CÁC CÂU HỎI LÝ THUYẾT HÓA THI ĐẠI HỌC

999 câu hỏi lý thuyết hóa học ôn thi THPT giang sơn 2022 có câu trả lời kèm theo, giúp các em học viên lớp 12 khối hệ thống lại con kiến thức, luyện trả lời thắc mắc trắc nghiệm thật nhuần nhuyễn để đạt tác dụng cao trong kỳ thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2022 này.

Bạn đang xem: Các câu hỏi lý thuyết hóa thi đại học

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học bao gồm 120 trang, mang đến các dạng thắc mắc theo siêng đề như: Đại cương kim loại, kim loại kiềm, hóa học điện ly, Sắt và hợp chất của sắt... Chi tiết mời các em cùng thiết lập miễn giá thành trong nội dung bài viết dưới trên đây của llywelyn.net:

999 thắc mắc lý thuyết chất hóa học ôn thi THPT tổ quốc 2022

Câu 1. trong số kim loại, kim loại có tính dẫn điện tốt nhất có thể là?

A. VàngB. BạcC. ĐồngD. Nhôm

Câu 2. kim loại nào tiếp sau đây có nhiệt độ nóng chảy tối đa trong toàn bộ các kim loại?


A. WonfamB. SắtC. ĐồngD. Kẽm

Câu 3. kim loại nào sau đây nhẹ nhất (khối lượng riêng nhẹ nhất) trong các kim loại?

A. LitiB. NatriC. KaliD. Rubidi

Câu 4. trong các các kim loại: Ag, Hg, Cu, Al. Kim loại nào nặng nề nhất?

A. AgB. HgC. CuD. Al

Câu 5. sắt kẽm kim loại nào tiếp sau đây cứng duy nhất trong số toàn bộ các kim loại?

A. Vonfam (W)B. Crom (Cr)C. Sắt (Fe)D. Đồng (Cu)

Câu 6. trong số ác kim loại, sắt kẽm kim loại nào có độ dẫn điện kém nhất?

A. Thủy ngân (Hg)B. Ti chảy (Ti)C. Chì (Pb)D. Thiếc (Sn)

Câu 7. Dãy kim loại nào tiếp sau đây sắp xếp theo hướng tăng tính dẫn điện?

A. Cu, Ag, Au, TiB. Fe, Mg, Au, HgC. Fe, Al, Cu, AgD. Ca, Mg, Al, Fe

Câu 8. hỗn hợp FeSO4 bị lẫn CuSO4. Để sa thải CuSO4 rất có thể ngâm vào dung dịch kim loạinào sau đây?

A. FeB. AlC. ZnD. Na

Câu 9. cho những dãy kim loại sau, dãy nào được thu xếp theo chiều tăng tính khử?

A. Al, Fe, Zn, Mg.B. Ag, Cu, Mg, Al.C. Na, Mg, Al, Fe.D. Ag, Cu, Al, Mg.

Câu 10. Trong bội nghịch ứng: Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag. Tuyên bố đúng là:


A. Ion Cu2+ bị khử thành Cu.B. Ion Ag+ bị oxi trở thành Ag.C. Cu bị khử thành ion Cu2+.

Câu 11. Dãy những kim một số loại nào tiếp sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện?

A. Na, Mg, Fe.B. Ni, Fe, Pb.C. Zn, Al, Cu.D. K, Mg, Cu

Câu 12. hàng nào sau đây bao hàm các sắt kẽm kim loại được sắp xếp theo chiều tăng dần về tính chất dẫnđiện?

A. Cu, Fe, Al, Ag.B. Ag, Cu, Fe, Al.C. Fe, Al, Cu, Ag.D. Fe, Al, Ag, Cu.

Câu 13. Khí co và H2 không thể dùng làm chất khử nhằm điều chế sắt kẽm kim loại nào sau đây:

A. FeB. CuC. AlD. Sn

Câu 14. Dãy sắt kẽm kim loại nào sau đây công dụng với dd HCl cùng khí Cl2 đến cùng một muối?

A. Cu, Fe, Zn.B. Na, Al, Zn.C. Na, Mg, Cu.D. Ni, Fe, Mg.

Câu 15. kim loại nào dưới đây không phản nghịch ứng với hỗn hợp CuSO4?

A. Zn.B. Al.C. Fe.D. Ag.

Câu 16. mang đến dãy những kim nhiều loại Fe, Cu, Mg, Ag, Al, Na, Ba. Số sắt kẽm kim loại trong dãy phản ứng đượcvới hỗn hợp HCl là:

A. 4.B. 5.C. 6.D. 3.

Câu 17. triển khai các thí điểm sau:

(1) Cho sắt kẽm kim loại Fe nguyên hóa học vào dung dịch CuSO4.(2) cho lá kim loại Al nguyên chất vào hỗn hợp HNO3 đặc, nguội.(3) Đốt dây kim loại Mg nguyên chất trong khí Cl2.(4) mang lại lá hợp kim Fe – Cu vào hỗn hợp H2SO4 loãng.

Số thí nghiệm xẩy ra phản ứng nạp năng lượng mòn kim loại là:


A. 1.B. 4.C. 2.D. 3.

Câu 18.

