CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC

*

*

Tổng hợp những bài báo sẽ đăng trên những tạp chí kỹ thuật và trong các kỷ yếu hèn hội thảo, hội nghị khoa học trong nước (1984 – 2014)


 

Phòng tin tức và hợp tác ký kết Quốc tế

Tổng hợp các bài báo đã đăng trên những tạp chí công nghệ và trong những Kỷ yếu Hội thảo/Hội nghị kỹ thuật trong nước (1984 – 2014)

 

Bảng 1.

Bạn đang xem: Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học

Các bài báo sẽ đăng trên các tạp chí kỹ thuật trong nước: (1984 - 2014)

(theo thiết bị tự tên tác giả chính và năm xuất bản)

 


STT

Tên bài xích

Tác giả

Năm XB

Tạp chí

Tuyển tập/kỷ yếu

Bản tin

1

Nghiên cứu cấp dưỡng giống với nuôi thương phẩm cá thát lát tại tỉnh Đắk Lắk.

 

Phan Thị Lệ Anh, Hoàng Trọng Tiền, Lê Đức Nhã.

2009

 

Kỷ yếu những công trình nghiên cứu và phân tích ứng dụng công nghệ - technology phục vụ phát triển kinh tế tài chính - xóm hội vùng phái mạnh Trung cỗ và Tây Nguyên giai đoạn 2006-2009,

 

2

Nghiên cứu cấp dưỡng giống cùng nuôi thương phẩm cá thát lát (Notopterus notopterus Pallas, 1780) tại tỉnh Đắk Lắk.

Phan Thị Lệ Anh, Hoàng Trọng Tiền, Lê Đức Nhã.

2009

 

Tạp chí tin tức KHCN-Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn

 

 

3

Một số công dụng bước đầu với những bài học kinh nghiệm kinh nghiệm của mô hình đồng cai quản nghề cá hồ Buôn Triết, thị xã Lắk, tỉnh Đắk Lắk.

Phan Thị Lệ Anh, Phan Đinh Phúc, Dương Tuấn Phương, Lý Ngọc Tuyên, Hoàng Trọng Tiền.

2011

 

Tuyển tập nghề đánh bắt cá sông Cửu Long 2011, Trang 521-529

 

4

Thử nghiệm chế tạo giống hầu Sydney Saccostrea glomerata (Gould, 1850).

Phùng Bảy

2007

 

Tuyển tập report khoa học hội thảo động đồ dùng thân mềm việt nam lần sản phẩm công nghệ V, Nha Trang mon 9/2007, pp. 357-365.

 

5

Nghiên cứu sản xuất giống cùng ương nuôi trai ngọc môi vàng Pinctada maxima Jameson, 1901.

Phùng Bảy, Nguyễn Chính, Nguyễn Văn Hùng, Thái Ngọc Chiến, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Văn Uân

2009

 

Tuyển tập những công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ (2005-2009), Viện phân tích Nuôi trồng Thủy sản III, NXB nông nghiệp & trồng trọt trang 306-328.

 

6

Thử nghiệm sản xuất giống hàu Sydney (Saccostrea glomerata Gould, 1850).

 

Phùng Bảy

2008

 

Tuyển tập report khoa học. Hội thảo động đồ thân mềm nước ta lần vật dụng nhất. 5/2008, công ty xuất bản Nông nghiệp TP.HCM

 

7

Kết quả những bước đầu thử nghiệm các phương thức tạo hàu đơn.

Phùng Bảy

2009

 

Tuyển tập các report khoa học tập tại hội thảo chiến lược động đồ dùng thân mềm toàn nước lần vật dụng VI, Nha Trang 2009

 

8

Nghiên cứu điểm sáng sinh học sinh sản của vọp Geloina Coaxans (Gmelin, 1791).

Phùng Bảy

2009

 

Tuyển tập các công trình phân tích khoa học technology (2005-2009). Viện nghiên cứu và phân tích nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp.

 

9

Một số tác dụng thử nghiệm ương cá chẽm (Lates calcarifer, Bloch) bằng môi trường nước xanh.

 

Phùng Bảy

2009

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu và phân tích khoa học technology (2005-2009). Viện phân tích nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp.

 

10

Nghiên cứu thêm vào giống cùng ương nuôi trai ngọc môi tiến thưởng (Pinctada maxima Jameson, 1901).

 

Phùng Bảy, Nguyễn Chính, Nguyễn Văn Hùng, Thái Ngọc Chiến, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Hương với Nguyễn Văn Uân.

2009

 

Tuyển tập những công trình nghiên cứu và phân tích khoa học technology (2005-2009). Viện nghiên cứu và phân tích nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp.

 

11

Nuôi hàu trên Việt Nam: kế hoạch sử, hiện trạng và định hướng cai quản trong tương lai

Phùng Bảy

4/2014

Nông nghiệp và cách tân và phát triển nông thôn. Số siêng san kỷ niệm 30 năm thành lập và hoạt động Viện nghiên cứu và phân tích nuôi trồng thủy sản III, 4/2014

 

 

12

Ưu nỗ lực vượt trội của hàu solo tam bội Thái tỉnh bình dương Crassostrea gigas (Thunberg, 1793) nuôi yêu mến phẩm tại váy đầm Nha Phu – Khánh Hòa

Phùng Bảy,

Đoàn nai lưng Tấn Đào,

Huỳnh Đức Tâm

4/2014

Nông nghiệp và trở nên tân tiến nông thôn. Số chuyên san kỷ niệm 30 năm thành lập và hoạt động Viện nghiên cứu và phân tích nuôi trồng thủy sản III, 4/2014

 

 

13

Thực nghiệm tiếp tế hàu tam bội bằng phương pháp kích đam mê hóa chất

Phùng Bảy,

Stan Allen

 

4/2014

Nông nghiệp và trở nên tân tiến nông thôn. Số chăm san đáng nhớ 30 năm ra đời Viện phân tích nuôi trồng thủy sản III, 4/2014

 

 

14

Hiệu quả áp dụng vitamin C vào ương nuôi cá chẽm

Lương Trọng Bích, Nguyễn Thị Thu Hằng, Dương Thị Thanh trả

2009

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu và phân tích khoa học technology (2005-2009). Viện phân tích nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp.

