Bài 22 Trang 12 Sgk Toán 8 Tập 1

(eqalignvà 101^2 = left( 100 + 1 ight)^2 cr và ,,,,,,,,,,,,, = 100^2 + 2.100.1 + 1^2 cr & ,,,,,,,,,,,,, = 10000 + 200 + 1 cr và ,,,,,,,,,,,,, = 10201 cr )


Bạn đang xem: Bài 22 trang 12 sgk toán 8 tập 1

LG b

(199^2;) 

Pmùi hương pháp giải:

Áp dụng:

(left( A - B ight)^2 = A^2 - 2AB + B^2)

Lời giải chi tiết:

(eqalign& 199^2 = left( 200 - 1 ight)^2 cr & ,,,,,,,,,,,,, = 200^2 - 2.200.1 + 1^2 cr & ,,,,,,,,,,,,, = 40000 - 400 + 1 = 39601 cr )


LG c

(47.53)

Pmùi hương pháp giải:

Áp dụng:

(A^2 - B^2 = left( A + B ight)left( A - B ight))

Lời giải đưa ra tiết:

(eqalignvà 47.53 = left( 50 - 3 ight)left( 50 + 3 ight) cr & ,,,,,,,,,,,,,,,, = 50^2-3^2 = 2500 - 9 = 2491 cr )

Loigiaixuất xắc.com


*
Bình luận
Bài tiếp theo
*

Xem thêm:

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Vấn đề em chạm mặt nên là gì ?

Sai chính tả Giải cực nhọc hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết góp Loigiaixuất xắc.com


Cảm ơn chúng ta vẫn áp dụng Loigiaixuất xắc.com. Đội ngũ thầy giáo bắt buộc nâng cấp điều gì nhằm các bạn đến nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng còn lại lên tiếng nhằm ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | Chính sách

*
Hỏi bài
Đăng ký kết nhằm nhấn giải thuật hay và tư liệu miễn phí

Cho phxay loigiaixuất xắc.com gửi các thông báo mang lại các bạn để nhận ra những giải thuật hay cũng như tài liệu miễn mức giá.