Xem thêm: Những Quán Bar Ở Sài Gòn Cùng Bạn Bè Quẩy Tới Bến, Top 7 Quán Bar Nổi Tiếng Nhất Sài Gòn

Dãy những kim nhiều loại đều có thể được pha chế bằng phương thức nhiệt luyện là:

A. Ca, Zn, Cu.B. Li, Ag, Sn.C. Al, Fe, Cr.D. Fe, Cu, Ag.

Câu 19. mang lại phản ứng: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O. Trong phương trình phản bội ứng trên, khi thông số của Al là 8 thì hệ số của HNO3 là

A. 24.B. 30.C. 26.D. 15.

Câu 20. thực hiện các nghiên cứu sau

(a) đặt lá Al vào dung dịch có CuSO4 cùng H2SO4 loãng.(b) Đốt dây sắt trong bình đựng khí Cl2.(c) cho lá Cu vào dung dịch bao gồm Fe(NO3)3 và HNO3 loãng.(d) để lá Zn vào hỗn hợp CuCl2.

Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa là:

A. 4.B. 1.C. 3.D. 2.

Câu 21. phương thức chung nhằm điều chế những kim nhiều loại Na, Ca, Al vào công nghiệp là

A. Thủy luyện.B. Năng lượng điện phân rét chảy.C. Nhiệt độ luyện.D. điện phân dung dịch.

Câu 23. mang đến dãy những chất:

*
cùng
*
. Số hóa học trong dãy tác dụng được cùng với dd
*
 loãng là

A. 3.B. 2.C. 4D. 1

Câu 24. cho những phát biểu sau:

(a) Điện phân dung dịch

*
 (điện cực trơ), thu được khí H2 nghỉ ngơi catot.

(b) mang đến CO dư qua hỗn hợp

*
*
đun nóng, thu được Al và Cu

(c) Nhúng thanh Zn vào dung dịch chứa

*
*
, có mở ra ăn mòn điện hóa.

(d) sắt kẽm kim loại có ánh sáng nóng rã thấp tuyệt nhất là Hg, kim loại dẫn điện tốt nhất là Ag.

(e) mang lại dung dịch

*
du vào dung dịch
*
thu được chất rắn tất cả Ag và AgCl. Số tuyên bố đúng là

A. 2.B. 3.C. 4D. 5.

Câu 25. gồm 4 dung dịch riêng biệt:

*
tất cả lẫn
*
. Nhúng vào mỗi hỗn hợp một thanh fe nguyên chất. Số ngôi trường hợp mở ra ăn mòn năng lượng điện hoá là


A. 4.B. 1.C. 2.D. 3.

Câu 26. tiến hành các thử nghiệm sau:

(a) đến

*
vào hỗn hợp HCl(b) mang đến
*
vào dung dịch
*
dư tạo sản phẩm khử duy nhất là NO.c) Sục khí
*
mang lại dư vào hỗn hợp NaOH(d) mang đến Fe vào dung dịch
*
(e) Cho tất cả hổn hợp Cu với
*
(tỉ lệ mol 1: 1 ) vào
*
dư.(f) mang lại Al vào dung dịch
*
 loãng (không tất cả khí thoát ra).

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu sát hoạch được dung dịch đựng hai muối bột là

A. 5.B. 4.C. 3.D. 2.

Câu 27. Khi cho Cu tính năng với dung dịch chứa H2SO4 loãng cùng NaNO3, sứ mệnh của NaNO3 trong làm phản ứng là:

A. Môi trường.B. Chất oxi hóa.C. Hóa học xúc tác.D. Hóa học khử.

Câu 28. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Ăn mòn hóa học phát sinh mẫu điện.B. Thực chất của ăn uống mòn kim loại là quy trình oxi hóa - khử.C. đặc thù hóa học đặc trưng của sắt kẽm kim loại là tính khử.D. Hình thức chung để điều chế kim loại là khử ion sắt kẽm kim loại thành nguyên tử.

Câu 29. cho các phát biểu sau

(1) Trong hỗn hợp Na, Fe những khử được AgNO3 thành Ag.(2) cho Fe vào dung dịch FeCl3 dư sau bội phản ứng thu được dung dịch đựng hai muối.(3) tất cả hổn hợp Na với Al rất có thể tan trọn vẹn trong nước.(4) Tính thoái hóa của Ag+ > Fe3+ > Cu2+ > Fe2+.(5) các kim các loại Fe, Ni, Zn đều rất có thể điều chế bằng cách thức điện phân hỗn hợp muối của nó.

Tổng số phát biểu đúng là

A. 2.B. 3.C. 4.D. 5.

Câu 30. triển khai các nghiên cứu sau đây:

(a) dìm một lá kẽm vào hỗn hợp CuSO4.(b) ngâm một lá đồng vào dung dịch FeCl3.(c) mang đến thép cacbon tiếp xúc với nước mưa.(d) cho thép vào dung dịch axit clohiđric.(e) Để sắt tây xúc tiếp với nước trường đoản cú nhiên.(f) mang lại thanh đồng vào dung dịch axit sunfuric.