 

15

Nghiên cứu giúp một số đặc điểm sinh học viên sản cá nhồng đuôi kim cương (Sphyraena flavicauda Riippell, 1838)

Lương Trọng Bích,

Nguyễn Thị Thu Hiền, Dương Ngọc Nam

4/2014

Nông nghiệp và cách tân và phát triển nông thôn. Số siêng san đáng nhớ 30 năm ra đời Viện phân tích nuôi trồng thủy sản III, 4/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 Đặc điểm nhiều mẫu mã di truyền quần thể cá song da báo (Plectropomus leopardus Lacepede, 1802).

 

Lê Quý Bôn,

Nguyễn Văn Hùng

2009

 

Tuyển tập các công trình phân tích khoa học technology (2005-2009). Viện phân tích nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp.

 

17

Kết quả thể nghiệm ương nuôi bé giống tự tạo trai ngọc môi tiến thưởng (Pinctada maxima) nghỉ ngơi vùng đại dương Vạn Ninh (Khánh Hòa) và Vũng Rô (Phú Yên).

Nguyễn Chính, Phùng Bảy, Nguyễn Văn Hùng

2001

 

Tuyển tập báo cáo khoa học hội thảo chiến lược động đồ dùng thân mềm toàn nước lần máy nhất. 3/2001, đơn vị xuất phiên bản Nông nghiệp TP.HCM.

 

18

Tóm tắt công dụng nghiên cứu vấn đề kỹ thuật cung cấp giống tự tạo vẹm vỏ xanh Perna viridis (Linnaeus, 1758)

Nguyễn Chính

2004

 

Tuyển tập các công trình phân tích khoa học technology (1984-2004), Trung tâm nghiên cứu thủy sản III

 

19

Những loài động vật hoang dã thân mượt ( Mollusca) nằm trong lớp chân bụng (Gastropoda) và hai vỏ ( Bivalvia) có mặt trên các chợ Nha Trang

Nguyễn bao gồm

2004

 

Tuyển tập những công trình nghiên cứu khoa học technology (1984-2004), Trung tâm nghiên cứu và phân tích thủy sản III

 

20

Thành phần loài động vật thân mềm tại phòng mẫu Trung tâm nghiên cứu Thủy sản III

Nguyễn chính

2004

 

Tuyển tập những công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (1984-2004), Trung tâm nghiên cứu và phân tích thủy sản III

 

21

Nghiên cứu vớt xây dựng quy trình sản xuất giống nhân tạo và nuôi yêu mến phẩm điệp quạt (Chlamys nobilis Reeve, 1852) hải sâm (Holothurian scabra Jaeger, 1883) với

Nguyễn Chính, NguyễnThị Xuân Thu

 

 

Tuyển tập những công trình nghiên cứu và phân tích khoa học technology (1984-2004), Trung tâm nghiên cứu thủy sản III

 

22

Kết qủa bước đầu nghiên cứu và phân tích nuôi phối kết hợp ốc hương thơm với vẹm xanh, hải sâm, rong sụn.

 

Thái Ngọc Chiến cùng Nguyễn Hữu Khánh

2005

Tạp chí thông tin khoa học & công nghệ (Bộ Thủy sản), trang 12-15.

 

 

23

Thử nghiệm nuôi cá mú cùng với vẹm xanh, rong sụn cùng bào ngư tại Vũng Me, Vịnh Nha Trang, Khánh Hòa.

Thái Ngọc Chiến và Nguyễn Hữu Khánh

2005

Tạp chí công nghệ công nghệ, trang 15-17.

 

 

24

Thử nghiệm nuôi phối kết hợp tôm hùm, cùng với vẹm xanh, rong sụn và bào ngư vành tai

 

Thái Ngọc Chiến và Nguyễn Hữu Khánh

2006

Tạp chí khoa học technology và kinh tế tài chính thủy sản, số 3. Trang 15-18

 

 

25

Ứng dụng mô hình sức cài đặt ECOHAM cho môi trường nuôi ốc mùi hương thâm canh nghỉ ngơi vịnh Vân Phong, Vạn Ninh, Khánh Hòa.

Thai Ngoc Chien, Rune Rosland,

Knut Barthel,

Bui Hong Long

2006

Tạp chí thủy sản. Số 10. Trang 25-27.

 

 

26

Một số yếu hèn tố môi trường xung quanh và sự phân bổ của thực vật phù du sinh hoạt vịnh Vân Phong cùng Cam Ranh, Khánh Hòa, Việt Nam.

 

Thái Ngọc Chiến, Rune Rosland,

Knut Barthel, 

Bùi Hồng Long, 

Nguyễn Tác An

2006

 

Tuyển tập phân tích biển. Tập XV. đơn vị xuất bản khoa học cùng kỹ thuật. Trang 92-104.

 

27

Hiện trạng nghề khai thác thủy hải sản ven bờ Việt Nam.

Thái Ngọc Chiến và

Lý Bảo Thành

2008

 

 

Thông tin kỹ thuật và technology - kinh tế thuỷ sản.

28

Đề xuất một số chiến thuật phát triển nghề khai thác hải sản ven bờ bền bỉ tỉnh Bến Tre.

 

Thái Ngọc Chiến,

Lý Bảo Thành với

Cao Văn Viết

2009

 

 

Bản tin Viện nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III, trang 29-34.

29

Xây dựng quy trình công nghệ nuôi tổng hòa hợp cá mú cùng với bào ngư, rong sụn, vẹm đạt hiệu quả kinh tế cao theo phía bền vững.

Thái Ngọc Chiến,

Dương Văn Hòa,

Nguyễn Đức Đạm, Nguyễn Văn Hà

2009

 

Tuyển tập những công trình phân tích khoa học tập công Thủy sản (2005 – 2009). NXB nntt trang 143 – 152.

 

30

Hiện trạng với các chiến thuật phát triển chắc chắn nghề khai thác thủy hải sản ven bờ ở Việt Nam

Thái Ngọc Chiến và

Lý Bảo Thành

2009

 

 

Thông tin công nghệ và công nghệ -Kinh tế thủy sản

31

Trạng thái bồi bổ của vịnh Vân Phong, Cam nhóc và tác động của nó đến dịch chuyển Chlorophyla.

Thái Ngọc Chiến, Trương Quý Tùng cùng Bùi Văn Huy

2009

 

Tuyển tập những công trình nghiên cứu và phân tích khoa học công nghệ (2004-2009), Viện nghiên cứu NTTS III. NXB Nông Nghiệp.

 

32

Kết quả mô hình nuôi phối kết hợp ốc hương thơm với tu hài, rong biển trong những ao nuôi tôm sú theo hướng bền bỉ tại thị xã Công Cầu, Phú Yên.

Thái Ngọc Chiến,

Trần Văn Hào,

Nguyễn Thái Hải Anh

2010

 

 

Thông tin kỹ thuật & technology Phú Yên.

33

Hiệu trái của mô hình nuôi phối hợp ốc hương thơm với tu hài bên trên biển.

 

Thái Ngọc Chiến và Huỳnh Kim Khánh

2013

Tạp chí KH, technology và môi trường Khánh Hòa, số 5/2013, trang 19-20.

 

 

34

Tình hình khai thác tôm hùm giống nghỉ ngơi tỉnh Phú yên

Thái Ngọc Chiến,

Trần Văn Hào

2013

Tạp chí nghề đánh bắt cá Sông Cửu Long

 

 

35

Hiện trạng khai thác, nguồn lợi và các giải pháp đảm bảo nguồn lợi vọp Geloina coaxans (Gmelin, 1791)

tại thức giấc Bến Tre

Thái Ngọc Chiến

4/2014

Nông nghiệp và cải cách và phát triển nông thôn. Số chuyên san lưu niệm 30 năm thành lập Viện nghiên cứu và phân tích nuôi trồng thủy sản III, 4/2014

 

 

36

Hiệu quả của quy mô nuôi ốc mùi hương (Babylonia areolata) kết hợp với tu hài (Lutraria rhynchaena) theo hướng bền vững tại vịnh Vân Phong, huyện Vạn Ninh, tỉnh giấc Khánh Hòa

Thái Ngọc Chiến,

Huỳnh Kim Khánh

4/2014

Nông nghiệp và trở nên tân tiến nông thôn. Số chuyên san lưu niệm 30 năm thành lập Viện phân tích nuôi trồng thủy sản III, 4/2014

 

 

37

Kết quả quan trắc trầm tích vùng nuôi tôm sú một số địa điểm tại Phú Yên cùng Khánh Hòa năm 2011 - 2012

Ngọ Viết Dự

 

4/2014

Nông nghiệp và cách tân và phát triển nông thôn. Số chăm san đáng nhớ 30 năm thành lập Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III, 4/2014

 

 

38

Hoạt động khai quật thủy sản bằng kích điện ở lưu giữ vực sông Srêpôk: thực trạng, nguyên nhân và rất nhiều giải pháp.

Lê Văn Diệu,

Phan Đinh Phúc,

Lý Ngọc Tuyên,

Dương Tuấn Phương, Phan Thị Lệ Anh,

Phạm Thanh Nghĩa

2011

 

Tuyển tập nghề đánh cá sông Cửu Long 2011, trang 406-417

 

 

39

Nuôi mến phẩm ốc hương thơm trong ao khu đất tại Xuân Tự, Vạn Ninh, Khánh Hòa

 

HoàngVăn Duật, Nguyễn Thị Xuân Thu

2004

 

Tuyển tập những công trình phân tích khoa học công nghệ (1984-2004), Trung tâm nghiên cứu thủy sản III

 

40

Kỹ thuật nuôi ốc hương trong ao.

 

Hoàng Văn Duật với Nguyễn Thị Xuân Thu

2007

 

Hội thảo động vật hoang dã thân mềm toàn nước lần IV. NXB nông nghiệp & trồng trọt Hà Nội, trang 295 – 304.

 

41

Thử nghiệm nuôi ốc hương thơm (Babylonia areolata) trong ao khu đất tại Đồng bò Nha Trang

 

Hoàng Văn Duật

2008

 

Tuyển tập report khoa học, hội thảo chiến lược động đồ vật thân mềm cả nước lần vật dụng 6

 

42

Thiết bị đa zi năng sử dụng trong nuôi trồng cùng thu hoạch ốc hương, nghêu, sò huyết.

Hoàng Văn Duật, Hoàng Diện

2009

 

Tuyển tập những công trình nghiên cứu và phân tích khoa học công Thủy sản (2005 – 2009). Viện phân tích nuôi trồng thủy sản III. NXB nông nghiệp & trồng trọt trang 171 – 179.

 

43

Thiết bị đa năng sử dụng trong nuôi trồng và thu hoạch thủy sản

Hoàng Văn Duật

2010

 

Kỹ yếu ớt hội thi sáng chế kỹ thuật cả nước lần sản phẩm công nghệ 10 (2008-2009) và 20 năm hội thi sáng tạo kỹ thuật đất nước hình chữ s (1989-2009); trang 177-180; Hà Nội

 

44

 Kỹ thuật cung ứng giống cá Chẽm (Lates calcarifer).

Nguyễn Văn Dũng, Đào Văn Trí

2006

 

 

45

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản của giun những tơ Perinereis nuntia var brevicirris (Grube, 1857)

Nguyễn Văn Dũng,

Nguyễn Thị Thu Hằng, Huỳnh Kim Quang

4/2014

Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Số chăm san kỷ niệm 30 năm ra đời Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III, 4/2014

 

46

Ảnh hưởng của những loại thức ăn khác nhau đến tốc độ tăng trưởng và xác suất sống của ấu trùng giun nhiều tơ Perinereis nuntia var. Brevicirris (Grube, 1857)

Nguyễn Văn Dũng,

Huỳnh Kim Quang, Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Thành Vũ

4/2014

Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Số chuyên san lưu niệm 30 năm thành lập và hoạt động Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III, 4/2014

 

47

Ảnh tận hưởng của thức ăn uống và tỷ lệ lên vận tốc tăng trưởng và tỷ lệ sống của giun nhiều tơ nuôi yêu mến phẩm

Nguyễn Văn Dũng,

Nguyễn Thị Thu Hằng, Huỳnh Kim Quang

4/2014

Nông nghiệp và trở nên tân tiến nông thôn. Số siêng san đáng nhớ 30 năm thành lập và hoạt động Viện phân tích nuôi trồng thủy sản III, 4/2014

 

48

Bước đầu so sánh vận tốc sinh trưởng và xác suất chết tự nhiên của cá mè trắng được lưu lại và cá mè trắng bình thường

Võ ráng Dũng với John Sollows

2004

 

Tuyển tập những công trình nghiên cứu và phân tích khoa học technology (1984-2004), Trung tâm nghiên cứu thủy sản III, trang 391-402.

 

49

Thành phần ký kết sinh trùng tại 1 sô loài cá mú thuộc giống Epinephelus ở khu vực Khánh Hòa

Võ núm Dũng, Bristow Glenn Allan, Nguyễn Hữu Dũng, Võ Thị Dung cùng Nguyễn Thị Thanh Thùy

2005

Tạp chí kỹ thuật và công nghệ biển, phụ trương 4, trang 247-254.

 

 

50

Thành phần và tỷ lệ cảm nhiễm sán solo chủ bên trên cá mú nuôi lồng cùng nuôi ao khu vực tỉnh Khánh Hoà.

Võ cầm Dũng, Glenn Allan Bristow, Nguyễn Hữu Dũng, Nguyễn Thị Xuân Thu, Võ Thị Dung

2007

Tạp chí Thuỷ sản số 6/2007, trang 29-31.

 

 

51

Thành phần và mức độ truyền nhiễm sán lá đối chọi chủ (Monogenea) sinh hoạt cá mú giống tự nhiên và thoải mái tỉnh Khánh Hòa.

Võ rứa Dũng, Glenn A. Bristow, Nguyễn Hữu Dũng, Võ Thị Dung, trằn Thị Lý, Nguyễn Nguyễn Thành Nhơn

2007

Tạp chí nông nghiệp & trồng trọt và cách tân và phát triển Nông thôn. Số 18/2007, trang 45-48.

 

 

52

Một số ngay cạnh xác ký sinh sinh hoạt cá mú giống thoải mái và tự nhiên và cá nuôi ao khu vực tỉnh Khánh Hòa.

Võ thế Dũng, Glenn A. Bristow, Nguyễn Hữu Dũng, Võ Thị Dung

2008

 

Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học đất nước Biển Đông 2007. NXB Khoa học thoải mái và tự nhiên và Công nghệ, trang 323-332.

 

53

Kỹ thuật làm tiêu bản đẹp cam kết sinh trùng Trichodina sp. được tích lũy từ thủy sản nước lợ-mặn.

Võ thế Dũng

2009

 

 

Bản tin Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III, số 2/2009, trang 28.

54

Ấu trùng metacercariae của sán lá tuy nhiên chủ cam kết sinh nghỉ ngơi cá mú đen (Epinephelus coioides) và cá mú mè (Epinephelus bleekeri) thu trên Khánh Hòa

Võ núm Dũng

2009

 

Tuyển tập các công trình phân tích khoa học công nghệ (2004-2009), Viện phân tích NTTS III. NXB Nông Nghiệp, trang 675-682.

 

55

Ký sinh trùng ở con nhộng ốc nhảy da kim cương (Strombus canarium Linnaeus, 1758).

Võ ráng Dũng, Lê Thị Ngọc Hòa, Võ Thị Dung và Nguyễn Nguyễn Thành Nhơn

2009

Tạp chí nông nghiệp trồng trọt và cách tân và phát triển Nông thôn, số 9/2009, trang 67-71.

 

 

56

Một số điểm lưu ý sinh học viên sản cá phương diện quỷ nhận được ở quanh vùng Nam Trung Bộ.

Võ cố kỉnh Dũng,

Lê Thị Thu Hương,

Võ Thị Dung

2011

Tạp chí nông nghiệp và phát triển Nông thôn, số 18/2011, trang 68-74.

 

 

57

Nghiên cứu một số tác nhân có tác dụng gây căn bệnh xuất máu lở loét sống cá trung bình (Acipenser gueldenstaidtii cùng A. Baeri) nuôi làm việc Lâm Đồng.

Võ cố Dũng,

Võ Thị Dung,

Nguyễn Thị Hồng Tuyên, Nguyễn Viết Thùy,

Lê Phước Thuần

2011

Tạp chí nông nghiệp và cải tiến và phát triển Nông xóm số 23/2011, trang 74-79.

 

 

58

Nghiên cứu vớt tác nhân gây bệnh dịch trên cá tầm (Acipencer baeri) cùng cá hồi (Oncorhynchus mykiss) trong hệ thống ao nuôi công nghiệp.

Võ vắt Dũng,

Trần Thị Bạch Dương

2011

 

Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học Thuỷ sản nước ta năm 2011, NXB Nông nghiệp, trang 196-200.

 

59

Ký sinh trùng cá mú cùng cá chẽm ngơi nghỉ Việt Nam.

Võ rứa Dũng,

Bristow Glenn Allan, Nguyễn Hữu Dũng,

Võ Thị Dung, Nguyễn Nguyễn Thành Nhơn.

2012

(Sách) NXB Nông nghiệp, 180 trang.

 

 

60

Thử nghiệm sinh sản nhân tạo cá mặt quỷ (Synanceia verrucosa Bloch & Schneider, 1801).

Võ thay Dũng,

Nguyễn Cao Lộc,

Lê Thị Thu Hương,

Võ Thị Dung,

Phạm Quốc Hùng.

2012

Tạp chí nông nghiệp và trở nên tân tiến Nông thôn. Số 09/2012, trang 81-85.

 

 

61

Một số ký kết sinh trùng cam kết sinh ở ghẹ xanh (Portunus pelagicus Linaeus, 1766) đánh bắt ở biển khơi Khánh Hòa.

Võ thay Dũng, Glenn Allan Bristow, Phạm Nguyễn Hậu, Nguyễn Thị Hồng Tuyên

2013

Tạp chí Khoa học technology Thủy sản, Đại học tập Nha Trang, số 3-2013, trang 11-15.

 

 

62

Kết quả cách đầu phân tích nuôi thương phẩm Sá sùng (Sipunculus nudus Linaeus, 1767) trên Khánh Hòa.

Võ gắng Dũng,

Nguyễn Văn Cảnh,

Lê Thị Nhàn,

Võ Thị Dung,

Hà Văn Chung,

Nguyễn Phước Bảo Ngọc

2013

Tạp chí nông nghiệp trồng trọt và trở nên tân tiến nông thôn. Số 19/2013, trang 92-96.

 

 

63

Kết quả quy mô nuôi sá sùng yêu quý phẩm tại Vạn Ninh, Khánh Hòa.

Võ rứa Dũng, Nguyễn Văn Cảnh, Lê Thị Nhàn, Võ Thị Dung

2013

 

 

Bản tin kỹ thuật và Cuộc sống, tỉnh Khánh Hòa, số 4/2013, trang 11-12.

