Ảnh chế lập trình viên

lập trình viên Các lập trình sẵn viên code cả ngày, fix bug xuyên đêm vớihàng nghìn chiếc code. Điều đó không có nghĩa chúng ta chỉbiết và tốt mỗi mình lập trình.Họ đều phải sở hữu khiếu hài hước hoàn toàn có thể khiến tất cả chúng ta cười ngay cả khi bọn họ không phải là 1 lập trình viên.

1. Khi lập trình viên làm việc suốt ngày đêm


học xây dựng từ số 0 dành cho người mới bắt đầu- Não: Ê, ngủ chưa?- Dev: Ờ, tắt nguồn hiện thời đây.- Não: tuy vậy mà tao biết phương pháp fix bug cái 255 rồi- Dev: