days mười ngày nữa
in three weeks" time or in three weeks ba tuần nữa
in two months" time or in two months hai mon nữa
in ten years" time or in ten years mười năm nữa
the previous day ngày trước đó
the previous week tuần trước đó
the previous month tháng trước đó
the previous year năm trước đónăm trước đó
the following day ngày sau đó
the following week tuần sau đó
the following month tháng sau đó
the following year năm sau đó

Duration - khoảng thời gian

Khi nói tới khoảng thời hạn trong tiếng Anh hay được dùng từ for làm việc đằng trước, lấy ví dụ như như:

I lived in Canada for six months mình sống sinh sống Canada sáu tháng
I"ve worked here for nine years mình đã làm việc ở trên đây được chín năm
I"m going khổng lồ France tomorrow for two weeks ngày mai mình vẫn đi Pháp hai tuần
we were swimming for a long time bọn tôi đã bơi rất lâu

Frequency - Tần suất

never không bao giờ
rarely hiếm khi
occasionally thỉnh thoảng
sometimes thỉnh thoảng
often or frequently thường xuyên
usually or normally thường xuyên
always luôn luôn
every day or daily hàng ngày
every week or weekly hàng tuần
every month or monthly hàng tháng
every year or yearly hàng năm

Có nhiều cách để nói mang đến chuỗi các sự kiện trong quá khứ.

Bạn đang xem: Các cụm từ chỉ thời gian trong tiếng anh

Đây là 1 vài biện pháp phổ biến.

- After (in the middle or at the beginning of a sentence - giữa câu hoặc đầu câu)- Afterwards / After that / After a while (at the beginning of a sentence - đầu câu)- Then / Before (in the middle or at the beginning of a sentence - đầu hoặc giữa câu)- Before that / Previously / Until then (At the beginning of a sentence - đầu câu)- By the time (in the middle of a sentence followed by a past perfect tense - giữa câu, động từ ngơi nghỉ mệnh đề sau "by the time" chia ở thì thừa khứ hoàn thành)- By then / by that time (at the beginning of a sentence - đầu câu)Một vài cụm để giới thiệu sự kiện sắp tới trong chuỗi sự kiện.

Later on Before long At that moment / Suddenly Meanwhile / At the same time Simultaneously (đây là cách nói long trọng hơn đối với meanwhile / at the same time)

Ví dụ:

I worked & then went shopping. Later on I met some friends for pizza. Tôi thao tác làm việc và rồi đi mua sắm. Rồi kế tiếp tôi đã cùng mấy người chúng ta đi ăn uống pizza.

Xem thêm: Những Bộ Phim Truyền Hình Mỹ Hay Nhất Định Phải Xem, 15 Phim Truyền Hình Mỹ Hay Bạn Nhất Định Phải Xem

At that moment / Suddenly, I heard the door slam. Thời gian đó/ tự nhiên tôi nghe cửa đóng sầm. Meanwhile / At the same time / Simultaneously my phone started to lớn ring. Ngay trong lúc ấy, điện thoại cảm ứng của tôi bắt đầu đổ chuông.