64

Nuôi cá nước lạnh lẽo tỉnh Lâm Đồng- thành tựu và triển vọng.

Võ nạm Dũng, Nguyễn Viết Thùy

2013

 

 

65

Ấu trùng cercaria của sán tuy vậy chủ ký kết sinh ở một số loài ốc nước ngọt tỉnh giấc Phú Yên

Võ nắm Dũng

4/2014

Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Số chăm san kỷ niệm 30 năm thành lập Viện phân tích nuôi trồng thủy sản III, 4/2014

 

 

66

Nghiên cứu thử nghiệm nuôi yêu mến phẩm sá sùng (Sipunculus nudus Linnaeus, 1767) vào bể xi măng tại Khánh Hòa

Võ rứa Dũng,

Nguyễn Văn Cảnh,

Lê Thị Nhàn,

Võ Thị Dung

4/2014

Nông nghiệp và trở nên tân tiến nông thôn. Số chăm san đáng nhớ 30 năm thành lập và hoạt động Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III, 4/2014

 

 

67

Nghiên cứu một số trong những ký sinh trùng gây căn bệnh ở cá hồi vân (Onchorhynchus mykiss) giống như tại Lâm Đồng

Võ nuốm Dũng,

Võ Thị Dung,

Hòang Ngọc Hồi

2014

Tạp chí nông nghiệp trồng trọt & phát triển nông thôn, đã in

 

 

68

Hoàn thiện technology sản xuất Hải sâm cát (Holothuria scabra).

Nguyễn Đình quang quẻ Duy, Rayner Pitt,

Hoàng Thị Châu Long

2009

 

Tuyển tập những công trình nghiên cứu và phân tích khoa học công nghệ (2005-2009). Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp.

Xem thêm: 100+ Hình Ảnh Hà Nội Mùa Thu, Ảnh: Đẹp Nao Lòng Sắc Màu Thu Hà Nội

 

69

Thiết kế cách tân lồng bẫy khai quật ghẹ ở vùng biển cả Việt Nam.

Vũ Đình Đáp,

Nguyễn Xuân Trường, Bùi Đức tuy nhiên

2009

 

Tuyển tập những công trình phân tích khoa học technology (2004-2009), Viện phân tích NTTS III. NXB Nông Nghiệp.

 

70

Khai thác cá ngừ đại dương-triển vọng cùng thách thức.

Vũ Đình Đáp,

Nguyễn Xuân Trường, Thái Ngọc Chiến

2009

 

Tuyển tập những công trình nghiên cứu và phân tích khoa học technology (2004-2009), Viện nghiên cứu NTTS III. NXB Nông Nghiệp.

 

71

Nghiên cứu vãn kỹ thuật đổi khác giới tính cá Mú chấm cam (E. Coioides).

Phạm trường Giang

2009

 

Tuyển tập những công trình phân tích khoa học công nghệ (2005-2009). Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp.

 

72

Một số tác dụng nuôi ốc hương thương phẩm.

 

Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Thị Xuân Thu.

2003

 

 

73

Tình hình cải cách và phát triển nghề nuôi ốc mùi hương (Babylonia areolata Link, 1807) ở những tỉnh miền Trung.

 

Nguyễn Văn Hà

2004

 

 

74

Một số hiệu quả nuôi thương phẩm ốc hương (Babylonia areolata Link, 1807) vào đăng lồng

Ngyễn Văn Hà

2007

 

Hội thảo động vật hoang dã thân mềm cả nước lần IV. NXB Nông nghiệp, Hà Nội, trang 315 – 327.

 

75

Thành phần loài và phân bố của họ ốc tua (Muricidae) trên rạn san hô ở vịnh Nha Trang cùng vịnh Vân Phong – Khánh Hòa.

Nguyễn Văn Hà

2008

 

Tuyển tập báo cáo khoa học hội thảo chiến lược động thứ thân mềm toàn quốc, lần sản phẩm công nghệ V. NXB nntt Hà Nội, trang 65 – 82.

 

76

Các lòai trong họ ốc tua (Muricidae) bên trên rạn sinh vật biển ở vịnh Nha Trang cùng vịnh Vân Phong – Khánh Hòa.

 

Nguyễn Văn Hà.

2008

 

Tuyển tập report khoa học hội thảo động vật dụng thân mềm tòan quốc, lần thiết bị V, NXB nông nghiệp Hà Nội, pp. 83 – 116.

 

77

Một số loài trong họ ốc sợi là địch sợ của san hô sống.

Nguyễn Văn Hà

2009

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học technology (2005 – 2009). Viện nghiên cứu NTTS III. NXB nông nghiệp & trồng trọt trang 85 – 91.

 

78

Tình hình cách tân và phát triển nghề nuôi ốc mùi hương (Babylonia areolata link 1807) ở việt nam

Nguyễn Văn Hà

 

4/2014

Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Số chăm san đáng nhớ 30 năm thành lập Viện nghiên cứu và phân tích nuôi trồng thủy sản III, 4/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

Một số loại trong bọn họ ốc tua Muricidae (Mollusca) là địch sợ hãi của san hô sống sinh hoạt vùng đại dương Khánh Hòa

Nguyễn Văn Hà

 

4/2014

Nông nghiệp và cách tân và phát triển nông thôn. Số chuyên san đáng nhớ 30 năm ra đời Viện phân tích nuôi trồng thủy sản III, 4/2014

 

 

80

Ảnh tận hưởng của liều lượng hormone trong sinh sản nhân tạo cá thia đồng xu tiền ba chấm (Dascullus trimaculatus Ruppell, 1829)

Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Văn Hùng

4/2014

Nông nghiệp và cải tiến và phát triển nông thôn. Số chăm san kỷ niệm 30 năm thành lập Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III, 4/2014

 

 

81

Một số đặc điểm hình thái phân loại và điểm lưu ý di truyền quần thể cá Mú cọp (Epinephelus fuscoguttatus, Forssakal 1775) trên vùng biển khơi Khánh Hòa.

Nguyễn Văn Hùng,

Lê Quí Bôn, Võ Đức Duy, Hoàng Thúy Ngọc cùng Mai Duy Minh

2008

 

 

Thông tin khoa học công nghệ và tài chính thủy sản số 9/2008, trang 32 – 34.

82

Nghiên cứu ảnh hưởng của một vài chế phẩm sinh học tập lên tỷ lệ sống với sinh trưởng của ấu trùng mú chấm cam (Epinephelus coioides) cùng cá chẽm (Lates calcarifer).

