Bài tập toán hình lớp 7 có đáp án

A. CÁC DẠNG BÀI TẬP HÌNH 7 HỌC KÌ 1

DẠNG 1. KIỂM TRA nhị ĐƯỜNG THẲNG tuy nhiên SONG, nhì ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. VẼ ĐƯỜNG THẲNG song SONG, ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC, ĐƯỜNG TRUNG TRỰC.Bạn sẽ xem: bài bác tập toán hình lớp 7 tất cả đáp án

Phương pháp giải.

Bạn đang xem: Bài tập toán hình lớp 7 có đáp án

Sử dụng dấu hiệu nhận biết hai mặt đường thẳng song song, tư tưởng và vết hiệu nhận ra hai đường thẳng vuông góc, định nghĩa hai đường trung trực.

Ví dụ: (Bài 55 tr.103 SGK)

a) các đường thẳng vuông góc cùng với d trải qua M, N.

b) các đường thẳng tuy nhiên song cùng với e đi qua M, N.

Giải. 


*

những dạng toán hình lớp 7 học tập kì 1 có đáp án" width="322">

a) Đường thẳng a trải qua M cùng vuông góc cùng với d. Đường trực tiếp b trải qua N với vuông góc cùng với d.

b) Đường thẳng x trải qua M và tuy vậy song với e. Đường trực tiếp y trải qua N và tuy nhiên song cùng với e.

DẠNG 2. TÍNH SỐ ĐO GÓC

Phương pháp giải.

Sử dụng các đặc thù của nhì góc đối đỉnh, nhì góc kề bù, hai góc tạo nên bởi hai tuyến đường thẳng tuy vậy song với một con đường thẳng trang bị ba.

Ví dụ 2. (Bài 57 tr.104 SGK)

Cho hình 39 (SGK) (a // b) hãy tính số đo x của góc O.

Hướng dẫn.


*

những dạng toán hình lớp 7 học kì 1 gồm đáp án (ảnh 2)" width="619">

Ví dụ 3. (Bài 59 tr.104 SGK)


*

các dạng toán hình lớp 7 học kì 1 tất cả đáp án (ảnh 3)" width="406">

Hướng dẫn.


*

những dạng toán hình lớp 7 học kì 1 gồm đáp án (ảnh 4)" width="228">

DẠNG 3. PHÁT BIỂU MỘT ĐỊNH LÍ (BẰNG CÁCH ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG, BẰNG CÁCH NHÌN VÀO HÌNH VẼ) HOẶC CHỌN CÂU PHÁT BIỂU ĐÚNG.

Phương pháp giải.

Liên hệ với những kiến thức khớp ứng trong SGK để trả lời.

Xem thêm: Chụp Ảnh Thẻ Đà Nẵng Cực Hot, Địa Chỉ Chụp Hình Thẻ Đẹp Tại Đà Nẵng

Ví dụ 4. (Bài 60 tr. 104 SGK)

Hãy phạt biểu các định lí được miêu tả bằng hình vẽ sau, rồi viết trả thiết, kết luận của từng định lí.


*

những dạng toán hình lớp 7 học kì 1 tất cả đáp án (ảnh 5)" width="422">

Giải.

a) Nếu hai đường thẳng sáng tỏ cùng vuông góc cùng với một mặt đường thẳng thứ ba thì chúng ta song song với nhau.


các dạng toán hình lớp 7 học tập kì 1 gồm đáp án (ảnh 6)" width="129">

Nếu một đường thẳng vuông góc với 1 trong các hai đường thẳng tuy vậy song thì vuông góc với mặt đường thẳng kia.


những dạng toán hình lớp 7 học kì 1 bao gồm đáp án (ảnh 7)" width="120">

b) Nếu hai tuyến đường thẳng cùng tuy nhiên song cùng với một con đường thẳng thứ cha thì song song với nhau.


các dạng toán hình lớp 7 học kì 1 gồm đáp án (ảnh 8)" width="127">

DẠNG 4. CHỨNG MINH MỘT ĐỊNH LÍ

Phương pháp giải.

Vẽ hình, viết trả thiết, kết luận, nêu khẳng định và những lí vì tương ứng.

Ví dụ 5. chứng minh rằng nếu hai tuyến phố thẳng tuy vậy song giảm một đường thẳng thứ ba thì các tia phân giác của nhì góc so le trong tuy nhiên song với nhau.

Giải.


những dạng toán hình lớp 7 học kì 1 gồm đáp án (ảnh 9)" width="508">

Chứng minh:


những dạng toán hình lớp 7 học tập kì 1 có đáp án (ảnh 10)" width="375">

 B. MỘT SỐ BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI

Bài 1: Vẽ hình và viết trả thiết, kết luận của định lí sau :

Hai đường thẳng tách biệt cùng vuông góc với một con đường thẳng thiết bị 3 thì chúng song song cùng với nhau.

Bài 2:

a) Hãy viết định lí nói về một mặt đường thẳng vuông góc với 1 trong hai mặt đường thẳng song song.

b) Vẽ hình minh họa, viết GT/KL bởi kí hiệu

Bài 3: Phát biểu định lí, viết GT, KL được mô tả bởi hình mẫu vẽ sau:

 

 

 


những dạng toán hình lớp 7 học tập kì 1 có đáp án (ảnh 11)" width="176">

 

Bài 4:

a) Hãy phát biểu định lí được miêu tả bởi hình mẫu vẽ sau.

b) Viết mang thiết và kết luận của định lí đó bởi kí hiêu

 


những dạng toán hình lớp 7 học tập kì 1 bao gồm đáp án (ảnh 12)" width="148">

Bài 5: Vẽ hình, viết giả thiết, tóm lại của định lí: “Nếu hai đường thẳng sáng tỏ cùng tuy vậy song cùng với một đường thẳng thứ bố thì chúng tuy vậy song với nhau.”