Nguyễn Văn Hùng, Dương Thị Phương, Võ Thị Thu Em cùng Nguyễn Đức Tình

2009

 

Tuyển tập những công trình nghiên cứu khoa học technology (2005-2009). Viện phân tích nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp.

 

83

Đánh giá tài năng sinh sản của lũ tôm chân white (Litopenaeus vannamei) nạm hệ F1 có xuất phát từ Hawaii

Nguyễn Văn Hùng, Dương Thị Phương với Trương Thị Thủy

2009

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu và phân tích khoa học công nghệ (2005-2009). Viện nghiên cứu và phân tích nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp.

 

84

Đặc điểm nhiều mẫu mã di truyền quần thể cá tuy nhiên da báo (Plectropomus leopardus, Lacépède 1802.

Nguyễn Văn Hùng,

Lê Quí Bôn

2009

 

 

Thông tin khoa học technology và tài chính thủy sản số 6/2009.

85

Tình hình bảo tồn, gìn giữ nguồn gen cùng giống những loài thủy sản nước lợ, mặn

Nguyễn Văn Hùng,

Lê Quí Bôn,

Hoàng Thúy Ngọc

2009

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (2005-2009). Viện nghiên cứu và phân tích nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp.

 

86

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học viên sản cá song da báo (Plectropomus leopardus) ở vùng hải dương Nha Trang – Khánh Hòa

Nguyễn Văn Hùng,

Lê Quí Bôn,

Nguyễn Văn Dũng cùng Ishibashi Norihisa

2009

 

Tuyển tập những công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (2005-2009). Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp.

 

87

Nghiên cứu một số điểm sáng sinh học sinh sản cá thia đồng tiền ba chấm (Dascyllus trimaculatus) vùng biển khơi Khánh Hòa

Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thị Phương Trà và Nguyễn Thị Kim Anh

2009

 

Tuyển tập những công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (2005-2009). Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp.

 

88

Nghiên cứu vớt một số điểm lưu ý sinh học viên sản cá tuy vậy da báo (Plectropomus leopardus) ở vùng biển lớn Nha Trang- Khánh Hòa.

Nguyễn Văn Hùng,

Lê Quý Bôn, Nguyễn Văn Dũng, Ishibashi Norihisa

2009

 

Tuyển tập những công trình phân tích khoa học technology (2005-2009). Viện nghiên cứu và phân tích nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp, tr. 445-453.

 

89

Nghiên cứu vãn một số điểm sáng sinh học viên sản cá thia đồng tiền ba chấm (Dascyllus trimaculatus) ngơi nghỉ vùng biển cả Khánh Hòa.

Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thị Phương Trà, Nguyễn Thị Kim Anh

2009

 

Tuyển tập những công trình phân tích khoa học technology (2005-2009). Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp, tr. 454-464.

 

90

 Nghiên cứu tác động của một số trong những chế phẩm sinh học tập lên xác suất sống cùng sinh trưởng của ấu trùng cá mú chấm cam (Epinephelus coioides) cùng cá chẽm (Lates calcarifer).

Nguyễn Văn Hùng, Dương Thị Phượng, Võ Thị Thu Em, Võ Đức Tình

2009

 

Tuyển tập các công trình phân tích khoa học technology (2005-2009). Viện phân tích nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp, tr. 577-588.

 

91

Nghiên cứu vớt thức ăn cá tuy vậy da báo (Plectropomus leopardus) tiến độ cá bột mang đến cá giống.

Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thị Thu Hiền, Võ Thị Thu Em

2009

 

Tuyển tập những công trình phân tích khoa học technology (2005-2009). Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp, tr. 589-597.

 

92

Một số điểm sáng hình thái phân loại và đa dạng chủng loại di truyền quần đàn cá mú cọp (Epinephelus fuscoguttatus, Forsskal 1775) tại vùng biển cả Khánh Hòa.

Nguyễn Văn Hùng, Lê Quý Bôn, Võ Đức Duy, Hoàng Thúy Ngọc, Mai Duy Minh

2009

 

Tuyển tập các công trình phân tích khoa học công nghệ (2005-2009). Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp, tr. 787-792.

 

93

Tình hình bảo tồn, cất giữ nguồn gen với giống những thủy sản nước chè hai mặn.

Nguyễn Văn Hùng, Lê Quý Bôn, Hoàng Thúy Ngọc

2009

 

Tuyển tập những công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (2005-2009). Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp, tr. 815-821.

 

94

Đánh giá năng lực sinh sản của bọn tôm chân white (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) cố kỉnh hệ F1 có nguồn gốc từ Hawaii.

 

Nguyễn Văn Hùng, Dương Thị Phượng, Trương Thị Thủy

2009

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu và phân tích khoa học technology (2005-2009). Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp, tr. 822-832.

 

95

Ứng dụng kỹ thuật di truyền phân tử mtDNA để review sự đa dạng di truyền quần thể cá tuy vậy da báo (Plectropomus leopardus) phân bố ở vùng hải dương Việt Nam.

Nguyễn Văn Hùng và Đặng Thúy Bình

2010

Tạp chí Khoa học công nghệ Trường Đại học tập Nha Trang.

 

 

96

 Nghiên cứu đa dạng chủng loại di truyền quần thể cá tuy nhiên da báo (Plectropomus leopardus) ngơi nghỉ vùng biển vn sử dụng chỉ thị phân tử cytochrom b của DNA ti thể (Cyt b mtDNA).

Nguyễn Văn Hùng, Đặng Thúy Bình

2010

Tạp chí khoa học – technology Thủy sản, ngôi trường Đại học tập Nha Trang. Số 3/2010, tr. 100 – 108.

 

 

97

Kết quả cách đầu nhận xét tốc độ tăng trưởng của những tổ phù hợp lai giữa những dòng tôm thẻ chân white (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) có xuất phát khác nhau

Nguyễn Hữu Hùng

4/2014

Nông nghiệp và trở nên tân tiến nông thôn. Số chuyên san lưu niệm 30 năm ra đời Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III, 4/2014

 

 

98

Ảnh hưởng của hàm lượng protein không giống nhau lên phát triển và phần trăm sống của cua xanh (Scylla paramamosain) quy trình tiến độ nuôi thương phẩm

Đinh quang đãng Huy,

Lại Văn Hùng

2008

 

Tuyển tập báo cáo khoa học tại hội thảo toàn quốc về Nuôi trồng thuỷ sản của các nhà kỹ thuật trẻ. NXB Nông nghiệp

 

99

Nghiên cứu điểm sáng sinh học và kỹ thuật cung cấp giống mực nang.

 

Phan Thị yêu mến Huyền Nguyễn Thị Xuân Thu

2004

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (1984-2004), Trung tâm nghiên cứu và phân tích thủy sản III

 

100

Nghiên cứu công nghệ và xây dựng quy mô nuôi rạm canh ốc hương xuất khẩu

 

Phan Thi yêu thương Huyền

2004

 

Tuyển tập những công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (1984-2004), Trung tâm nghiên cứu và phân tích thủy sản III

 

101

Nghiên cứu đặc điểm sinh học viên sản ngao móng tay (Solen grandis Dunker, 1862).

Phan Thị yêu quý Huyền

2009

 

Tuyển tập những công trình nghiên cứu khoa học công nghệ (2005-2009). Viện nghiên cứu và phân tích nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp.

 

102

Thử nghiệm cấp dưỡng giống nghêu móng tay (Solen grandis Dunker, 1862)

Phan Thị yêu đương Huyền

4/2014

Nông nghiệp và cách tân và phát triển nông thôn. Số siêng san đáng nhớ 30 năm thành lập Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III, 4/2014

 

 

103

Kết quả cách đầu phân tích bệnh do vi khuẩn và cam kết sinh trùng gây ra trên ốc hương (Babilonia areolata Lamark, 1807) và khuyến cáo các phương án phòng trị.

 

Lê Lan Hương, Võ Văn Nha, Lê Văn Yến, Võ nỗ lực Dũng,

2003

 

 

104

Ảnh hưởng của một vài yếu tố sinh thái xanh lên sự cách tân và phát triển của quần thể tảo Nitzschia closterrium.

Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Thanh Thùy, Hoàng Thị Châu Long

2009

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu và phân tích khoa học technology (2005-2009). Viện nghiên cứu và phân tích nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp, trang 507-515.

 

105

Kết quả tích lũy và nuôi sinh khối một số trong những loài vi tảo biển cả làm thức ăn cho các đối tượng người tiêu dùng thủy sản.

Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Thanh Thùy, Hoàng Thị Châu Long

2009

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu và phân tích khoa học technology (2005-2009). Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp, trang 499-506.

 

106

Ảnh hưởng của một số yếu tố sinh thái lên sự phát triển của 15 loài vi tảo biển

Nguyễn Thị Hương,

Lê Thị Thu Hương,

Hoàng Thị Châu Long, Nguyễn Thị Thanh Thùy

4/2014

Nông nghiệp và cải cách và phát triển nông thôn. Số chăm san lưu niệm 30 năm thành lập Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III, 4/2014

 

 

107

Hiện trạng trao đổi tin tức về chuyên môn nuôi và bệnh dịch lây lan trên tôm hùm nuôi lồng tại Khánh Hòa”.

 

Trần Thị Hương, Nguyễn Ngọc Anh, Võ Văn Tân, Nguyễn Hoàng Lan cùng Võ Văn Nha

2011

 

Tuyển tập các report tại hội nghị sinh viên và các nhà khoa học trẻ lần thứ I, ngôi trường Đại học tập Nha Trang, tr. 449-454.

 

108

Ảnh tận hưởng của sự đổi khác hàm lượng protein vào thức nạp năng lượng công nghiệp lên sinh trưởng của bào ngư vành tai (Haliotis asinina Linnaeus, 1758)

Nguyễn Minh Hường,

Lê Vịnh

2007

 

Tuyển tập báo cáo khoa học hội thảo động đồ thân mềm đất nước hình chữ s lần đồ vật V, Nha Trang mon 9/2007.

 

109

Thử nghiệm nuôi kết hợp cá mú cùng với vẹm xanh, rong sụn với bào ngư trên Vũng Me, Nha Trang, Khánh Hòa

Nguyễn Hữu Khánh, Thái Ngọc Chiến

2005

Tạp chí Khoa học-Công nghệ Thủy sản, Đại học Thủy sản số 4, trang 35-38.

 

 

110

Kết quả nghiên cứu nuôi cá dìa (Siganus guttatus) kết hợp với cá nâu (Scatophagus argus) và cá đối (Mugil spp).

Nguyễn Hữu Khánh, hồ Thị Bích Ngân, Thái Ngọc Chiến, Nguyễn Thị Ngoan, Đặng Đình Dũng, Ngô Nguyên Đáng, Ngô Trung Nhật Quang, Nguyễn Đôn Phước

2007

 

 

Bản tin công nghệ & technology (Sở khoa học & công nghệ Thừa Thiên Huế), số tháng 12/2007, trang 4-8.

111

Kết quả nghiên cứu xây dựng mô hình nuôi cá kình (Siganus oramin) kết hợp với cá nâu (Scatophagus argus) và cá đối (Mugil spp) ở váy đầm phá Tam Giang-Cầu hai (Thừa Thiên Huế).

Nguyễn Hữu Khánh,

Hồ Thị Bích Ngân,

Thái Ngọc Chiến, Nguyễn Thị Ngoan, Đặng Đình Dũng,

Ngô Nguyên Đáng,

Ngô Trung Nhật Quang, Nguyễn Đôn Phước

 

2008

 

 

Thông tin Khoa học technology và tài chính Thủy sản, số mon 2/2008, trang 12-18.

112

Kết quả bước đầu về sản xuất giống cùng nuôi thương phẩm lươn đồng (Monopterus albus) bài bản nông hộ

Nguyễn Hữu Khánh,

Hồ Thị Bích Ngân

2009

 

Tuyển tập những công trình phân tích khoa học công nghệ (2005-2009). Viện nghiên cứu và phân tích nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp.

 

113

Ảnh hưởng của mật độ, loại thức ăn uống đến sinh trưởng và phần trăm sống của lươn đồng Monopterus albus (Zuiew, 1793) nuôi trong bể

Nguyễn Hữu Khánh,

Hồ Thị Bích Ngân

2009

Tạp chí nntt & phát triển nông thôn, số 9/2009.

 

 

114

Thành phần loài, mật độ, điểm sáng phân cha của sao biển lớn và ước gai trong các rạn san hô ở vịnh Vân Phong-Bến Gỏi, tỉnh Khánh Hòa.