Bài 6 : Vẽ hình, viết trả thiết, tóm lại và chứng minh định lí: “Nếu hai tuyến đường thẳng cùng vuông goc với một mặt đường thẳng thứ bố thì chúng tuy vậy song cùng với nhau.”

 


những dạng toán hình lớp 7 học tập kì 1 tất cả đáp án (ảnh 13)" width="355">

những dạng toán hình lớp 7 học kì 1 có đáp án (ảnh 14)" width="221">

 

 


các dạng toán hình lớp 7 học kì 1 gồm đáp án (ảnh 16)" width="261">

 

Bài 9:  mang lại hình vẽ (hình 2). 

1) do sao m // n?

2) Tính số đo x của góc ABD


các dạng toán hình lớp 7 học tập kì 1 có đáp án (ảnh 17)" width="172">

Bài 10: Vẽ hình theo trình trường đoản cú sau:

a) Góc xOy bao gồm số đo 600 , điểm A phía bên trong góc xOy

b) Đường trực tiếp m trải qua A và vuông góc với Ox

c) Đường trực tiếp n trải qua A và tuy vậy song cùng với Oy 

Bài 12: Hình vẽ sau cho thấy a//b , 


các dạng toán hình lớp 7 học kì 1 có đáp án (ảnh 18)" width="305">

 

 


những dạng toán hình lớp 7 học tập kì 1 gồm đáp án (ảnh 19)" width="254">

 

Bài 13: mang lại hình vẽ. Biết :


những dạng toán hình lớp 7 học tập kì 1 bao gồm đáp án (ảnh 20)" width="309">

 

 

 

Chứng minh: xx’ // yy’.


các dạng toán hình lớp 7 học kì 1 bao gồm đáp án (ảnh 21)" width="169">

 

Bài 14: 


những dạng toán hình lớp 7 học tập kì 1 bao gồm đáp án (ảnh 22)" width="427">

 

 


các dạng toán hình lớp 7 học kì 1 có đáp án (ảnh 22)" width="337">

 

Bài 15:  


những dạng toán hình lớp 7 học tập kì 1 tất cả đáp án (ảnh 24)" width="284">

 

 

a) Đường thẳng a có tuy nhiên song với con đường thẳng b không ? do sao?

b) Đường thẳng b có tuy vậy song với con đường thẳng c không ? vày sao?

c) Đường trực tiếp a có tuy nhiên song với mặt đường thẳng c không ? do sao?


những dạng toán hình lớp 7 học kì 1 bao gồm đáp án (ảnh 25)" width="219">

 

Bài 16: 


các dạng toán hình lớp 7 học tập kì 1 bao gồm đáp án (ảnh 26)" width="276">

 

 


những dạng toán hình lớp 7 học kì 1 có đáp án (ảnh 27)" width="151">

Bài 17: 


những dạng toán hình lớp 7 học tập kì 1 có đáp án (ảnh 28)" width="316">

 

 


các dạng toán hình lớp 7 học kì 1 gồm đáp án (ảnh 29)" width="218">

Bài 18: 


các dạng toán hình lớp 7 học kì 1 có đáp án (ảnh 30)" width="409">

 


những dạng toán hình lớp 7 học kì 1 có đáp án (ảnh 31)" width="184">

 

Bài 19: mang lại hình vẽ bên. Biết E là trung điểm của AB ; ME vuông góc AB trên E với ME, MF theo lần lượt là tia phân giác của 


1/ vày sao EM là mặt đường trung trực của đoạn thẳng AB ?

2/ minh chứng rằng: MF//AB


các dạng toán hình lớp 7 học kì 1 có đáp án (ảnh 33)" width="142">

 

Bài đôi mươi : Cho hình vẽ .


các dạng toán hình lớp 7 học tập kì 1 bao gồm đáp án (ảnh 35)" width="180">

HƯỚNG DẪN GIẢI 

Bài

Đáp án

1


những dạng toán hình lớp 7 học tập kì 1 tất cả đáp án (ảnh 36)" width="181">

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

- Vẽ đoạn trực tiếp AB = 12cm

- Vẽ trung điểm M của đoạn thẳng AB: bên trên tia AB, đem điểm M sao cho:


những dạng toán hình lớp 7 học kì 1 bao gồm đáp án (ảnh 37)" width="145">

- Qua M, vẽ đường thẳng d vuông góc cùng với AB

Ta có: d là đường trung trực của đoạn thẳng AB


những dạng toán hình lớp 7 học kì 1 có đáp án (ảnh 38)" width="185">

11

 

 

12

Vẽ con đường thẳng c đi qua O và song song cùng với a. 

Vì a//c yêu cầu b//c , ta có:


các dạng toán hình lớp 7 học tập kì 1 có đáp án (ảnh 39)" width="271">
những dạng toán hình lớp 7 học kì 1 bao gồm đáp án (ảnh 40)" width="237">

13

 

 

14

 

 

15


những dạng toán hình lớp 7 học kì 1 gồm đáp án (ảnh 41)" width="324">


các dạng toán hình lớp 7 học kì 1 gồm đáp án (ảnh 42)" width="174">

16

  

17


những dạng toán hình lớp 7 học kì 1 tất cả đáp án (ảnh 43)" width="400">
những dạng toán hình lớp 7 học tập kì 1 tất cả đáp án (ảnh 44)" width="199">

18