Nguyễn Hữu Khánh

2009

 

 

115

Thực trạng bảo vệ và thống trị chất số lượng hàng hóa thủy sản sau thu hoạch trên tàu khai thác ngoài khơi ở một vài tỉnh miền trung bộ Việt Nam.

Nguyễn Hữu Khánh,

Hồ Thị Bích Ngân

2011

Tạp chí kỹ thuật và vạc triển, Tập 9, số 5, trang 772-779.

 

 

116

Kích ưa thích miễn dịch sệt hiệu ở các tra (Pangasianodon hypophthalmus) bằng vi trùng Edwardsiella ictaluri bỗng biến ren chondroitinase.

Lê Thượng Khởi,

Võ Văn Nha,

Đặng Thị Hoàng Oanh

2013

Tạp chí khoa học, 25(2013). Ngôi trường Đại học đề xuất Thơ, tr. 214-222.

 

 

117

Ảnh hưởng trọn của độ mặn tới vận tốc sinh trưởng và xác suất sống con nhộng sò huyết.

Lê Trung Kỳ,

La Xuân Thảo.

2004

 

Tuyển tập những công trình phân tích khoa học technology (1984-2004), Trung tâm phân tích thủy sản III

 

118

Nghiên cứu chế tác hàu đa bội chủng loại Crassostrea angulata (LAMARCK, 1819) bằng Cytochanlasin B.

Mai Duy Minh,

Nguyễn Thị Xuân Thu, Phùng Bảy

2014

Tạp chí NN & PTNT số 2/2014.

 

 

119

Nghiên cứu ảnh hưởng của ánh nắng mặt trời đến sinh trưởng của cá khoảng Acipenser baerii nuôi sinh sống Lâm Đồng

Mai Duy Minh

 

4/2014

Nông nghiệp và cải cách và phát triển nông thôn. Số siêng san đáng nhớ 30 năm thành lập Viện phân tích nuôi trồng thủy sản III, 4/2014

 

 

120

Ảnh hưởng trọn của thức ăn đến phát triển và xác suất sống của con nhộng hầu ý trung nhân Đào Nha (Crassostrea angulata Lamarck, 1819).

 

Tôn đàn bà Mỹ Nga, Phùng Bảy, Lê Thị Út Năm

2010

Tạp chí nông nghiệp trồng trọt và cải cách và phát triển Nông thôn, Bộ nông nghiệp & trồng trọt và cách tân và phát triển Nông thôn. Số 157, trang 38-44,

 

 

121

Ảnh tận hưởng của mật độ nuôi đến sinh trưởng và xác suất sống của ấu trùng hầu nhân tình Đào Nha (Crassostrea angulate Lamarck, 1819).

 

Tôn thanh nữ Mỹ Nga, Phùng Bảy, Lê Thị Út Năm

2010

Số 3, trang 51-59, tạp chí Khoa học công nghệ Thủy sản, ngôi trường Đại học Nha Trang.

 

 

122

Đặc điểm nguồn lươn giống và thử nghiệm nuôi phục hồi lươn tương tự tại cha Tri, Bến Tre.

Hồ Thị Bích Ngân

2009

Tạp chí Khoa học-Công nghệ Thủy sản, trường Đại học Nha Trang.

 

 

123

Nghiên cứu giúp một số điểm lưu ý sinh học viên sản của ghẹ ba chấm Portunus sanguinolentus và ghẹ Bimacula Charydis bimaculata ngơi nghỉ vùng biển Khánh Hòa.

Nguyễn Thị Ngoan, Nguyễn Hữu Khánh, Nguyễn Xuân ngôi trường

2007

Tạp chí tin tức khoa học và công nghệ, bộ Thủy sản.

 

 

124

Ảnh tận hưởng của môi trường không giống nhau lên sự cách tân và phát triển của tảo nội địa khoáng

Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Minh Châu

2009

 

Tuyển tập những công trình nghiên cứu khoa học technology (2005-2009). Viện nghiên cứu và phân tích nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp.

 

125

Nuôi ghép tảo Spirulina platensis trong nguồn nước khoáng không giống nhau.

Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Minh Châu

2009

 

Tuyển tập những công trình phân tích khoa học công nghệ (2005-2009). Viện nghiên cứu và phân tích nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp.

 

126

Một số ký kết sinh trùng thường chạm mặt ở cá mú (Epinephelus spp), cá chẽm (Lates calcarifer) với cá măng biển lớn (Chanos chanos) bố mẹ nuôi tại Nha Trang – Khánh Hoà.

Nguyễn Thị Nguyệt

2009

 

Tuyển tập những công trình nghiên cứu và phân tích khoa học technology (2005-2009). Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III. NXB Nông nghiệp.

 

127

Tìm hiểu thực trạng và đề xuất cách tân thiết kế trại cung ứng tôm sú tương tự tại Nha Trang, Phan Rang

Võ Văn Nha

2000

 

 

128

Biến động con số trùng tiêm mao (Ciliata) trong bể nuôi sinh khối luân trùng dòng nhỏ (Brachionus plicatilis Muller, 1786) bằng thức ăn men bánh mỳ có bổ sung cập nhật dầu mực trên Nha Trang

Võ Văn Nha

2003

 

 

129

Hiện trạng căn bệnh ở tôm sú bông (Panulirus ornatus, Fabricius, 1798) nuôi lồng tại vùng biển lớn Phú Yên, Khánh Hòa.

Võ Văn Nha và Đỗ Thị Hòa

2003

Tạp chí Thủy sản, 11, tr. 22-24.

 

 

130

Kết quả những bước đầu tiên nghiên cứu một trong những bệnh thường chạm chán ở tôm hùm bông (Panulirus ornatus) nuôi lồng trên vùng biển Sông Cầu-Phú im

Võ Văn Nha

2004

 

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ 1984-2004, Nxb. Nông nghiệp, Tp.HCM, tr. 487-493.

 

131

Ứng dụng kỹ thuật PCR (Polymerase chain reaction) vào chẩn đoán sớm bệnh virus bợn trắng (White spot sydrome vi khuẩn - WSSV) sống tôm sú nuôi.

Võ Văn Nha,

2004

 

Tuyển tập những công trình nghiên cứu và phân tích khoa học công nghệ 1984-2004, Nxb. Nông nghiệp, Tp.HCM, tr. 475-481.

 

132

Kết quả bước đầu nghiên cứu và phân tích ký sinh trùng gây dịch trên ốc h